Sv. Arnolda Janssen

Tak ako dvaja ľudia sa tým vrúcnejšie milujú, čím viac sa zhodujú v zmýšľaní, podobne i Syn Boží nežne miluje dušu, ktorá sa s ním zhoduje v zmýšľaní.

Duša, ktorá dokáže uprostred utrpenia zvolať s Jóbom: „Aj keď si ma udrel, budem ti dôverovať,“ veľa získa zo všetkého utrpenia a protivenstiev.


Ľudská chvála je len bublina. Nech nás preto strach z neúspechu neodradí začať to, čo Ty, Pán nášho života, od nás očakávaš.


Ak robím to, čo po zrelom uvážení spoznám, že je to Božia vôľa, čo na tom záleží, keď iní to budú haniť.


Máme sa vyhýbať i dobrovoľným všedným hriechom. Vyžaduje to boj, ale človek nesmie poľaviť. Chybami proti láske k blížnemu sú i ostré slová, nedostatok láskavosti a vľúdnosti.


Nakoľko my v pokore skloníme svoje hlavy, natoľko nás Pán pozdvihne a obdarí milosťami. vďaka tomu si získame Božiu lásku a u ľudí dobroprajnosť.


Ako ľudia sa musíme navzájom znášať a neraz prižmúriť oko. Každý z nás pokuľháva na jednu nohu, s ktorou sa budeme musieť vliecť až do smrti na vlastné pokorenie.


S plnou dôverou sa obracajte k Bohu a budujte svoj život na pokore. Vtedy vás bude Boh vo všetkom podporovať.


Byť stále milým voči iným vyžaduje nemalé sebazaprenie. Toto sebazaprenie je Bohu milšie ako vonkajšie umŕtvenia, lebo tie majú cenu iba vtedy, keď vyplývajú z lásky k Nemu.


Rehoľný stav nespočíva v spoločnom živote alebo v rehoľnom rúchu. Ešte menej v samom názve, ale v zasvätení sa Bohu ako obetný dar a v povinnosti usilovať sa o dokonalosť.


Keď niekto žije v komunite, je lepšie, keď sa sústredí na dôsledné plnenie bežných, obyčajných povinností, ako sa umárať túžbou robiť a urobiť niečo výnimočné.


Keď niekto žije v komunite, je lepšie, keď sa sústredí na dôsledné plnenie bežných, obyčajných povinností, ako sa umárať túžbou robiť a urobiť niečo výnimočné.


Keď uderí pravá hodina, Boh nesklame.
Áno, chcem Boha milovať jednoducho a pokorne ako dieťa.


Žiaden predstavený nech nie je presvedčený, že každé ním vydané rozhodnutie je v súlade s Božou vôľou. Ale rozhodne je v súlade s Božou vôľou, aby podriadení boli poslušní.


Podľa toho, do akej miery sa dokáže človek odovzdať Bohu, závisí aj veľkosť odmeny v nebi, istota spásy, vnútorný pokoj a ozajstná sloboda.

Žiaden predstavený nech nie je presvedčený, že každé ním vydané rozhodnutie je v súlade s Božou vôľou. Ale rozhodne je v súlade s Božou vôľou, aby podriadení boli poslušní.

Podľa toho, do akej miery sa dokáže človek odovzdať Bohu, závisí aj veľkosť odmeny v nebi, istota spásy, vnútorný pokoj a ozajstná sloboda.

Keďže láska všetko završuje, zmierňuje tvrdosť, uľahčuje ťažkosti a námahy, usilujme sa predovšetkým o to, aby všetko vychádzalo z lásky.

Kto miluje Boha, ten mu dôveruje, kto mu nedôveruje, ten ho ani nemiluje.
Láska a dôvera sa nedajú vynútiť, ale si ich musíme získavať.

Boh nás vedie ako milované deti za ruku. Ak prídu utrpenia a ťažkosti, musí naša dôvera v Pána ešte vzrásť, ba čo viac, usilujme sa s Ním ešte viac zjednotiť.

Aká nutná je práca pre misie! Cirkev, ktorá v tomto neprejaví rozhodný zápas, ukáže inovercom, že si nedostatočne uvedomuje cenu duší a svoje poslanie ísť do celého sveta.

Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa páčil Bohu. Nie sebe.

Keď uderí pravá hodina, Boh nesklame.


Keď musíme povedať niečo nepríjemné, buďme pri tom veľmi opatrní. Je to ako s ranou. Ak sa jej dotkneme, zabolí. Podobne je to aj vtedy, keď sa dotkneme chyby blížneho.


Trpezlivosť a dôvera v Boha nás uchránia od úzkostlivosti a prehnanej horlivosti až dovtedy, kým ťažkosti samy nezmiznú.


Moje rozjímanie má byť zo srdca vychádzajúcim dialógom s večným Otcom a Synom a s večnou Láskou – Duchom Svätým.


Odovzdajme sa Bohu a zložme v neho celú našu dôveru. Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa páčil Bohu. Nie sebe.


Keď zistíte, otče, nejaké priestupky, s úsmevom na tvári a s dobroprajnosťou povedzte pravdu. Tak to bude prijaté ako poučenie a nie zavrhnutie.


Áno, chcem Boha milovať jednoducho a pokorne ako dieťa.
Čím ťažšia je vec, tým viac musíme dôverovať v Boha.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *