Sv. Páter Pio (2)

Keby státie na nohách záviselo len na nás, spadli by sme pri prvom závane.


Dôverujme vždy v Božiu dobrotu, a tak vždy zakúsime, aký dobrý je Pán.

Začni a vyznaj sa s pokorou a skľúčenosťou pred Bohom z toho, na čo si sa rozpamätal, a zver to sladkému milosrdenstvu Toho, ktorý podopiera tých, ktorí padajú, on ich zdvíha tak rýchle a tak sladko, že si ani nevšimnú, že padli a byli pozdvihnutí, pretože Boží ruka dvíha rýchlejšie, než si to stačí uvedomiť.

V zhluku vášní a nedobrých príhod nech nám pomáha blahá nádej v Jeho nevyčerpateľné milosrdenstvo: ponáhľajme sa s dôverou k trónu milosrdenstva, kde On so starostlivou úzkosťou otca nás očakáva v každej chvíli; a i keď sme si pred Ním vedomí svojej neschopnosti splatiť dlh, nepochybujme o odpustení, ktoré bolo slávnostne prenesené nad našimi chybami. Položme na ne náhrobný kameň, tak ako ho tu položil Pán.

Pri svojich každodenných nevernostiach sa pokor, pokor sa, pokor sa vždy. Keď ťa Pán uvidí skloneného až k zemi, podá ti ruku a postará sa sám, aby ťa pritiahol až k sebe.

Bola to nekonečná Božia múdrosť, ktorá vložila do našich rúk prostriedky, aby sme mohli skrášliť svoju dušu, i keď ju zdeformujeme hriechom. Stačí, aby duša bola ochotná spolupracovať s Božou milosťou, a jej krása môže dosiahnuť takého lesku, nádhery a pôvabu, aby mohla k sebe priťahovať láskou a úžasom nielen zrak anjelov, ale samotného Boha, a to podľa svedectva samotného Písma: Kráľ, tj. Boh, sa zamiloval do tvojej krásy.

On (Ježiš) ma stále miluje a tisne ma k sebe stále viac. Zabudol na moje hriechy a dalo by sa povedať, že si spomína len na svoje milosrdenstvo.

Cítim stále viac veľkú potrebu odovzdať sa s plnou dôverou Božiemu milosrdenstvu a zložiť v Boha svoju jedinú nádej.

Buď učenlivý k podnetom milosti a načúvaj vnuknutiam a jeho ponukám. Nehanbi sa za Krista a jeho náuku.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *