Radostný ruženec – Žalmy

1. tajomstvo: Pannu Máriu Boh pozýva stať sa matkou Božieho Syna.

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.
Dcéry z Týru ti prinesú dary a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach.
Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov. (Ž 45,11-18)

2. tajomstvo: Mária navštevuje Alžbetu a spieva chválospev.

Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení.
Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.
Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky.
Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; Pán je milosrdný a milostivý.
Pokrm dal tým, čo sa ho boja; svoju zmluvu má stále na mysli.
Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu a dal im dedičstvo pohanov;
pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené naveky, založené na pravde a spravodlivosti.
Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zmluvu uzavrel naveky.
Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky. (Ž 111, 1-10)

3. tajomstvo: Ježiš sa narodil v Betleheme, králi z východu mu dávajú dary.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme.
Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach.
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom.
A vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň.
Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. (72,7-16)

4. tajomstvo: Panna Mária a sv. Jozef prinášajú Ježiša do chrámu.

Zaradoval som sa, keď mi povedali:„Pôjdeme do domu Pánovho.“
Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.
Pre Jeruzalem proste o pokoj: „Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“
Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba. (Ž 122,1-9)

5. tajomstvo: Panna Mária nachádza Ježiša v chráme medzi učiteľmi zákona.

O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku
a postaví ma vysoko na skalu. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.
V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi. (Ž 27, 4-6)

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *