Sv. František Saleský – august

Už dvadsaťpäť rokov vediem duše. Zo skúsenosti viem, akú nevýslovnú silu značí Eucharistia pri ochrane , posilňovaní, povzbudzovaní a posväcovaní duší, keď k nej pristupujú s vierou, čistotou a nábožnosťou.

2. Keď v najväčších pokušeniach môžeme z celého srdca povedať: Nech žije Ježiš!, nestrácajme hlavu a ostaňme pokojní.

3. Vnuknutie, ktoré nás navádza zanechať prítomné isté dobro rozhodnúť sa za dobrom lepším, ale neistým, je podozrivé.

4. Neprestávajme dôrazne opravovať chyby svojich zverencov, ale robme to vždy s láskou a miernosťou.

5. Často si myslíme, že niekoho milujeme kvôli Bohu a zatiaľ to bude iba zámienka, aby sme okrášlili a živili svoju náklonnosť a záľubu.

6. Ak sklopíte oči zo skromnosti, pokorte sa aj v duši. Keď ukazujete, že chcete posledné miesto, túžte po ňom aj v srdci.

7. Aj uprostred bohatstva si môžete zachovať ducha chudoby. Načo si na bohatstvo naväzovať srdce, keď má túžiť iba po večných veciach?

8. Pravá láska si žiada, aby sme obstáli v jednote ducha. Nepoznám na to lepší prostriedok, ako láskavosť a ochotu vychádzať v ústrety iným, ak pravda, nejde o urážku Boha.

9. Nikdy neslúžime Bohu lepšie, ako keď mu slúžime podľa jeho vôle.

10. V tomto živote naším každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou.

11. Nepremeškajme terajšiu príležitosť vykonať dobro. Občas zanechávame jedno dobro a vydávame sa za iným. To prvé opustíme a druhé nenájdeme.

12. Niektorí majú akúsi zlú a falošnú pokoru. Nechcú dať svoje schopnosti do služieb Boha a blížnemu s výhovorkou, že sú prislabí a ľahko by spyšneli.

13. Najviac nedostatkov v modlitbe pochádza z toho, že sa ľahko vytrácame z božej prítomnosti.

14. Keď zistíme, že máme chyby a nemáme čnosti, neznepokojujme sa, ale ďakujme Bohu, že nám ukázal, koľko nám ešte chýba a čo máme navyše.

15. Keď plníme vôľu druhých, musíme brať do úvahy božiu vôľu, ktorá sa nám prejavuje, cez vôľu blížneho.

16. Kto chce mať srdce slobodné, nech prosí našu Matku Pannu Máriu. Ona ho iste vypočuje.

17. Prečo chceme akoby vyjednávať s Bohom? On je náš učiteľ, náš otec, kráľ a naše všetko. Usilujme sa mu slúžiť a on sa o nás postará.

18. Keď treba odmietnuť city iného, robte to s láskou a rozvahou, aby ste neubíjali jeho ducha.

19. Vyhľadávať rozhovory a pred nimi utekať, to sú dva extrémy, ktorým sa treba vyhýbať. Tomu prvému však viac ako tomu druhému.

20. Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozíjmavá, keď ju konáme s celým srdcom.

21. Keďže dobrá povesť sa najlepšie zachováva láskou a pokorou, prečo o svoje dobré meno dbáme s takou márnomyseľnosťou a pýchou?

22. Kresťanské duše, túžme alebo po láske, alebo po smrti, lebo život bez lásky je horší ako smrť.

23. Niektoré malé pokušenia sú veľmi užitočné, lebo nám pomáhajú vstúpiť do seba, pripomínajú nám našu biedu a privádzajú nás k Bohu.

24. Slávu a chválu nemáme vyhľadávať. Láska si však vyžaduje a pokora dovoľuje starať sa o dobré meno, lebo dobré meno nám veľmi pomáha robiť blížnemu dobre.

25. Najkrajší život je najlepší, len keď nás vedie k blaženej večnosti.

26. Počínajme si ako včely, ktoré zbierajú med z každého kvetu. Nasledujem všetko, čo dobrého vidíme na svojich blížnych.

27. V spovediach a k duchovnému vodcovi byť nejasný a tvrdohlavý vedie k vlažnosti a slabosti vôle.

28. Svet je nespravodlivý sudca. Vždy chce ospravedlniť svojich nasledovníkov, ale zle zachádza s tými, ktorí idú za Kristom. Úbohý svet!

29. Treba zvíťaziť za každú cenu, lebo za každú cenu sa treba spasiť.

30. Všetko robme dôkladne, ale nie s nepokojom a nerozvážne. Ináč to nerobíme dobre.

31. Boh niekedy dovolí, aby sme sa zamotali do svojich bied. To aby sme si uvedomili, že bez jeho osobitnej milosti sa z nich nedostaneme.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *