Vízia kňazstva sv. Veroniky Giuliani

„Včera v noci mi Pán ukázal množstvo kňazov. Všetci boli oblečení v kňazských rúchach; ale v tom istom okamihu ma Pán priviedol k pochopeniu, že medzi nimi je veľa Judášov a Jeho úhlavných nepriateľov. V okamihu si mnohí z nich vzali formy pekelných zvierat a boli horší ako samotní démoni. Pri takom hrôzostrašnom pohľade, Pán od hlavy k nohám potil Krv; a v tomto čase mi povedal, že dôvod, prečo túto krv prelieva, boli hriechy a svätokrádeže spáchané vyššie uvedenými kňazmi, (a oni) boli ako mnoho mečov a nožov, ako mnoho rán a úderov spôsobených Jeho Božiemu Majestátu. Potom mi ukázal, najdrahšiu krv prúdiacu ako rieka k zemi, aby som videla, s akou úbohou úctou a malou pozornosťou s Ním tí, ktorým bola daná taká sloboda (moc) držať Ho vo vlastných rukách, s Ním zaobchádzali, a ako Ho nedôstojne prijali. To robili všetci tí, ktorých mi ukázal. Pýtala som sa ho, či by nechcel povedať o koho ide. Ale on odpovedal: Nie, nebude to známe až do súdu. Všetci sú už zatratení do večných ohňov. Neexistuje pre nich žiadny liek, pretože ma neustále pošľapávajú pod nohami a bičujú ma. Keď to povedal, s presvedčivým výrazom v tvári povedal: Ite maledicti (odíďte zlorečení – nepoznám Vás). Ó Bože! V okamihu som ich videla zmiznúť ako hustý dym. Všetkým, ktorí zostali s kňazskými rúchami, dal svoje požehnanie a potvrdil ich ako pánov svojho tela a krvi.“

Zdroj: evendemonsfearmary

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *