Ružence new age?

555V ostatom čase rozvírilo hladinu duchovného života u mnohých katolíkov vo svete video, ktoré varuje pred údajnými „ružencami new age“. Mnohí veriaci po jeho zhliadnutí zahodili alebo spálili svoje plastové ružence. Niektorí kňazi zorganizovali dokonca hromadné zbierky takýchto ružencov. Ale je táto hystéria okolo ružencov oprávnená?

Pri jednej prednáške o okultizme som si vypýtal od veriacich dva plastové ružence, ktoré zapadali do opisu z videa, uverejneného na internete. Boli podobné ale mali niekoľko odlišností.

Prečo ich niektorí považujú za okultné? Zástanci tejto mienky udávajú že: 1. Na krížikoch chýba nápis INRI. 2. Okolo kríža je ovinutý had. 3. Na konci ramien kríža sú štyri slnká. 4. Tieto slnká sú umiestnené v štyroch pentagramoch.

Ak by na ružencoch boli evidentné znaky new age alebo satanizmu, ako na ostatnej kňazskej rekolekcii spišskej diecézy potvrdil pomocný biskup Andrej Imrich, mali by sme ich spáliť. Ale sú na plastových ružencoch skutočne okultné symboly?

Na tých, ktoré som mal možnosť vidieť, boli tieto znaky, ktoré ale nie sú výslovne satanistickými znakkmi alebo symbolmi new age: 1. Nedostatok nápisu INRI. Tento fakt určite neznamená, že kríž je okultný. Takýchto krížov je v kostoloch alebo na ružencoch dosť. 2. Ovinutý had okolo kríža. Je symbol z knihy Numeri, kde Mojžiš na Boží príkaz vyzdvihol na žrdi medeného hada a každý pohryzený hadom, kto sa naň pozrel, bol uzdravený (porov. Nm 21, 8-9). Had na kríži znamená novozákonné vyplnenie tohto starozákonného predobrazu. Je symbolom hriechov a porážky „starého hada“ (Zjv 12, 9), ktorému Ježiš ako syn Novej Evy – Panny Márie, rošliapal hlavu (porov. Gn 3, 15). V skutočnosti na ružencoch, ktoré som mal možnosť vidieť, nebol had, ale tŕňový ker, ovinutý okolo kríža. Na krížikoch bolo vidieť tŕne, vyrastajúce z kra, ale nebola tam hlava hada.

3. Pri prehliadke som zistil, že sú dva typy spochybňovaných ružencov – tie, ktoré v ramenách kríža mali ruže a tie, ktoré tam mali slnká. O tom, že ruža na ruženci nie je okultný symbol, nemusím asi nikoho presviedčať. A podobne je to aj so slnkom. Veď Ježiš je „slnko spravodlivosti“ (Mal 3, 20) a „svetlo sveta“ (Jn 8, 12). O ňom sa v Apokalapse píše, že obyvatelia Nového Jeruzalema „nebudú potrebovať svetlo lmpy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh…“ (Zjv 22, 5). Takže ani slnko samo osebe nie je symbolom satanizmu alebo new age.

4. Údajné pentagramy v ramenách v skutočnosti nie sú pentagramy. Autori spomínaného videa umelo pretínajú ramená kríža, aby im vznikli tieto satanistické symboly, ale v podstate tým vznikajú jednoduché päťuholníky, ktoré určite nie sú satanistickými symbolmi. Bez umelo vytvorenej pretínajúcej čiary majú konce ramien týchto krížov iba tri cípy, čo už vôbec nemá s pentagramom nič spoločné.

O čo vlastne ide pri celom tom rozruchu okolo ružencov? Jedno múdre poľské príslovie hovorí: „Kiedy niewiadomo o co chodżi, no to chodżi o pieniądze“ – Keď nevedno o čo ide, ide o peniaze. Skúsme uvažovať ako konkurenčná firma, ktorá vyrába ružence z dreva, kovu alebo kamienkov, ktoré sú podstatne drahšie ako tie plastové. Ako by mohli vytlačiť konkurenciu? Sú rôzne nákladné spôsoby reklám, distribúcie, podplácania alebo súdov. To trvá pomerne dlhý čas a úspech nie je zaručený. Alebo je tu jeden spôsob, ktorý prakticky nič nestojí a stačí na to jedno poobedie. Vytvoriť film z fotiek a niekoľkých videí, stiahnutých z internetu, v ktorom vysvetlím niektoré symboly na ružencoch z konkurenčnej firmy ako symboly new age. Dá sa to na internet a za pár hodín je to na celom svete. A to úplne zadarmo. Zbožní veriaci zahadzujú ružence, obchodníci rušia objednávky, pretože im takéto ružence už nik nechce kupovať a firma, ktorá ich vyrábala, to môže zabaliť.

Podľa informáciií, ktoré mám, spochybňované plastové ružence vyrábala istá talianska firma, ktorá v dôsledku tejto protireklamy skutočne skrachovala. Táto firma sa pritom nehlásila k okultnému významu použitých symbolov na krížoch, ale k ich kresťanskému významu.

Či za tým boli satanisti alebo new age, to neviem potvrdiť, ale jedni i druhí, ak by to chceli urobiť, určite by využili možnosť rýchlej a lacnej konšpiračnej teórie namiesto nákladnej výroby a distribúcie okultných ružencov, čo je pomerne drahý a zdĺhavý proces.

Keby boli na kríži tri šestky, ozajstné pentagramy, znak jin-jang, hákové kríže a podobne, určite ich spáľte, ale nie pokiaľ tam sú horeuvedené symboly, ktoré majú kresťanskú symboliku.

Videl som satanistické ružence, lenže tie mali kríž dole hlavou, bol na nich jednoznačný pentagram a namiesto desiatkov ich tvorilo súvislé množstvo guličiek. To je ale úplne niečo iné.

Nakoniec, čo by dosiahli predstavitelia new age alebo satanizmu, keby spomínané plastové ružence vyrábali a šírili do celého sveta? Veď ak sa veriaci úprimne modlí ruženec a nevie o pochybných znakoch, ktoré na prvý pohľad ani nevidno, jeho modlitba ide k Bohu a Boh ju prijíma, lebo „On hľadí na srdce“, na úmysel človeka. Aký osoh by mal z toho diabol?!

Odstránenie množstva ružencov vďaka konšpiračnej teórii a následného strachu veriacich z ruženca, je pre nepriateľov tejto modlitby omnoho účinnejší. Nenaleťme na túto kampaň proti modlitbe ruženca!

Pavol Hucík

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *