Pravdivé a nepravdivé milosrdenstvo

Milosrdenstvo je dokonalosťou spravodlivosti a je len pre tých, ktorí ho nezneužívajú.

Čím viac svet mäkne, tým viac používa slovo „milosrdenstvo“. To by mohla byť chvályhodná vlastnosť, ak by sa milosrdenstvo chápalo správnym spôsobom. Milosrdenstvom však príliš často rozumieme ako zoslanie dobrej milosti každému, kto poruší prirodzený alebo Boží zákon alebo zradí svoju krajinu. Takéto milosrdenstvo je citom, nie cnosťou, ako keď ospravedlňujeme syna, aby zabil svojho otca, pretože je považovaný za „príliš starého“. Aby sa predišlo akémukoľvek obvineniu zo zločinu, to, čo je v skutočnosti vražda, sa nazýva a pokrstí ako „eutanázia“.

Pri všetkých týchto výzvach k milosrdenstvu zabúdame na zásadu, že milosrdenstvo je dokonalosťou spravodlivosti. Milosrdenstvo nepredchádza spravodlivosť; najprv musí byť spravodlivosť a potom milosrdenstvo. Rozvod milosrdenstva od spravodlivosti je sentimentálnosť, tak ako rozvod spravodlivosti od milosrdenstva je len prísnosť. Milosrdenstvo už nie je láskou, keď je oddelené od spravodlivosti: kto niečo miluje, musí sa postaviť proti tomu, čo by zničilo predmet jeho lásky. Schopnosť cítiť spravodlivé rozhorčenie nie je svedectvom nedostatku lásky a milosrdenstva, ale skôr jeho prejavom.

Existujú zločiny, ktorých tolerancia sa rovná súhlasu so zlom, ktoré je s nimi spojené. Tí, ktorí volajú po prepustení vrahov, zradcov a podobne, s odôvodnením, že musíme byť „milosrdní, ako bol milosrdný Ježiš“, zabúdajú, že aj sám Milosrdný Spasiteľ povedal, že neprišiel priniesť mier, ale meč.

Tak ako matka ukazuje, že miluje svoje dieťa tým, že nenávidí fyzické zlo, ktoré by zničilo telo dieťaťa, tak aj Náš Pán ukazuje, že miluje Dobro tým, že nenávidí zlo, ktoré by zničilo duše Jeho stvorení. Milosrdenstvo lekára pre zárodky týfusu alebo detskej obrny u chorého človeka alebo tolerancia sudcu k znásilneniu by sa na nižšej úrovni rovnalo ľahostajnosti nášho Pána voči hriechu. Duchu, ktorý nie je nikdy prísny alebo rozhorčený, chýba láska, alebo je mŕtvy pre rozlišovanie medzi dobrom a zlom.

Láska môže byť krutá, môže použiť silu, dokonca sa môže stať násilnou, a taká bola láska Nášho Spasiteľa. Takáto Láska robí metlu z povrazov a vyháňa kupujúcich a predávajúcich z chrámov; Odmieta odpovedať morálne nedôsledným mužom ako Herodes, pretože by to len prehĺbilo jeho morálnu vinu; Obráti sa na rímskeho prokurátora, ktorý sa spolieha na totalitný zákon, a pripomenie mu, že by nemal žiadnu moc, keby mu ju nedal Boh. Keď so Samaritánkou pri studni nezabralo jemné napomenutie, Kristus išiel k veci bez eufemizmov a pripomenul jej, že je päťkrát rozvedená.

Keď Ho chceli niektorí takzvaní „cnostní“ muži zavrhnúť, strhol z nich masku pokrytectva a nazval ich „plemenom zmijí“. Keď počul o krviprelievaní niektorých Galilejčanov, s hroznou tvrdosťou povedal: „Všetci zomriete ako oni, ak nebudete činiť pokánie.“ Rovnako prísny bol voči tým, ktorí pohoršovali deti zlým pokrokovým vzdelaním: „Ale ktokoľvek pohoršuje jedného z týchto maličkých, ktorí vo mňa veria, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora.“

Bol to On, kto povedal ľuďom, aby si radšej vypichli oči a amputovali ruky a nohy, než aby dovolili, aby sa tieto končatiny stali príležitosťou na hriech za stratu ich nesmrteľných duší. Keď mu Marta slúžila pri stole, Kristus jej povedal, že existuje ešte potrebnejšia služba. Keď apoštoli spali, neváhal ich zobudiť a napomenul ich, pretože sa nemodlili; a napriek Tomášovmu úplnému priznaniu ho pokarhal za nedostatok viery. Jeden z Jeho pohľadov prenikol do duše a odhalil slabosti a zlo, ktoré sa tam ukrývalo, takým spôsobom, že apoštol Peter bol dojatý k slzám.

Ak by milosrdenstvo znamenalo odpustenie akejkoľvek chyby, bez odplaty a spravodlivosti, skončilo by to znásobením chýb. Milosrdenstvo je pre tých, ktorí ho nezneužijú, a nezneužije ho žiaden človek, ktorý už začal naprávať svoje krivdy, ako si to vyžaduje spravodlivosť. To, čo dnes niektorí nazývajú milosrdenstvom, vôbec nie je milosrdenstvom, ale perinkou pre tých, ktorí odpadajú od spravodlivosti; a tak znásobujú vinu a zlo poskytovaním takýchto matracov. Stať sa predmetom milosrdenstva neznamená odísť úplne beztrestne, pretože, ako hovorí Božie slovo: „Koho Pán miluje, toho trestá“.

Morálny človek nie je ten neprístupný, ani ten, kto vyprázdnil svoje emócie od prvkov prísnejšej spravodlivosti; skôr je to on, koho sladkosť duše a ktorého milosrdenstvo je súčasťou väčšieho organizmu; ten, ktorého oči môžu blýskať spravodlivým rozhorčením a ktorého svaly sa môžu, ako svaly svätého Michala Archanjela, premeniť na oceľ pri obrane spravodlivosti a Božích práv.

Zdroj: Fulton J. Sheen, z „Way To Happines“

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *