Relikvie pápeža skončili v odpadkoch

Londýn, Anglicko 6. mája 2018 / (CNA / EWTN News).

Poznáte staré príslovie – „Pre jedného odpad, pre iného poklad?“

Tak presne toto príslovie sa spĺňa na 2000 rokov starom fragmente/ relikvii kosti sv. Klementa, jedného z prvých pápežov, ktorá sa našla v odpadkoch. Jedná sa o relikvie I. stupňa.

Spoločnosť zaoberajúca sa zneškodňovaním odpadu a ochranou životného prostredia v Londýne minulý týždeň učinila prekvapivý objav, keď v odpadkoch odkryli relikviár s kosťou sv. Klementa, cirkevného otca a štvrtého pápeža. Spoločnosť, ktorá správu uverejnila 25. apríla na svojom webe, uviedla, že nemohli dosiaľ určiť presnú polohu ulice či domu, v ktorej sa relikvia v smetnom koši nachádzala, jediné čo sa potvrdilo bola správa, že odpad aj s relikviou bol zozbieraný zo samotného centra Londýna.

„Môžete si predstaviť náš úžas, keď sme si uvedomili, že naši zamestnanci našli kosť patriacu pápežovi – nie je to niečo, čo očakávate, dokonca ani v našej práci“, uviedol James Rubin, majiteľ spoločnosti Enviro Waste. „Často sa stretávame s nejakými divnými ale aj nádhernými vecami, ale určite sme neočakávali, že nájdeme fragment kosti jedného z pápežov a žiakov apoštolov,“ dodal.

Svätý Klement bol kresťanom prvých storočí a bol žiakom sv. Petra a sv. Pavla. Predpokladá sa, že sv. Klement konvertoval z judaizmu na katolicizmus a mohol sa podieľať na niektorých misionárskych cestách sv. Petra alebo sv. Pavla a pomáhať im pri apoštoláte. Okolo roku 90 bol vyzdvihnutý na pozíciu pápeža, po Petrovi, Línovi a Klétovi. Jeho spisy odhaľujú veľa o ranej Cirkvi, ale málo o jeho vlastnom živote.  Ohľadom udalostí počas Klementovho pontifikátu nevieme veľa okrem schizmy, ktorá nastala v Korinte, kde sa niektorí z mladších členov postavili proti hierarchii. Kvôli tejto situácii napísal pápež Klement List Korinťanom, ktorý sa nám zachoval dodnes. Poukazuje v ňom na právomoc, ktorú dal Kristus apoštolom a tí svojim nástupcom. Upozorňuje, že cirkevná obec nemá právo zosadiť svojho biskupa a má byť podriadená hierarchii. List bol napísaný veľmi dobrým štýlom a z rozprávania Dionýza v pol. 2. storočia sa zdá, že ho v Korinte aj prijali. Okrem toho sa v Liste hovorí aj o prenasledovaní kresťanov za čias cisára Neróna, o mučeníckej smrti sv. Petra a Pavla, o pomeroch v prvotnej Cirkvi atď. Podľa tradície za vlády cisára Trajána vzniklo proti Klementovi pobúrenie v meste. Prefekt mesta Mamertinus chcel utíšiť vzburu, a tak dal Klementa zatknúť. Na rozkaz cisára bol odsúdený na prácu v mramorových baniach na Kryme. Tam sa však vďaka nemu obrátilo toľko pohanov na kresťanstvo, že sa dostal pred pohanský súd, ktorý ho odsúdil na smrť. Hodili ho do mora s kotvou priviazanou na krk. Stalo sa to asi roku 100. Telo vytiahol jeden z Klementových učeníkov – Fébus a pochovali ho. Asi v roku 860 jeho pozostatky našiel sv. Cyril a Metod, ktorí ich preniesli do Konštantínopolu, na Veľkú Moravu a následne aj do Ríma. Niektoré relikvie sa nachádzajú v bazilike sv. Klementa. Patrí medzi svätých spomínaných v rímskom kánone.

Doteraz sa nikto neprihlásil, aby si vyžiadal relikvie, povedal James Rubin pre Huffington Post. Dodal, že vyhľadal pomoc laboratória v Spojenom kráľovstve, s cieľom otestovať pravosť relikvií. Kostný fragment je uzavretý vo voskovom puzdre a obsahuje nápis, „z kostí sv. Klementa, pápeža a mučeníka“.

Na svojej internetovej stránke vytvoril Enviro Waste elektronickú schvaľovaciu schránku a požiadal verejnosť o hlasovanie za miesto konečného odpočinku relikvií.

„Vieme, že toto je dôležitá súčasť histórie a chceme nájsť najvhodnejšie miesto pre umiestnenie relikvií a preto žiadame o pomoc verejnosť,“ povedal James Rubin. Zatiaľ návrhy zahŕňajú Britské múzeum či kostol sv. Klementa v Ríme.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *