Stáva sa, že ľudia urobia to, čo chcem

Stáva sa, že ľudia urobia to, čo chcem. Len si dopredu pomyslím, čo chcem, aby urobili a stane sa. Neviem, či je to niečo nenormálne, ale radšej sa spýtam. Najprv som si povedala, že je to náhoda a potom, že možno len viem, čo kto urobí. Takže v skutočnosti nerobia ľudia to, čo chcem ja, ale ja len dopredu viem, čo urobia. Dúfam len, že sa to nedá zneužiť.

My od prirodzenosti nemáme takú moc, že keď si niečo pomyslíme alebo povieme, tak sa to automaticky stane. Takú moc má iba Boh, ako sa píše v Starom zákone: „Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené“ (Ž 33, 9). Náš úmysel priamo nemôže meniť materiálne veci, bez použitia fyzického prostriedku. Ale sprostredkovane môže ovplyvniť to, čo sa okolo nás deje.
Sú dve možnosti: môže to zmeniť Boh alebo v niektorých prípadoch diabol. Ak niekto ovplyvňuje okolnosti pomocou diabla nemusí to robiť výslovne so vzývaním zlého ducha. Stačí ak použije nevhodný prostriedok – napríklad mágiu, zariekanie, koncentrácie na uvoľnenie okultných síl a pod. To znamená, že silu na vyvolanie účinku, ktorý prirodzene nemáme vo svojich schopnostiach, nehľadá u Boha, ale v sebe, v skrytých silách podvedomia, v mágii a pod. Vlastne všetky tieto veci tým dáva na miesto Boha, zbožšťuje ich a ony sa preňho stávajú modlou.
Diabol, ako vysoko inteligentná duchovná bytosť, do istej miery môže zasahovať do nášho viditeľného materiálneho sveta. Môže vytvoriť ilúzie skutočných vecí, hýbať predmetmi, zanechať po sebe vypálené znamenia na veciach, či dokonca fyzicky trápiť ľudí, ako to poznáme napr. u Pátra Pia, ktorý bol neraz po nočných návštevách diabla celý dobitý. Nemôže však urobiť všetko, čo by chcel. Môže iba to, čo mu Boh dovolí. A Boh mu to dovolí buď preto, že to prospeje človekovi pre jeho duchovný rast a dobro (napr. obeta za hriešnikov v prípade Pátra Pia) alebo preto, že rešpektuje slobodné rozhodnutie človeka, ktorým sa vydal pod vplyv diabla a tým sa vzdialil od Boha.
A teraz k tvojej situácii. Ak si na tom veľmi dobre vo vzťahu s Bohom, ak plníš jeho vôľu, sám Boh ti môže dávať do srdca túžby, ktoré chce vzápätí aj vyplniť. Alebo jednoducho tvoja túžba je mu pre tvoju lásku k nemu tak drahá, že sa ponáhľa ju vyplniť, ako aj ty sama vo všetkom plníš jeho vôľu. Zvlášť ak sa za to modlíš. To je známe u mnohých svätcov, že tak milovali Boha, že im takmer nič neodmietal.
Iné možné vysvetlenie je náhoda. Závisí od toho, ako často sa ti to stáva. Raz mi zavolala pani, ktorá tvrdila, že sa príliš často stretáva s psychicky chorými ľuďmi. Myslela si, že ich niekto posiela za ňou pomocou mágie. Spýtal som sa, koľko takých ľudí stretla za posledných niekoľko rokov, čo si to všíma. Povedala, že štyridsať. Vzhľadom na to, že žije v Košiciach, zdá sa mi, že za taký dlhý čas stretla ešte pomerne málo psychicky narušených ľudí. Ale prečo si práve toto všímala? Prečo si nevšímala, že často stretáva ľudí s tmavými vlasmi alebo s bolesťou zubov? Na psychicky chorých sa zamerala preto, lebo jej rodičia mali psychické problémy a tým pádom bola na túto oblasť osobitne vnímavá. Zrátaj si, koľkokrát za týždeň alebo za mesiac sa ti stane, to, o čom píšeš. Ak toho nie je veľa, je možné, že je to iba náhoda.
Ďalšia možnosť je, že máš dobrú intuíciu. Vieš dobre predvídať situácie, zvážiť okolnosti a možnosti, poznáš správanie istých ľudí a vieš, asi ako budú reagovať. Tvoje predvídanie sa potom premietne do túžby. No aj v tomto prípade by to nevychádzalo stopercentne.
Potom nasledujú ešte dve možnosti, ktorých pôvod je u zlého ducha. Prvá, že diabol ti vnuká, čo zamýšľa urobiť a motivuje ťa, aby si po tom túžila. Potom vyvíja tlak na ľudí, aby sa správali, tak, ako ti vnukol. A ak ľudia, ktorých sa to týka, sú pod jeho vplyvom, môže sa mu to celkom dobre dariť.
Druhá možnosť je, že ak nejakým spôsobom navonok prejavíš svoju túžbu a priamo alebo zahrnuto rátaš s pôsobením zlého ducha, on sám sa chopí tvojej túžby a urobí všetko, aby sa to aj stalo. To však nie je tvoj prípad, lebo ty si v otázke spomenula, že stačí keď si iba pomyslíš. A diabol nevie, čo si myslíme, pokiaľ to navonok neprejavíme.
Ktorá z týchto možností je ti najbližšia, to sa na základe tvojej stručnej otázky nedá celkom posúdiť. Snáď ti toto vysvetlenie pomôže, aby si mohla nájsť odpoveď sama.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *