Modlitba orodovníka za nenarodený život II.

“ Nechajte deti prichádzať ku mne!“ Mk 10, 14 

Večný Otče, darca života, viem, že v tejto chvíli je drahocenný počatý ľudský život v nebezpečenstve strašnej smrti. Žiaľ, teraz nemôžem byť prítomný na mieste zabíjania nenarodených, aby som vydal svedectvo tvojej lásky k deťom, ktoré si zázračne utkal v lonách ich matiek. Chcem tam byť duchovne prítomný a spolu s celým nebom a tvojim Duchom pokorne a úpenlivo prosiť, aby sa obrátili srdcia ľudí a zastavilo sa zabíjanie maličkých.
Pane, obetujem ti všetky svoje myšlienky, modlitby, prácu, ťažkosti, utrpenie a bolesti dnešného dňa, aby som spojený s bratmi a sestrami, prítomnými v tejto chvíli na novodobej Golgote, prosil o milosť života pre drahé deti, ktorým má byť odoprené právo uvidieť svetlo sveta. Ponúkam sa spolu so všetkými obetami svätých omší, ktoré teraz stúpajú k tvojmu svätému Trónu, v jednote s tými, ktorí v tejto chvíli prosia za počatý život Ježiša vo Sviatosti oltárnej. Dúfam, že sa zachráni aspoň jeden detský život, že aspoň jedna matka bude môcť držať v náručí svoje dieťa v deň jeho narodenia, že aspoň jeden otec ponesie svojho potomka, tak ako Jozef niesol tvojho Syna Ježiša.
Drahé dieťa, ktoré si v lone matky, počuj moje prosby a pamätaj, že Boh, tvoj Otec povedal, že i keby matka zabudla na svoje nemluvňa, On na teba nikdy nezabudne (Iz 49,15). Ani ja, spojený s tvojim nebeským Otcom, na teba nezabudnem a pripájam sa k dnešným modlitbám a pôstom všetkých tvojich duchovných matiek a otcov, ktorí ti stoja nablízku, a tiež s tými, ktorí sú vo svojich domovoch, alebo na pracoviskách. Spájam sa tiež s povzbudeniami Ducha Svätého, ktorý sa usiluje o tvoje narodenie.
Pamätaj, drahé Božie dieťa: tak ako Ráchel nariekala nad svojimi deťmi, pretože ich niet (Jer 31, 15-17), aj my plačeme a dúfame, Matka všetkých matiek, Mária, naša Matka, obráti tieto slzy na nádej, aby ti nebol násilne odobratý život.
Mária, Matka Božia a naša Matka, ochraňuj všetky počaté deti a prihováraj sa za ne, najmä za tie, ktoré sú práve teraz v nebezpečenstve zabitia, a pros aj za nás, duchovných orodovníkov, ktorí sa denne modlíme a obetujeme za ich životy.
Napokon prosím, aby Boh odpustil tým matkám, ktoré dnes ukončia život svojho dieťaťa, ale ešte viac Ťa, Pane, prosím, aby neurobili túto tragickú chybu.
Obetujem ti tieto modlitby, Svätý Otče, pre zásluhy tvojho Syna Ježiša, ktorý s tebou a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: The Helpers of God’s Precious Infants, New York

Imprimatur anglickej verzie: Thomas V. Daily, Bishop of Brooklyn, New York, 16. február 1991

Mons. Philip Reilly odporúča túto modlitbu tým, čo sa nemôžu chodiť modliť na miesta, kde sa vykonávajú umelé potraty. Modlia sa ju veriaci na celom svete. Touto modlitbou sa zjednocujú s tými, ktorí sa modlia priamo pred potratovými klinikami alebo nemocnicami, kde sa umelé potraty vykonávajú.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *