Život Cirkvi vo svete 31/2022

O b s a h

Cesta pápeža do Kazachstanu sa uskutoční 13. – 15. septembra

Pápež katolíkom LGBTQ: Pracovať na kultúre stretávania

Kardinál Cupich zakazuje Inštitútu Krista Kráľa omše a spovede

Kardinál Turkson: „Kapitalizmus nie je absolútne zlý“

Kardinál Müller: Nemci si pri reformách robia ilúzie

Sv. Ján Mária Vianney: Vernosť Kristova, vernosť kňaza

Španielsko: Biskup varuje pred istými návrhmi synody

USA: Kňaz dostal 3 mesiace za rady ženám pred potratom

Ukrajinský biskup v Medžugorí: Ruženec najsilnejšia zbraň!

Švajčiarsko: Demonštrant zatknutý za citovanie Biblie

Pri Bazilike Frauenkirchen otvorili automat na omšové víno

‚Klimatické zmeny – náhradné náboženstvo ?…“

Izrael: Znovu objavili ženský kláštor spred 1500 rokov

Trudeau: Cirkev sa má ospravedlniť. No školy prikázala vláda!

Som kanadský katolík a milujem pápeža

Reakcie katolíckych vedcov na pohanský rituál v Kanade

USA: Arcibiskup prirovnáva potrat k masovým vraždám

Viceprezidentka Harrisová: „Kresťania môžu byť za potrat“ …

Najvyšší sudca USA: „Bolo mi cťou zrušiť „Roe vs. Wade.“

Kresťanskí vedci: Globalizmus zlyháva – vracia sa viera

Argentína: Pretrváva hospodárska aj vládna kríza

Japonskí biskupi protestujú proti trestu smrti

Naša príloha: Z Moskvy do Bruselu – „omyly Ruska“

Vzdávanie vďaky za preliatie Kristovej krvi

Pane, uzdravil si 10 malomocných, ale iba jeden sa vrátil, aby sa ti poďakoval. „Kde sú ostatní deviati?“ spýtal si sa, zarmútený nad nevďačnosťou uzdravených. My tiež často zabúdame na vďačnosť. Niekedy dokonca prijímame vykúpenie tvojou predrahou krvou tak, akoby si nám to dlžil. Odprosujeme ťa a prosíme, prijmi túto modlitbu na uzmierenie a ako prejav vďačnosti a dobrej vôle.

Ďakujeme ti Ježišu, za krv, ktorú si prelial pri obriezke, keď si sa podrobil Mojžišovmu zákonu. Tvoja poslušnosť bola pokáním za našu neochotu prijať Otcovu vôľu.

Ďakujeme ti Ježišu, za krv, ktorú si prelial na Olivovej hore. Neprijal si pomoc 12 légií anjelov, ale prijal si kalich utrpenia. Tvoj kalich horkosti sa stal pre nás kalichom spásy.

Ďakujeme ti Ježišu, za krv, ktorú si prelial pri bičovaní. Nechcel si nijaké ohľady, ty si bral ohľad jedine na nás. Skrze bičovanie, ktoré ťa doráňalo, sme boli vykúpení.

Ďakujeme ti Ježišu, za krv, ktorú si prelial, keď si bol korunovaný tŕním. Bol si skutočným Kráľom, ale vybral si si tŕňovú korunu, aby sme aj my mohli kraľovať s tebou.

Ďakujeme ti Ježišu, za krv, ktorú si prelial na krížovej ceste. Na nej si nás vyslobodil z bludnej cesty našich hriechov.

Ďakujeme ti Ježišu, za krv, ktorú si prelial na kríži. Nemal si nijaký hriech, ale stal si sa „hriechom“, aby sme my získali večný život.

Ďakujeme ti Ježišu za krv, ktorá sa liala z tvojho otvoreného boku. Chudobný si k nám prišiel a krvácajúci si náš opúšťal, aby sme sa my stali bohatými vďaka tvojej láske. Amen.
(Mons. Peter Brodek: Modlitebník ku cti Kristovej krvi, Hronský Beňadik 2021)

Cesta pápeža do Kazachstanu sa uskutoční 13. – 15. septembra

Vatikán, 1.9.2022 (Vatican News) 028 677 – Už je známy presný termín dávnejšie ohlásenej cesty pápeža Františka do Kazachstanu: do hlavného mesta krajiny Nur-Sultanu (foto) príde 13. – 15. septembra 2022 na

VII. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev.

Oznámil to riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice týmto oznamom:
„Na pozvanie občianskych a cirkevných predstaviteľov pápež František absolvuje ohlásenú apoštolskú cestu do Kazachstanu v dňoch 13. až 15. septembra tohto roku, keď navštívi mesto Nur-Sultan pri príležitosti VII. kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev“. -jb-

Pápež katolíkom LGBTQ: Pracovať na kultúre stretávania

Vatikán, 03.08.2022 (KAP) 028 676 – Pápež František povzbudil katolíkov LGBTQ, aby naďalej pracovali na kultúre stretávania.
Je dôležité stretávať sa aj s tými, „ktorí inak zmýšľajú, alebo ktorých rozdiely nás od seba oddeľujú, či dokonca sa zdajú byť konfrontačné“, napísala hlava Cirkvi v liste americkému jezuitovi Jamesovi Martinovi.
Páter Martin, ktorý sa zasadzuje za práva týchto ľudí v Katolíckej cirkvi, uverejnil pápežov list v utorok na Twitteri.

„Povzbudzujem vás všetkých, ďalej pracovať na kultúre stretávania, ktorá skracuje vzdialenosti a obohacuje nás rozdielmi, ako to robil Ježiš, ktorý sa približoval ku všetkým,“ uvádza sa v liste z 20. júla.

List je odpoveďou na správu pátra Martina a na jeho portáli „Outreach“ usporiadanú konferenciu. Jezuita tam opisuje diskusie s rôznymi stanoviskami. Témy boli o. i. nasledovné: „Teológia pre katolíkov LGBTQ“, „Práca s transgenderovými osobami“ alebo „Pastorácia LGBTQ ľudí vo farnostiach“.

Už v máji sa František na tomto portáli v krátkom interview vyjadril ku svojmu postoju k homosexuálnym a iným osobám komunity LGBT. Pápež vtedy vyhlásil: „Tieto osoby nie sú odmietané Cirkvou, ale ľuďmi v Cirkvi. ‚Selektívna‘ Cirkev – taká ‚čistokrvná‘ – to nie je Svätá Matka Cirkev, ale sekta.“

Kardinál Cupich zakazuje Inštitútu Krista Kráľa omše a spovede

USA, 1.8.2022 (LifeSiteNews) 028 675 – Svätyňa Krista Kráľa, ktorú spravuje Inštitút Krista Kráľa, Najvyššieho Veľkňaza (ICKSP) v Chicagu, v nedeľu potvrdila, že jej chrám sa zatvorí, lebo verejné sväté omše a spovede kňazov – členov inštitútu kardinál Blase J. Cupich (foto) zrušil. Vyvesili preto oznam:

„Od 1. augusta je slávenie verejných svätých omší zrušené. A rušia sa aj termíny spovedania. Zostáva otvorená kaplnka na modlitbu.“
Známy katolícky laik z Inštitútu Krista Kráľa, Keith Armato, si mohol prečítať list kardinála Cupicha, v ktorom oznamoval pozastavenie služby kňazov inštitútu od 1. augusta. Pre LifeSite povedal, že kňazi nemohli zo svedomia podpísať dokument, ktorý im kardinál Cupich prezentoval. V tomto dokumente ich kardinál žiadal podpísať, že svätá omša Novus Ordo je jediným pravým výrazom rímskeho obradu a teda by museli odmietnuť tradičný rímsky obrad. Kardinál o.i. kňazov tiež žiadal, aby prosili arcibiskupa o povolenie slávenia tradičnej latinskej svätej omše a to povolenie bude obmedzené na dva roky a môže byť v každom čase odvolané. Armato dodal, že inštitút nemohol súhlasiť s podpísaním tohto dokumentu, keďže to protirečí jeho charizme.
Svätyňa inštitútu je oddaná tradičnej svätej omši a slúži asi 500 veriacim každú nedeľu, ktorí teraz budú zbavení tradičnej omše a tradičných sviatostí. Inštitút Krista kráľa, najvyššieho Veľkňaza stojí na južnej časti Chicaga a slúži rôznorodej komunite, ktorá má aj dosť chudobných. Tí budú teraz zbavení pastoračnej starostlivosti kňazov inštitútu.
Kňazi samotní o tejto veci v nedeľu pri svätej omši nehovorili. Iba poprosili veriacich o modlitby! Mnohí nechápu toto mlčanie aj z hľadiska faktu, že mnohí farníci veľa prispeli na reštaurovanie svojho chrámu, keď ho zachvátil požiar pred niekoľkými rokmi.
Po svätej omši v nedeľu 31. júla usporiadal inštitút Eucharistickú procesiu. Ľudia, ktorí sa na nej zúčastnili, plakali.
Jeremy Dannebohm katolícky vydavateľ uverejnil fotografiu procesie a konštatoval:
„Upokojujúci obraz. Po Eucharistickej procesii veriaci Svätyne Krista Kráľa sa pomodlili bolestný ruženec pri Najsvätejšej oltárnej sviatosti pri vchode do svojho duchovného útočiska, ktoré Arcidiecéza Chicago zatvorila. Ako tak uvažujem o tomto obraze, spomínam si na slová sv. Jána Zlatoústeho, ktorý povedal: ‘Nemyslím si že je veľa biskupov, ktorí budú spasení, ale oveľa viac ich bude zatratených.“
Matt Gaspers, vydavateľ Catholic Family News, napísal na Twitter výzvu kardinálovi Cupichovi:
„Prečo dovolíte ‘zosobášeným’ homosexuálom sláviť v kostoloch ‘Rozjímanie ku Dňu otcov’ a laikom kázať v Kostole Svätej rodiny a na druhej strane prenasledujete verných kňazov oddaných tradičnej omši a tradičným sviatostiam Inštitútu Krista Veľkňaza?“

Kardinál Turkson: „Kapitalizmus nie je absolútne zlý“

Viedeň, 31.07.2022 (KAP) 028 674 – „Klimatická kríza a kríza životného prostredia majú do činenia jedine s nami ľuďmi, a s naším sklonom ku konzumizmu“. Touto výpoveďou upozornil kardinál Peter Turkson (74), predseda Pápežskej akadémie vied, na zodpovednosť hospodárstva a techniky v tejto oblasti.

„Každý jednotlivec má povinnosť zachovať prírodu ako náš spoločný domov,“ povedal v interview pre viedenské noviny „Wiener Zeitung“(30./31. júla).

„K tomu patrí aj to, že zisk nebude vyhradený niekoľkým, ale bude na úžitok všetkým ľuďom. Ja nie som proti trhu, ale kapitalizmus by sme nemali považovať za neobmedzený. Človek musí stáť v centre, lebo on je ten kreatívny a inovatívny a teda sa musí aj všetko točiť okolo jeho blaha,“ povedal kardinál. Vysvetlil to ďalej kresťanskou náukou o prírode, ktorá je niečím stvoreným:

„Pre všetkých, ktorí veria v Boha to znamená, že sme Božie stvorenia. Pre iných je príroda prostredím vytvoreným biodiverzitou, v ktorej ľudia žijú, ba ktorá celý život vlastne umožňuje. Následne by však aj príroda bez ľudí bola niečím bez zmyslu. Človek dáva prírode zmysel, napríklad tým, že o nej hovorí a nazýva ju prírodou. Ľudia sú tak aj povinní prírodu zachovávať.

Ako naliehavú výzvu potom označil kardinál Turkson encykliku pápeža „Laudato si“, v ktorej zaberá ústredné miesto úsilie o integrálnu ekológiu a povedal:

„Aj Sväté písmo opisuje prírodu ako mimoriadne miesto – ako záhradu Eden – o ktorú sa musia ľudia starať nielen pre nás samých, ale aj pre naše deti a ich potomkov, aby aj pre nich tu bol možný život.“

Kardinál ďalej odmietol obraz záhrady ako statickej či dokonca hierarchickej:
„Je potrebné venovať jej veľa času, musí byť posadená rastlinami, treba ju plieť, polievať a neustále sa o ňu starať. Ak to nerobíme, spustne. Úlohou človeka je byť tu pre prírodu,“ povedal kardinál z Ghany.

Explózia inovácií a znalostí
Pôvod klimatickej krízy vidí Turkson v priemyselnej revolúcii a vynáleze parného stroja poháňaného uhlím. No jasne povedal, že Cirkvi nejde o démonizovanie oboch:
„Objav nových technológií totiž vedie k explózii inovácií a znalostí. A tak to bolo dobré. Napätia medzi technikou a vierou, či dokonca hrozba technického pokroku tu nie sú. Cieľom Pápežskej akadémie vied je štúdium prírodných zákonov, aby sme život lepšie chápali a robili ho ešte viac hodného žitia. Spravovala by Cirkev ako jediné náboženské spoločenstvo na svete akadémiu, keby to bolo inak?“

Podobný vzťah Cirkvi narysoval Turkson s hospodárstvom a technikou:

„Business a technika neodporujú Bohu. Skôr by sa mali chápať ako jeho partneri, ako spolustvoritelia. Takže konzum alebo kapitalizmus nie sú sami osebe zlé, no zisk by nemal byť jediným cieľom.“

Kritiku vyslovil kardinál na adresu farmaceutického priemyslu, „ktorý nemá záujem o mnohé zabudnuté choroby na svete“. A kritizoval aj výklad sekularizácie ako presvedčenia, že Boha ani ideu Boha už nepotrebujeme:

„V mojich očiach je to veľký omyl. Kto dnes hovorí, že verí v Boha, toho považujú mnohí za ignoranta, či nevedomca. My sa však obraciame k Bohu, lebo sme spoznali, že všetka veda a technika na pochopenie sveta nestačia.“

Kardinál Müller: Nemci si pri reformách robia ilúzie

Vatikán, 31.07.2022 (KAP) 028 673 – Podľa názoru kardinála Gerharda Ludwiga Müllera:
„Nemeckí katolíci sa v reformnom procese oddávajú ilúzii. Nové návrhy v rámci ´Synodálnej cesty´, o ktoré usilujú, nemajú šancu na realizáciu.
Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, bývalý biskup bavorského Regensburgu a od r. 2021 sudca najvyššieho súdu vo Vatikáne to povedal pre Nemeckú tlačovú agentúru (dpa) v Ríme.

„Dôvodom nie je, že my tu v Ríme diktátorsky trváme na svojich presvedčeniach, alebo že chceme ukázať svoju moc. Dôvodom je, že Cirkev navrhol a ustanovil Ježiš Kristus. My nemáme nijakú právomoc tento poriadok zmeniť!“

Vatikán nedávno jasne konštatoval, že „Synodálna cesta“ nemeckých katolíkov „nie je oprávnená“ meniť vedúce štruktúry Cirkvi, či dokonca náuku Cirkvi. „Synodálna cesta“ usiluje o konkrétne reformy v oblasti sexuálnej morálky, zaobchádzania s mocou, postavenia žien, aj v oblasti celibátu.
Kardinál Müller zdôraznil, že nie je za úplne zrušenie „Synodálnej cesty“:

„Synodálne zhromaždenie, v ktorom nemeckí biskupi spolupracujú s laikmi a diskutujú napr. o otázke, ako zabrániť sexuálnemu zneužívaniu, má svoj zmysel.
Cirkev je spoločenstvo veriacich, v ktorom majú všetci spolupôsobiť. Nepozostáva z vydávajúcich rozkazy a prijímajúcich rozkazy. Laici majú právo spolupôsobiť a to sa deje mnohorako vo farských spoločenstvách s diecéznych radách. Biskupská konferencia Nemecka a Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) by však mali prestať vzbudzovať dojem, že by mohli svojím národným procesom všeobecnú Cirkev podľa svojej ľubovôle v podstatných bodoch úplne zvrátiť!“

Kardinál Müller kritizoval aj prístup Františka ku kolínskemu kardinálovi, ktorým je Rainer Maria Woelki:
„Nevidím najmenší dôvod, prečo by mal kardinál Woelki odstúpiť. Niet proti nemu obvinenia, stal sa iba obeťou hanobnej a hanobiacej kampane!“

Pápež František sa pre dpa v nedeľu vyjadril, že vo veci rozhodnutia o Woelkim si dá čas: „Uvidíme. Také rozhodnutie sa nerobí pod tlakom.“
V júni František v interview povedal, že kardinála Woelkiho vyzval, aby mu podal žiadosť o odstúpenie. Tú teraz má a môže o tom hocikedy rozhodnúť. Pozadím je vraj „turbulentná“ situácia v Kolíne.
Kardinál Müller tento nejasný stav ostro kritizoval:

„Tak sa vzbudzuje dojem, že biskupi sú iba šachové figúrky, ktoré môže pápež podľa vôle nahrádzať. Pritom sú biskupi ustanovení vlastne Kristom a sú pápežovi v úrade rovní. Pápež nie je šéf a zamestnávateľ biskupov. Biskupa môže odvolať iba v najkrajnejšom prípade, ak sa veľmi vážne previnil porušením povinností svojho úradu.“

Pápež minulý rok vyčítal kardinálovi Woelkimu „veľké chyby“ najmä v jeho komunikácii a na päť mesiacov ho vyňal z úradu. Predtým sa Woelki dostal pod paľbu kritiky – najmä médií – že hneď neuverejnil správu o zneužívaní. Celý jeho postup v tejto veci bol však absolútne v súlade s cirkevným právom!

Sv. Ján Mária Vianney: Vernosť Kristova, vernosť kňaza


Benedikt XVI. – Svetlo viery (Zopár myšlienok)

Rím, 4.8.2022 (kath.net/as) 028 672
Chcel by som vyzdvihnúť niektoré aspekty farára z Arsu, ktoré môžu byť príkladom aj kňazom dnešnej doby. … Od svätosti závisí vierohodnosť svedectva a účinnosť pôsobenia každého kňaza. … Sv. farár z Arsu mal veľkú úctu k daru, ktorý dostal vysviackou a hovoril: „Aké veľkolepé je kňazstvo! Pochopíme to až v nebi. … keby sme to pochopili na zemi, zomreli by sme nie zo strachu, ale z lásky!“
Ako malý chlapec povedal matke: „Keby som bol kňaz, chcel by som zachrániť mnohé duše.“ A tak to aj bolo. Vo veľmi plodnej službe pastiera duší sa dokázal tak identifikovať s kňazským úradom, že sa aj viditeľne stal »alter Christus« – obrazom dobrého pastiera (Jn 10,11). Celý jeho život bola jedna katechéza, ktorá sa stala veľmi účinná, keď ľudia videli, ako slúži svätú omšu, ako na poklone kľačí pred svätostánkom, alebo ako trávi mnohé hodiny v spovednici.
Centrom celého jeho života bola Eucharistia … A služba sviatosti zmierenia – to bola jeho neúnavná služba. V nej spoznal logické a prirodzené naplnenie kňazského apoštolátu, poslušný Kristovho poverenia »Komu hriechy odpustíte … (Jn 20,23). Vyznamenal sa ako vynikajúci a neúnavný spovedník a duchovný učiteľ. Pokúšal sa všetkými spôsobmi – kázňami aj presvedčivou radou dať farníkom znovu objaviť krásu sviatosti tak, že ju predstavoval ako s eucharistickou prítomnosťou spojenú potrebu.
Pastoračné metódy sv. Jána Vianneya sa zdajú byť dnes málo vhodné. … Časy sa menia. … No existuje životný štýl a hlboká túžba, ktoré sme povolaní všetci pestovať. To, čo robilo farára z Arsu svätým, bola jeho pokorná vernosť, ku ktorej ho Boh povolal, jeho neustála dôveryplná odovzdanosť do rúk Božej prozreteľnosti. … On si podroboval srdcia ľudí – aj tie najvzdornejšie tak, že im sprostredkoval to, čo vo svojom vnútri žil – svoje priateľstvo s Kristom. On bol do Krista zaľúbený a prvým tajomstvom jeho pastoračnému úspechu bola jeho láska k hlásanému, slávenému a žitému eucharistickému tajomstvu. Stala sa láskou ku Kristovmu stádočku, ku kresťanom a ku všetkým ľuďom, ktorý hľadajú Boha. Jeho svedectvo nám pripomína, že pre každého pokrsteného a ešte viac pre kňaza Eucharistia »nikdy nie je iba dialógom medzi Kristom a mnou. Eucharistické prijímanie je zamerané na úplnú zmenu vlastného života. Rozlamuje celé ja človeka a vytvára nové my « (Joseph Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio, S. 69). …


Španielsko: Biskup varuje pred istými návrhmi synody

Madrid, 2.8.2022 (LifeSiteNews) 028 671 – Španielsky biskup Demetrio Fernández (foto) z Córdoby varuje:
„Prvá fáza Synody o synodalite obsahuje návrhy, ktoré neprichádzajú od Boha!“
V pastoračnom liste oslovil problémy rozlišovania, ktoré spozoroval, ako informovala ACI Prensa. Upozorňuje:

„Synoda rozvírila vody Cirkvi, no nemôže vynachádzať nové poslanie Cirkvi. V nás hovorí Duch Svätý. A tu môže vniknúť nejendoznačnosť, pretože nechýbajú ľudia, ktorí vyvolávajú zmätenie svojimi vlastnými podivnými ideami.“
Niektoré mylné návrhy sa v prvej fáze zamietli, no biskup uvádza, že „iné návrhy malej menšiny sa bez elementárneho rozlišovania okamžite zahrnuli do záverečného dokumentu! Musíme rozlišovať s používaním Božieho slova, aby sme otestovali duchov a videli, či prichádzajú od Boha alebo od Zlého! Rozlúčenie sa s Tradíciou, ktorá zahrnuje náuku Magistéria Cirkvi, je bludné a odsudzuje človeka k sterilite. Duch Svätý nemôže teraz prísť a hovoriť nám opak toho, čo nám hovoril v minulosti. Synoda musí hľadieť na to, čo Cirkev robila všade a vždy po stáročia.“
Biskup Fernández potom špecifikoval témy synody a napísal:
„Nemá zmysel protirečiť náuke o celibáte, kňazstve vyhradenom mužom, o žehnaní homosexuálov, o potrate a eutanázii. Katolícka cirkev nerobí rozhodnutia ako v demokratickom procese odrážajúc vôľu ľudu. Synody a zhromaždenia nesmú protirečiť tomu, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi, akoby Cirkev bola občiansky parlament, ktorý mení zákony na požiadavku voličov.“
Zdôraznil, že tak ako Svätá stolica varovala, že heretická synodálna cesta v Nemecku nie je záväzná pre veriacich a jej nové prístupy k náuke Cirkvi a morálke sa nemusia prijať – rovnako nemusí byť záväzná ani Synoda o synodalite:
„Čo sa deje na synode v Nemecku a pred čím Svätá stolica varovala, že to nemá moc zaviazať biskupov a veriacich, aby prijali tieto nové formy náuky a morálky, tak by sa to malo aplikovať aj na celú Cirkev. Synody a zhromaždenia – nuž nech nám Boh pomáha v týchto turbulentných chvíľach v spoločnosti a tiež v Cirkvi!“
Zo Španielska prišli tie najkontroverznejšie návrhy na Synodu o synodalite! Arcidiecézy Barcelona a Zaragoza volajú po zvážení dobrovoľného celibátu aj po vysviacke žien za kňazky.

Viacero katolíckych komentátorov už varovalo pred falošnou doktrínou schválenou synodou. Matt Gaspers, vydavateľ Catholic Family News varoval, že synoda bude „gulášom zmätenia a herézy“.
Známy anglický diakon Nick Donnelly pre LifeSiteNews povedal:

„Musím varovať pred zásadným omylom v synodálnych dokumentoch a následnom nebezpečí hlásania falošného a svetského posolstva namiesto Kristovho Evanjelia!“

USA: Kňaz dostal 3 mesiace za rady ženám pred potratom

White Plains, New York 3.8.2022 (LifeSiteNews) 028 670 – Traja aktivisti za ochranu života vrátane katolíckeho kňaza boli odsúdení na tri mesiace väzenia! Dôvod? Radili ženám, ktoré sa chystali na potrat, aby sa rozhodli pre život svojich detí!
Otec Christopher Fidelis Moscinski, pán William Goodman, (obaja 52) a Matthew Connolly (40) dostali maximálny trest od sudcu Johna Collina na mestskom súde vo White Plains, ako napísali noviny The Examiner News. Tento sudca prejavoval po celý čas veľké nepriateľstvo voči hnutiu iniciatívy „Red Rose Rescue“ (Záchrana Červenej ruže), ktorého sú muži členmi. V potratovom centre sa rozprávali so ženami a ponúkali im červenú ružu – ktorá je názvom ich aktivity. Každá ruža má aj zázračnú medailu a slová:
„Bola si stvorená, aby si milovala a bola milovaná … Tvoje dobrota je väčšia ako ťažkosti tvojej situácie. Okolnosti sa menia, Nový život, hocijakú útlym prináša prísľub neopakovateľnej radosti.“
Goodman povedal, že ženy sa usmiali a začal sa dosť dlhý rozhovor a táto skúsenosť bola pozitívna. Muži boli v potratovom centre asi dve hodiny a nechceli odísť napriek upozorňovaniu personálu aj polície. Polícia ich nakoniec zatkla.
Právnik Steve Anduze sa vyslovil: „Títo traja muži nebránili ženám v pohybe v centre. Iba rozdávali ruže pacientkam v čakárňach. Hovorili im, že existujú služby pomoci a ony si mohli vybrať. Chceli predsa zachrániť nenarodené životy!“ …
Dlhoročná aktivistka za život pani Millerová sa k tomu vyjadrila slovami:
„Toto nie je prehra. Nie v duchovnom víťazstve, pretože otec Fidelis a muži Will a Matthew objímajú Kristov kríž a spájajú sa s utrpením Pána a ich obeta znásobí mnohé veľké milosti. Môžu iných inšpirovať svojím príkladom a tiež sa zúčastniť na akciách „Red Rose Rescues“! Detičky na nás čakajú a potrebujú, aby sme stáli pri nich v pravom akte lásky, keď oni čelia násilnému vyhladzovaniu!“

Ukrajinský biskup v Medžugorí: Ruženec najsilnejšia zbraň!

Medžugorie , 4.8.2022 (KAP) 028 669 – Ako najsilnejšiu zbraň v duchovnom boji človeka medzi dobrom a zlom označil ukrajinský biskup Ján Sobilo modlitbu ruženca:
„Na Ukrajine rozdali v minulých rokoch milióny ružencov a mnohí ľudia, ktorí majú sotva čo do činenia s cirkvou sa túto mariánsku modlitbu naučili a začali si ju ceniť. Kto cíti strach a stratil nádej, získava ružencom istotu ochrany Boha a čerpá novú odvahu,“ povedal pomocný biskup Diecézy Charkov-Záporožie v utorok na mládežníckom festivale Mladifest v Medžugorí.
„Vojna na Ukrajine neprebieha iba v realite, ale aj v duchovnom živote. Každý ťažký hriech je ako raketa, ktorá ničí mestá a prispieva k tomu, že vojna pokračuje!
Naproti tomu obrátenie, modlitba, pôst a pokora dokážu vojny ukončiť a nemožné urobiť možným! Modlitba, sviatosti a Božie slovo sú rozhodujúcou pomocou k víťazstvu nad zlom v boji, k tomu, aby sme Bohu zostali verní aj v najťažších okolnostiach a aby sme dokázali budovať mosty dokonca aj k nepriateľom.“
Tak hovorí biskup, ktorého diecéza pokrýva veľkú časť v súčasnosti Rusmi obsadeného alebo dobývaného územia. Ako indíciu v tejto súvislosti uviedol biskup rozhovory, ktoré v minulých mesiacoch viedol s vojakmi a porozprával:
„Mnohým sa dostala v zvlášť nebezpečných situáciách na fronte pomoc a ochrana pred nebezpečím či smrťou a pripisujú to modlitbe a pôstu iných ľudí! Mnohí vojaci preto nosia ruženec okolo krku ako kedysi Dávid niesol svoj prak proti Goliášovi.“.
Na Mladifeste vyzval biskup mladých, aby darovali ružence pre Ukrajinu – „tam, kde je to práve najnaliehavejšie potrebné“. Modlitbu ruženca šíria najmä Ukrajinci, ktorí boli v Medžugorí.
„Pútnické miesto v Bosne-Hercegovine je ako duchovná nemocnica tým, že ľuďom ponúka novým spôsobom sviatosť zmierenia, Eucharistie a modlitbu a tak prispieva k uzdraveniu rán, prináša nový začiatok a nový zrod ako aj nádej.“
Biskupa, ktorý už ako mladý kňaz v 90. rokoch prišiel do Medžugoria, sa zážitky pútnikov hlboko dotýkajú. Videl mnohé duchovné povolania, ktoré tam vznikli ako napr. mladá ukrajinská karmelitánka, ktorá sa v kláštore modlí za pokoj medzi Ruskom a Ukrajinou.
Menovanie za biskupa v r. 2010 prišlo Sobilovi, keď bol práve v Medžugorí! Po r. 2014, stretol mnohých vojakov a vdovy, ktorí prežili hrozné činy znásilnenia, mučenia a vrážd a potom sa z Medžugoria vrátili s túžbou odpustiť sebe aj iným.
„Nikde nemožno tak rýchlo a uzdravujúco odpúšťať, ako v Medžugorí, Božia Matka toľkým ľuďom zmenila život k pozitívnemu. Keď v čas korony púte ustali – bola jediná výnimka: Počet Ukrajincov stále narastal! Po Vianociach 2021 ich bolo 3000 – toľko ako ešte nikdy! A aj posolstvá sa na Ukrajine vysvetľovali, ako príprava na vojnu – ako napr. výzva Márie z 25. novembra 2021, aby sme boli nositeľmi pokoja,“ povedal biskup Sobilo.

Švajčiarsko: Demonštrant zatknutý za citovanie Biblie


Zürich, 3.8. 2022 (kath.net/mk) 028 668 – Veriaci 63-ročný učiteľ, ktorý pri Pochode LGBT vo švajčiarskom Zürichu hlasno citoval miesta z Biblie, ktoré označujú homosexualitu za hriech, bol trestno-právne odsúdený na pokutu. Informuje o tom médium „Schweizer Weltwoche“. Tento odvážny hlásateľ Evanjelia – veď mohol očakávať agresívne reakcie – bol na mieste odvedený políciou! Rozsudok okresného súdu v Zürichu znel na peňažnú pokutu 15 200 frankov podmienečne a povinnosť uhradiť aj súdne trovy.
Zürich je známy „červeno-zelenou“ správou mesta, ktorá už viackrát robila problémy pri Pochodoch za život. Očividne sú tu aj súdy poznačené ľavicovo-liberálne, pretože odôvodnenie rozsudku je otrasné. Formálne znelo, že obvinený porušil rozšírenie zákona o trestoch za rasizmus a to zákaz diskriminácie. Odpoveď kresťana, že iba citoval zo Svätého písma sudca zavrhol slovami:
„Názory, ktoré obžalovaný zastáva už nie sú v roku 2022 v strednej Európe primerané dobe!“
Alebo inak vyjadrené duch doby sa stal meradlom trestno-právnych rozsudkov. Rozšírenie zákona diskriminácie na sexuálnu orientáciu bolo kuriózne schválené referendom v r. 2020 – teda nástrojom priamej demokracie, ktorý sa v priamej demokracii vo Švajčiarsku stará skôr o konzervativizmus aj v spoločenskej politike. Ľudia sú preto vo Švajčiarsku sklamaní i rozhorčení, že aj ich krajina je stále viac zasiahnutá vlnou „politickej korektnosti“.
„Hoci som toho názoru, že učiteľ nemá pravdu, je tento rozsudok hanbou,“ napísala istá „Mária“ na sociálnych sieťach. Iný účastník doplňuje:
„Ak sa veľmi obmedzuje slobodné vyjadrenie, je to indikátor, že krajina speje smerom k totalite. Lebo nie nadarmo americkí otcovia zakladatelia stanovili túto slobodu ako PRVÝ článok v dodatku ústavy.
A ďalší prorokuje:
„A kto zasa nepodporí odsúdeného učiteľa? Cirkev!“

Pri Bazilike Frauenkirchen otvorili automat na omšové víno

Eisenstadt, 2.8.2022 (KAP) 028 667 – Pri Neziderskom jazere v rakúskej Diecéze Eisenstadt asi 60 km južne od Bratislavy je známa baroková pútnická Bazilika Narodenia Panny Márie v mestečku Frauenkirchen.
Teraz tam otvorili prvý automat na omšové víno. Za jedno euro vydá žltý automat na šesť stupňov vychladenú ochutnávku omšového vína. Automat má dotykový monitor, čítačku bankových kariet a dva chladiace boxy s kohútikmi. Platbu a kontrolu veku zákazníka zabezpečia karty pútnikov. Autorom tejto myšlienky je mestský farár Thomas Lackner, OFM (foto).

„Je to prvá tankovacia stanica na omšové víno na svete,“ vyhlásil františkán pre noviny „Kurier“ v utorok.

Štyri druhy vín sú od vinárov z regiónu. Spĺňajú kritériá omšového vína – bez prísad a s povolením diecézy na používanie v kostoloch. Konsekrované samozrejme nie sú. Tieto ochutnávky sú jednoducho výborným burgenlandským vínom. Majú sa tak na jednej strane získať peniaze pre baziliku, ako povedal farár.
Na druhej strane chce takto farár Lackner prilákať aj viac ľudí do kostola a zdôrazňuje:
„Takáto atrakcia môže motivovať vyhľadať toto miesto, To môže byť prvý krok prekročenia prahu ku viere.“

Nádherná baroková bazilika Frauenkirchen nie je iba obľúbeným cieľom pútnikov z Rakúska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a iných krajín, ale aj zastávkou cyklistov na cyklotrase – v lete sa tu pristavia na chvíľu aj stovky za deň.

‚Klimatické zmeny – náhradné náboženstvo ?…“


Zürich, 1.8.2022 (kath.net) 028 666 – Apokalyptické myslenie o klimatických zmenách prichádza predovšetkým z Nemecka. Zmeny klímy sa stala istým druhom náhradného náboženstva. Tento názor zastával známy americký expert na životné prostredie a autor bestsellerov Michael Shellenberger pre noviny NZZ.
„Už nemáme nijaký čas – to je apokalyptická výpoveď, aké poznáme zo siekt. V Nemecku existuje zalarmovaný pohľad na klimatické zmeny, ktorý pozorujeme aj všade na svete. Pritom však emisie oxidu uhličitého za ostatných desať rokov zostali nezmenené. Teda sme úspešní. Prečo potom ľudia vidia katastrofu?“ kladie si otázku Shellenberger. Na otázku, prečo ľudia hľadajú v ochrane ovzdušia priam náboženstvo odpovedal:
„Za tým sa skrýva túžba po vonkajšej autorite, ktorá nám dá inštrukcie a povie, čo treba robiť. Tak sa ulievame zo zodpovednosti v demokratickej a liberálnej spoločnosti, aby sme nemuseli sami robiť rozhodnutia.“
Expert zdôraznil, že klimatické zmeny sú extrémne pomaly postupujúci jav. Ide o zvýšenie teploty medzi 1,5 a 3 stupňami za dobu 250 rokov. Preto máme čas na prechod. Diskusia o atómovej energii nadobudla až „spirituálny charakter“, ako povedal. Zelení ju v Nemecku hanobia priam ako „démonickú“, obnoviteľné energie prezentujú ako „anjelské“, fosílne palivá sa nám predkladajú ako nešťastná ale praktická alternatíva k atómovej energii. „Preto sa nemeckí zelení rozhodli uhľové elektrárne nechať v prevádzke dlhšie ako jadrové.“
Zelení sú pre Shellenbergera, ktorý v r. 2018 v USA kandidoval na senátora za demokratov, však ešte stále marxistami. V nedávnych voľbách dosiahli vrchol, podpora tejto strany však skrze energetickú krízu iste poklesne.
V Nemecku práve vyšla jeho kniha „Apokalypsa – nikdy! Prečo nás robí alarm z klímy chorými“.

Izrael: Znovu objavili ženský kláštor spred 1500 rokov

Jeruzalem, 01.08.2022 (KAP/KNA) 028 665 – Izraelskí vojaci znova objavili zvyšky kláštorného komplexu spred 1500 rokov vo vojenskej oblasti severovýchodne od mesta Shoham. Poškodili časti ruiny budovy miesta pri vojenskom manévre. Pred 20 rokmi odhalené nálezisko „Horvat Hani“ (arabsky „Chirbat Burj al-Hanijah“) na ochranu opäť zakryli.
Po tom, čo vojaci poškodili malú časť ruín, armáda iniciovala opätovné otvorenie náleziska, ako povedal vedúci archeológ Issi Kornfeld. Podľa miestnych médií ide o jeden z najstarších známych kláštorov Izraeli. Pôvodne objavili komplex britskí vedci – Claude Reignier Conder a Horatio Herbert Kitchener v 19. storočí. V r. 1978 a 1983 sa konali prvé výskumy, no až v roku 2002 ho pred stavebnými prácami na cestách úplne odkryli pod vedením izraelského archeológov Uzi Dahariho Jechiela Zellingera.

Pritom sa objavili dve budovy a jednou bol kostol s podlahou z farebných mozaík so scénami zvierat a rastlín. Komplex sa ďalej skladá z vchodovej haly, veľkých spální a pustovníckych ciel. Je tam aj veža a krypta so štyrmi kostrami žien. V druhej budove je kuchyňa, refektórium a ubytovňa pre pútnikov.
Našiel sa tam aj ženský cintorín, kde sa pochovávali asi 1000 rokov kresťanské aj moslimské ženy. Najstaršou budovou komplexu je skalný hrob – arkosol – z 3. storočia.
Archeológovia považujú za možné, že kláštor pripomína miesto pochovania Hannah, ktorá sa Božím zásahom stala matkou proroka Samuela. Spojenie s biblickou Hannah mohlo viesť k tomu, že sa tu zriadilo pútnické miesto pre ženy, ktoré túžili po deťoch a nemohli ich mať.
Mozaikovú podlahu v zrúcanine kostola si možno prezrieť po dohode s armádou.

Trudeau: Cirkev sa má ospravedlniť. No školy prikázala vláda!

Quebec City, 29.7.2022 (LifeSiteNews) 028 664 – Premiér Justin Trudeau v príhovore za prítomnosti pápeža minulú stredu hanil Rímskokatolícku cirkev ako „inštitúciu zodpovednú za zločiny na rezidenčných školách“! Nespomenul však skutočnosť, že celý školský systém bol vytvorený vládou a stal sa povinným na príkaz kanadskej vlády! V Citadelle v Quebecu v stredu povedal:
„Keď hovorím s preživšími a ich rodinami, myslím na deti a myslím na rodičov… Ako otec si neviem predstaviť, že by mi vzali deti. Keď deti plačú, môžem ich utešiť, keď sú šťastné, zdieľam radosť s nimi. Ale v rezidenčných školách boli tieto deti samé, izolované, ba ešte horšie – zbavené svojho jazyka, kultúry, identity. Od r. 2015 domorodci volali k pápežovi, aby sa ospravedlnil ich potomkom, ich rodinám a spoločenstvám za úlohu, ktorú Rímsko-katolícka cirkev zohrávala ako inštitúcia pri zneužívaní detí v týchto školách.“
No nebola to Katolícka cirkev, ale kanadská vláda, ktorá založila ministerstvo pre indiánske záležitosti, kontrolovala tieto školy, Spravovali ich jezuiti. . …
A bola to kráľovská kanadská jazdecká polícia, ktorá násilne odvádzala na rozkaz vlády deti od ich rodičov a priam „poľovala“ na tie, ktoré ušli a privádzala ich naspäť do vládnych inštitúcií. A školy financovala tiež vláda a to veľmi mizerne takže deti nemali ani lekársku starostlivosť! V r. 1907 kanadská vláda dokonca ignorovala varovanie hlavného medicínskeho inšpektora, že hrozí epidémia na školách! A tak deti trpeli tuberkulózou , čo viedlo k nadpriemernej úmrtnosti.
Trudeau a jeho vláda však kladie vinu iba Katolíckej cirkvi! Vlastný otec Trudeaua, bývalý premiér Pierre Elliot Trudeau, bol autorom dokumentu o indiánskej politike z r. 1969 White Paper, ktorý chcel asimilovať všetkých domorodcov na území rezervácie určenom vládou!

Som kanadský katolík a milujem pápeža

Pápež Benedikt XVI. sa ospravedlnil za úlohu kňazov a iného katolíckeho personálu v systéme rezidenčných škôl v Kanade už v r. 2009!
Pápež je v Kanade, aby sa ospravedlnil za epochu rezidenčných škôl, lebo krajina stratila kolektívnu pamäť a prosil o ospravedlnenie za objavené masové hroby, ktoré neexistujú!
Naši katolíci sa neukázali u pápeža- možno preto, lebo mám netreba pripomínať, ako veľmi nás naša krajina a naše vedenie nenávidí!

Autor: Kennedy Hall, kanadský žurnalista z LifeSiteNews a spisovateľ

Kanada, 29.7.2022 (LifeSiteNews) 028 663 – Som katolík a naozaj milujem pápeža. Modlím sa za neho viackrát denne s manželkou a deťmi a som veľmi rád členom Katolíckej cirkvi. To musím povedať aby si niekto nemyslel, že si neželám, aby sem prišiel. Mnohí Kanaďania sa totiž vôbec nestarajú, že je tu.
Kňaza Raymonda De Souzu sa pýtali, keď komentoval omšu pápeža v televízii EWTN, prečo tak málo katolíkov prichádza na podujatia s pápežom. Zdalo sa, že kňaz zápasí s priamou odpoveďou a istým obchádzaním otázky. Povedal, že možno to nebolo dosť propagované, alebo sa tomu nevenovalo dosť pozornosti. Alebo možno nebola dobrá myšlienka prezentovať to ako návštevu skôr len domorodcov ako všetkých katolíkov.
Staronové ospravedlnenie

Možno jeden z dôvodov slabej účasti Kanaďanov je, že sa chcel ospravedlniť za niečo, za čo sa už ospravedlnil predošlý pápež … pred takmer 15 rokmi. V r. 2009 sa pápež Benedikt ospravedlnil za úlohu kňazov a iného personálu katolíckej cirkvi v systéme rezidenčných škôl a vyjadril svoju ľútosť z každého sexuálneho zneužívania v tomto systéme.
To znamená, že pápež František sa ospravedlnil za niečo, za čo sa už ospravedlnil iný pápež. Samozrejme je zásluhou pápeža, že prejavuje empatiu ľuďom. No ľudia, ktorých chce pápež uzmieriť, nie sú katolíci a vôbec nemajú radi pápeža.
Každý, kto to pozorne sledoval a hlavne katolíci, vedia, že cirkev v tejto krajine aj pápež urobili všetko, čo mohli, aby napravili zlá, ktoré sa udiali. Mali sme národné dotazníky, vyplatili sme obrovské milióny dolárov, prešli sme vzdelávaním a tieto príbehy nám celú dekádu vtĺkali do hlavy. Bola zriadená veľká národná komisia pre pravdu a zmierenie, pravda vyšla najavo a ľudia boli zmierení. Bolo veľa objatí a sĺz a všetci sme bolí zarmútení – celá krajina – za zlá, ktoré sa spáchali. Pápež František nerobí nič na zmierenie v Kanade, čo by sa neurobilo už pred jeho príchodom.

Únava z prebudenia nenávisti

Keď toto všetko uvážime, treba povedať, že červená línia medzi pripustením konania zla a dobitím našimi nepriateľmi už bola dávno prekročená.
Minulé leto, keď vypukla tá zúrivosť z neexistujúcich masových hrobov ( non-existent mass graves ) a šírila sa rýchlejšie ako opičie kiahne, nenávisť voči katolíkom dosiahla svoj vrchol! Ničili sa kostoly, sochy Panny Márie boli znesvätené a rodiny zažívali diabolské časy, keď sa jeden z ich milovaných členov usiloval ostatným vysvetliť pravdu! Zažil som to sám!
Bolo to, akoby rok a pol nahromadená zlosť prepukla po tom, čo premiér Trudeau majstrovsky vypustil falošnú správu – fake news – o rezidenčných školách, ktoré vraj boli koncentračnými tábormi! Bolo to temné obdobie jemne vyjadrené … a ako som povedal – všetko fake. Nie zneužívanie na školách, ale rozprávka, ktorá rozpálila novú vlnu zúrivosti bola fake. Význam toho netreba podceňovať.
Pápež je tu, aby sa ospravedlnil za epochu rezidenčných škôl, lebo krajina stratila svoju kolektívnu pamäť a prosil o ospravedlnenie za objavené masové hroby, ktoré neexistujú!
Možno sa katolíci neukázali u pápeža, lebo mám netreba pripomínať ako veľmi nás naša krajina a naše vedenie nenávidí!
Možno nechceme sedieť a počúvať skupinu biskupov hovoriť o odpustení atď., keď sa neurobilo nič na rozptýlenie mýtu o masových hroboch, dokonca ani keď sa teraz už aj v tlači mainstreamu hovorí, že to bol hoax!
Dôvod, prečo kanadskí katolíci nie sú nadšení, je hlbší ako rozprávka o Indiánoch. Minulý rok premiér Trudeau zaviedol pasový systém pre zaočkovaných – vlakom a lietadlom smeli cestovať iba oni, čo postihlo milióny Kanaďanov, ktorí nemohli navštíviť milované osoby. Realitou je, že väčšina z nich boli verní kresťania – mnohí katolíci a mnohí ochrancovia života. My nechceme potratom poškvrnené vakcíny. Vláda nedovolila výnimky z výhrady vo svedomí. To isté sa dialo v zamestnaní. Čo by na to povedal Svätý Otec? …
Je smutné, že katolíci nie sú nadšení z návštevy pápeža, no ešte smutnejšie je, keď sa pápeža používa na presvedčenie katolíkov.

Reakcie katolíckych vedcov na pohanský rituál v Kanade


USA, 30.7.2021 (LifeSiteNews) 028 662
„My, katolíci nemáme povolené zúčastňovať sa na nekatolíckych rituáloch, bodka!“ reagoval prominentný americký spisovateľ Dr. Taylor Marshall na videu na You Tube v piatok.
„Počúvajte tie slová, ktoré sa tam používajú a položte si sami otázku: ´Možno toto zlúčiť s katolíckou vierou´? Som na sto percent presvedčený, že nie!“
Matt Gaspers, manažér a vydavateľ katolíckeho média Catholic Family News, sa takisto vyjadril, že je šokovaný a napísal:
„Môj priateľ úplne vzplanul a právom, keď videl pápeža a ostatných hodnostárov zúčastňovať sa na pohanskom rituáli tento týždeň. Opíšem mnohé príbehy o zle a nebezpečí pohanského vydymovania šalviou v mojej ďalšej knihe!
Katolícky spisovateľ a vedecký znalec exorcizmu Charles D. Fraune potom povedal s citovaním slov rituálu:
„´Dajte nám prístup do svätého kruhu duchov, aby mohli byť s nami.’ Pane zmiluj sa!!!”
Marshall a iní poukázali aj na skutočnosť, že zatiaľ čo František sa s hodnostármi zdal súhlasiť s nekatolíckym uctievaním, súčasne sa obmedzujú a zatracujú tradičné formy katolíckej svätej omše a tradičných sviatostí.
„Tradičný krst? Obmedzený. Tradičná birmovka? Obmedzená. Tradičná svätá obeta omše? Obmedzená. Tradičné pokánie? Obmedzené. Tradičný Breviár? Obmedzený,“ ako povedal Marshal.
Na štvrtý deň apoštolskej púte do Kanady sa František zúčastnil pohanského obradu „vydymovania“ v Quebecu, pred dlhým príhovorom, kde vyjadril „hlboké zahanbenie a ľútosť“ z úlohy, ktorú zohrávali členovia Katolíckej cirkvi pri zneužívaní žiakov vo vládou založených a financovaných rezidenčných školách.
Na rituáli sa zúčastnili: kardinál Christopher Collins, arcibiskup Toronta, Arcibiskup Gerald Lacroix z Quebecu a prímas Kanada, kardinál Michael F. Czerny, S. J., prefekt Dikastéria pre podporu integrovaného ľudského rozvoja, kardinál Marc A. Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, arcibiskup Richard W. Smith z Edmontonu a vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin.
„Vydymovanie“ ebenovým drevom a šalviou je rituál „purifikácie“ zameraný na božstvo iné ako je jediný pravý Boh – v tomto prípade je to „matka Zem“. Ako taký nie je rituál čisto kultúrny akt, ale je to náboženský akt povery pripomínajúci uctievanie pohanskej bohyne Pačamamy vo Vatikáne v r. 2019.

USA: Arcibiskup prirovnáva potrat k masovým vraždám

Portland, 27.7.2022 (kath.net/mk) 028 661 – Alexander Sample, arcibiskup z amerického Portlandu v štáte Oregon, naliehal počiatkom júla na videu, aby sa potrat uznal ako ľudská krutosť „porovnateľná“ s masovými vraždami nacistov a komunistov v 20. storočí, ako informuje LifeSiteNews. Na videu povedal:
„Právom bezvýhradne odsudzujeme nacistov za zavraždenie najmenej 6 miliónov židov. Pranierujme milióny vrážd v komunistických režimoch. Myslím, že mnohí ľudia nevidia, že od rozsudku „Roe vs. Wade“ muselo pri potrate položiť svoj život vyše 63 miliónov detí v USA! Potrat sa stal zlom nepochopiteľných rozmerov!“
Arcibiskup konštatoval, že katolík nemôže byť za potrat. Vyslovil želanie, aby ľudia, ktorí sa tohto zla zastávajú, prestali predstierať, že je to nejako zlučiteľné s náukou Evanjelia Katolíckej cirkvi. Namiesto toho, by to mali oľutovať a obrátiť sa. Arcibiskup pripomenul, že Cirkev je jednou z najaktívnejších organizácií v pomoci ženám v núdzi a pripustil niekedy „strašne zamotanú“ situáciu tehotných žien: „Vražda však ani v takej situácii proste nie je riešením!“.

Viceprezidentka Harrisová: „Kresťania môžu byť za potrat“ …

Washington D.C. 1.8.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 660 – Americká viceprezidentka Kamala Harrisová tvrdí, že aj kresťania môžu podporovať potraty bez popierania svojej viery! V príhovore 18. júla vyhlásila:
„Je dôležité konštatovať, že nikto sa nemusí vzdávať svojej viery či presvedčenia, aby bol za to, aby žena sama – nie jej štát ale ona – sa mohla rozhodnúť za potrat alebo proti nemu!“ …
Prikázanie a iné poukazy vo Svätom písme však hovoria opak. Viceprezidentka to však očividne vidí inak. Harrisová sa stretla 17. júla s poslancami štátu Pensylvánia. V prejave tam dokonca poprela, že nenarodené deti sú praví ľudia a tvrdila:
„Zrušenie rozsudku Roe vs. Wade a tým umožnený zákaz a obmedzovanie potratov má veľmi zlé účinky na ženy a dievčatá. Počúvame správy, čo to znamená pre pravých ľudí, pravé ľudské bytosti.“
Zdá sa teda, že nenarodené deti nepovažuje za pravé ľudské bytosti! A dodáva:
„Obmedzovanie možností potratov má priame účinky na mnohých ľudí, ktorí by mali mať právo robiť tie najosobnejšie rozhodnutia, aké existujú.“

Najvyšší sudca USA: „Bolo mi cťou zrušiť „Roe vs. Wade.“

Najvyšší sudca USA: „Bolo mi cťou zrušiť „Roe vs. Wade.“
Washington, 30.07.2022 (KAP) 028 659 – Samuel Alito, sudca Najvyššieho súdu USA označil ako č e s ť, že z poverenia väčšiny šiestich sudcov mohol formulovať zrušenie rozsudku kauzy „Roe vs. Wade“ z r. 1973 na ukončenie povolenia potratov v USA. Najvyšší súd koncom júna rozhodol, že z ústavy nemožno odvodiť nijaké právo na potrat! Zákony o potrate si teraz môžu štáty USA schvaľovať sami.
Sudca Alito sa vyjadril po prvý raz od ohlásenia rozhodnutia na pozvanie katolíckej iniciatívy „Religious Liberty Initiative“, ktorá minulý týždeň mala v Ríme „Summit o náboženskej slobode“.
Video príhovoru sudcu Alita uverejnila na YouTube Právnická fakulta Katolíckej univerzity Notre Dame v štáte Indiana.
Sudca Alito kritizoval aj zahraničné hlavy štátov, ktoré sa vyjadrili k rozhodnutiu súdu odmietavo – najmä francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a kanadského premiéra Justina Trudeaua.

K náboženskej slobode Alito povedal:

„Na náboženskú slobodu sa na mnohých miestach útočí, lebo je nebezpečná pre tých, ktorí chcú na seba strhnúť celú moc. Útoky na náboženskú slobodu vznikajú pravdepodobne z niečoho temného, hlbokého v ľudskej DNA – tendencie ľuďom nedôverovať a odmietať tých, ktorí nie sú takí ako my sami!“

Kresťanskí vedci: Globalizmus zlyháva – vracia sa viera

Newark, Delaware, 29.7.2022 (LifeSiteNews) 028 658 – Podľa kultúrneho antropológa dni globalistického hnutia sú už zrátané:
„Globalistický svet dosiahol svoj vrchol. To, čo robí globalizmus takým jedinečným je, že nahrádza civilizáciu systémom, ktorý je centralizovaný a kontrolovaný technokratickými elitami, ktoré sa pokúšajú presvedčiť nás, že sme úplne slobodní, keď im umožníme dokonalú kontrolu nášho života.“
Povedal to kresťanský vedec a komentátor Dr. Stephen Turley v exkluzívnom rozhovore pre LifeSiteNews.
Svetová populácia stále viac odmieta nadvládu globalistických mocenských štruktúr. Namiesto toho on aj iní vedci pozorujú pokračujúci a organický návrat k nacionalizmu, tradíciám a náboženstvám, ktoré definovali civilizácie už od vekov.
„Elity chcú zachovať globalizmus, ale masy populácie sveta sa chcú vrátiť ku všetkým znameniam svojej identity, ktoré definovali to, čím sme tisíce rokov! Tak sa mení svetový poriadok, ale mení sa v pôrodných bolestiach. Globalisti nezamýšľajú vzdať sa moci tak ľahko.“
Markantnú ukážku zúrivého pokusu globalistov zachovať si aspoň zdanie kontroly jasne predvádza show okolo Donalda Trumpa a vzbury jeho spojencov 6. januára. Naozaj to ukazuje, že sú už mimo diania – je to akýsi druh momentu Márie Antoinnetty:
Máme rekordnú infláciu, ceny plynu ľudí ruinujú, máme južné hranice s migrantami, máme nedostatok detskej výživy. V súčasnosti sa nám geopolitický poriadok rozpadáva pred očami a hlad sa šíri po celom svete.“
Turley naznačuje, že tento typ vízie tunela zničí nakoniec globalistické elity a ich mechanizmy kontroly. Usilujú sa zachovať si dominantné postavenie radikálnou kontrolou obyvateľstva, no konzervatívci, ktorí jednoducho majú veľké rodiny, nakoniec zvíťazia!
„Skrátka sekularisti nemajú detičky. Vždy zostanú hlboko pod koeficientom 2,1 detí na jeden pár, zatiaľ čo konzervatívni obyvatelia, najmä kresťania, majú oveľa viac detí a to v mnohom ohľade.
Demografia – to je osud. … Preto vedci predpovedajú, že koncom storočia budeme mať takmer miliardu konzervatívnych kresťanov, ale aj mormónov a skupiny pravých vlastencov v našom národe. To je smer, ktorým sa reálne uberáme!“

Argentína: Pretrváva hospodárska aj vládna kríza

Buenos Aires, 29.07.2022 (KNA) 028 657 – Uprostred pretrvávajúcej hospodárskej aj vládnej krízy v Argentíne prijali predstavitelia cirkvi zástupcov vláde blízkych pracovníkov sociálnych organizácií.
„Cirkev zdieľa starosti kvôli chudobe podstatnej časti obyvateľstva, ktorá ľuďom znemožňuje prežiť,“ uvádza sa vo vyhlásení cirkvi.
Rozhovor so zástupcami sociálnych organizácií vo štvrtok viedol predseda biskupskej konferencie biskup Oscar Ojea zo San Isidra.
Argentínou otriasa veľká hospodárska kríza. Peso prudko klesá a vláda peronistického prezidenta Alberta Fernandeza sa pokúša riešiť situáciu zmenami v kabinete. Hnutie okolo aktivistu Juana Graboisa požaduje zavedenie základného príjmu na pokrytie živobytia pre chudobné obyvateľstvo. Na víkend ohlásili v Argentíne znova veľké protesty.

Japonskí biskupi protestujú proti trestu smrti

Tokio, 29.07.2022 (KNA) 028 656 – Po poprave odsúdeného vraha Tomohira Kata (39), ktorý v r. 2008 vo štvrti Akihabara v Tokiu v amoku ubodal na smrť sedem ľudí, žiadali japonskí biskupi zrušenie trestu smrti ako „útoku na neporušiteľnosť a dôstojnosť ľudskej osoby“. Agentúra Ucanews cituje z listu Komisie pre spravodlivosť a pokoj Biskupskej konferencie Japonska premiérovi Fumiovi Kišidovi a ministrovi spravodlivosti Jošihisovi Furukavovi:

„Násilie trestu smrti nemôže nikdy vybudovať pokojnú spoločnosť! „Vláda sa tým ďalej medzinárodne izolovala, čo vedie k zníženiu jej medzinárodného štatusu.“

Táto poprava bola už štvrtou po nástupe premiéra v októbri 2021 do úradu. Biskupi vyjadrili aj údiv, že vláda odsúdila popravy protivníkov režimu v Mjanmarsku a zároveň bol popravený vrah Kato.

Naša príloha

Z Moskvy do Bruselu – „omyly Ruska“

Dekan Dr. Ignaz Steinwender, Salzburská arcidiecéza 028 655

V súčasnej nevšednej situácii v Cirkvi majú veriaci rozlišovať medzi svätou Kristovou Cirkvou a členmi Cirkvi a ich strach pred ľuďmi atď. interpretovať ako „krížovú cestu“ Cirkvi, o ktorej hovoril sv. Ján Pavol II.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí! Každý veriaci môže mať istotu, že po prekonanej kríze a očistení Cirkvi sa Cirkev bude javiť nanovo v žiarivom lesku! Kto zostane verný, toho Pán obdarí milosťami a pokojom.

Zlo má väčšinou do činenia aj s omylmi a zjavuje sa v rôznych formách, aj politicky a svetonázorovo. Mimoriadnu správu o tom odovzdala Božia Matka pastierikom vo Fatime 13. júla 1917. Prorocky hovorí o omyloch – „bludoch Ruska“ príp. „mylných náukách Ruska“, ktoré sa začali revolúciou v r. 1917 a šírili sa politickým marxizmom po svete. V druhom tajomstve sa hovorí:

„Ak sa prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti, a bude pokoj; ak nie, Rusko roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce.“

Zdá sa, že sa to vzťahuje najprv na druhú svetovú vojnu, no môže sa to vykladať aj všeobecne. Bludmi Ruska sa však nemyslia omyly Rusov, ale marxizmus, ktorý sa s podporou Západu etabloval od r. 1917 v Rusku. Nemyslí sa ani Rusko dnes, ale ide o otázku, kde a ako sú tieto omyly prítomné dnes. Americký prezident Ronald Reagan označil Rusko ako ríšu Zlého. Ja by som diferencovane a z morálneho hľadiska povedal, že marxizmus je ideológia, ktorá Zlému otvára dvere. Víťazný postup komunizmu sa vzťahuje na Marxa a Engelsa. Karol Marx svoj Manifest písal prevažne v Bruseli (1845 – 1848). Z Ruska sa šíril komunizmus do sveta a vyvolával krvavé revolúcie. Militantný komunizmus si vyžiadal asi 100 miliónov ľudských životov. Pomyslime na Čínu, Vietnam, Kóreu, Kubu a africké i latinskoamerické štáty. Marxizmus sa vo forme „neomarxizmu“ šíril aj v Európe (hnutie 1968, (Frankfurtská škola, eurokomunizmus).

V Katolíckej cirkvi sú marxistické idey najmä v teológii oslobodenia Južnej Ameriky, ktoré vydumali európski teológovia a vnikli aj do Európy. Hoci bolo jasné, že komunizmus je nezlučiteľný s katolíckou náukou, na Druhom vatikánskom koncile (1962 – 1965) sa o návrhu mnohých biskupov odsúdiť komunizmus nakoniec nehlasovalo. Očividne to bola podmienka účasti pravoslávnych patriarchov na koncile. Krátko pred politickým obratom 1989 bol juhoamerický kontinent na pokraji marxistickej evolúcie podporovanej teológmi teológie oslobodenia. Ich oprávneným úsilím bola pomoc chudobným. No vzhľadom na ich politickú ideológiu z komunizmu prichádzajúci pápež Ján Pavol II. a Jozef Ratzinger urobili korekciu a úspešne zmiernili niektoré katastrofy a zabránili ešte horšiemu. Podstatou marxizmu a komunizmu je podobne ako u nacizmu mnohovrstvový jav. Je materialistický, ateistický, je to ideológia s pozemskou víziou spásy – beztriednej spoločnosti – u nacistov tretia ríša – a v súčasnosti možno predpokladať, že je to nový svetový poriadok ako náhrada náboženstva. Mimochodom schéma ľavica – pravica vznikla až po druhej svetovej vojne. Predtým sa hovorilo o hnedom a červenom boľševizme. Tak je protiklad nacionalizmu (zbožšťovania vlastného národa a zhadzovania iných národov) a multikulturalizmu (pohŕdania vlastným národom a zbožšťovania iných národov) neuspokojivý. Alternatívou je vlastnú domovinu milovať a iné národy rešpektovať – biblicky vyjadrené: Miluj svojho blížneho ako seba samého!
Dôležité ciele komunizmu sú: zrušenie tradičnej rodiny, dnes podporou genderizmu, ako to robia aj iné „-izmy“ a mnohé lobby. Výchovu detí má prevziať hlavne štát a matky integrovať do pracovného procesu. K tomu patrí zoštátnenie hospodárstva a eliminovanie strednej vrstvy a súkromného vlastníctva atď.

Translatio Communismi

Keď premýšľame o tzv. bludoch Ruska, mohli by sme sa pýtať: Či neexistuje translatio (prenos) komunizmu z Ruska do Bruselu? Počas lockdownov mi veľmi úspešný podnikateľ a súčasne výborný farmár povedal: „Najprv urobili v Bruseli aj farmárov závislých na platbách, teraz sú na rade podnikatelia.“ Tzv. lockdown bol v podstate niečím pra-komunistickým – odpojenie od existenčných základov a uvedenie do závislosti platbami. Na začiatku korony mi vzdelaný teológ a filozof povedal: „Ak chceš chápať súčasné dianie, musíš si prečítať knihu „The Great Reset“. Je to plán ako hospodárstvo obmedziť a nastoliť nový poriadok. Nejde o nijaké sprisahanie, ale o reálne plány, ktoré sa už realizujú dohovormi medzi politickými „globálnymi vodcami“, ktorí sa pravidelne stretávajú. Sme svedkami, obeťami, a možno aj spolupôsobiacimi na tomto pláne, ktorý má aj užívateľov. Iný plán sa týka svetovej populácie. Keď niekto prehodí: „Nuž je príliš veľa ľudí na svete“, tak ma vždy zamrazí.
Brusel je dnes iste centrálou boja proti rodine, centrum rôznych lobby s cieľmi proti rodine, je baštou prívržencov potratov, strediskom hospodárskeho a regionálneho zbavovania nás svojprávnosti, skrátka mnohých vecí, ktoré sú od vekov komunistické. Takže už nie Moskva, ale Brusel šíri „omyly Ruska“.
Zostáva otázka ako hľadieť teraz na pôvod toho všetkého – Rusko? Historik mi povedal, že v Rusku sa za Putina denne otvárajú nové kostoly. Putin je síce bývalým členom KGB, no dnes – aspoň navonok – zastáva kresťanské hodnoty ako je rodina atď. Či je súčasná úloha Ruska dohodnutou hrou, alebo je Ruskou prekážkou globalistických plánov sa posúdiť neodvážim. Ten príliš jednotný protiruský jazyk médií bez dôkladného posúdenia príčin vzniku a pozadia konfliktu je podozrivý a vyvoláva skepsu. …

Zdôrazňujem: Ak zaujímam postoj k politike, tak nerobím stranícku politiku. Ja myslím kresťansko-sociálne. … Mne ide vždy o človeka a nie o jeho politický názor. Hovorím so všetkými a nemám obavy z kontaktov. Sú však témy, v ktorých by farár mal zaujať postoj, lebo sme to veriacim dlžní práve preto, že ide o človeka a že ľudia sú v núdzi a nebezpečenstve a musia veľa pretrpieť.
Rakúsko hralo v pandémii a obmedzovaní ľudí priam priekopnícku úlohu, akoby sa plánovalo túto krajinu s jej veľkou duchovnou históriou, vedome vyvoliť za priekopníka zmeny systému. Zavádzalo sa povinné očkovanie a okres Schwaz v Tirolsku sa stal vzorovým okresom! Podporovali to osobnosti ako prezident Van der Bellen, ktorý, ako povedal, v minulosti volil komunistov a ako agnostik bol len veľmi tesne zvolený za prezidenta s veľkou podporou médií. Jeho protikandidát praktizujúci kresťan, ktorý sa verejne vyslovoval za ochranu života neuspel, lebo zrazu na neho vytiahli odkiaľsi niečo o nacizme. A nový prezident potom mlčal ku všetkým drastickým opatreniam pandémie … Pritom mohol mnohému zabrániť alebo mnohé zmierniť. … Je to proste globalista. Jednoduchí Rakúšania teraz nesú následky prehnaných a často neúčinných tvrdých opatrení … a platia aj za sankcie voči Rusku. …
Veriaci sa musia teraz veľmi modliť za našu krajinu a za politikov a aj to robia v celej krajine.
Dokonca aj v Cirkvi sa komunistické ciele teraz schvaľujú a sotva niekde odsudzujú … Aj zneužívanie má korene v dobe hnutia od r. 1968, keď istá sexuálna voľnosť prenikla aj do Cirkvi. Mnohí predstavitelia Cirkvi aj v strednej Európe už dávno kapitulovali v oblasti ochrany života. Rázne homílie na túto tému v nemeckej oblasti márne hľadáme, najmä keď ide o ochranu rodiny a života od počatia do prirodzenej smrti. Na miesto bázne pred Bohom nastúpil strach pre médiami a poklonkovanie štátu … Stále viac veriacich nadobúda dojem, že v centrálach sedia skôr byrokrati či ideológovia a nie svedkovia viery. Dno sa dosiahlo iste tým, že sa na veriacich vyvíjal morálny tlak, aby sa podrobili štátom prikázanej génovej terapii. A očkovanie v Katedrále sv. Štefana mnohí veriaci považovali za rúhanie Bohu. Smutný vrchol potom tvorilo hanobenie tých, čo očkovanie odmietli a keď medzi nimi kolovalo už aj heslo „Ó, Pane daj, nech prší rozum!“

Veľmi dúfam a prosím o vaše modlitby za to, aby teraz aj v Cirkvi nastal obrat, aby sa s dôverou v Boha nasadila celá autorita na ochranu detí, seniorov, slobodného hospodárstva a základných slobôd človeka. Dúfam, že sa budú napomáhať všetky duchovné prostriedky, aby svetlo pravdy, sviatosti a sväteniny využili ako uzdravujúce lieky. Dúfam, že sa proti vyvolávaniu strachu postaví kresťanská nádej a že bude nasledovať plné nasadenie za vyhraničených, slabých a znevýhodňovaných.
V súčasnej nevšednej situácii v Cirkvi smú a majú veriaci rozlišovať medzi svätou Kristovou Cirkvou a členmi Cirkvi a ich strach pred ľuďmi atď. interpretovať ako „krížovú cestu“ Cirkvi, o ktorej hovoril sv. Ján Pavol II.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí, ako zaznelo vo Fatime. Každý veriaci môže mať istotu, že nakoniec po prekonanej kríze a očistení Cirkvi sa Cirkev bude javiť nanovo v žiarivom lesku! Preto je práve teraz dôležité v Cirkvi zostať alebo do nej vstúpiť a so živými údmi kráčať po krížovej ceste. Kto zostane Kristovej Cirkvi verný, kto bude čerpať z jej prameňov milostí a odvážne vyznávať vieru, žiť , brániť ju a klásť odpor proti bezpráviu, toho Pán raz uzná za verného a už teraz bude obdarovaný mnohými milosťami, vnútorným pokojom a nezničiteľnou nádejou.

                 ************************

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *