Spovedníkova modlitba

Ďakujem ti, nebeský Otče, že si poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby ako Veľkňaz dokonal dielo spasenia. Vďaka ti, že on je náš POKOJ, ktorý prišiel zničiť nepriateľstvo, hriech a smrť! Požehnávam ťa a oslavujem, že si apoštolom dal moc, aby v tvojom mene odpúšťali hriechy, aby uzdravovali ranené srdcia silou tvojej milosti. Ďakujem ti za službu zmierenia, ktorú si zveril svojej Cirkvi!

Buď požehnaný a oslávený, môj Pane, že si aj mňa pozval za kňaza a skrze Cirkev si mi zveril službu zmierenia.

Ďakujem ti, že mojím prostredníctvom chceš udeliť bohatstvo svojej milosrdnej lásky svojim zblúdeným a zraneným deťom, svojim synom a dcéram!

Ježišu, vďaka ti, že si svojou krvou svet vykúpil a s Otcom zmieril! Ďakujem ti za tvoje šľachetné a pokorné srdce. Vďaka ti za tvoju dobrotu a milosrdenstvo! Ježiš, Veľkňaz, teraz ťa prosím, uzdrav moje srdce zo všetkého zla! Vylieč ma z rán, ktoré mi ešte zostali v duši, aby som mohol v tvojom mene pochopiť každé hriechom zranené srdce! Daj mi milosť zmierenia, aby som mohol v tvojom mene vždy povedať: Choď v pokoji! Odpúšťajú sa ti hriechy!

Pane Ježišu, modlím sa za každého, kto ku mne príde na spoveď. Požehnaj každé zranené srdce, ktoré sa v dôvere k tebe predo mnou bude otvárať! Daj, aby som vedel počúvať rovnakou láskou, akou si ty počúval! Daj, aby som rovnakým milosrdenstvom vedel vracať radosť, ako si ty ju dával!

Prosím ťa za tých, čo sa boja, ktorí zo strachu neboli pri spovedi úprimní a ešte väčšmi sa zaťažovali. Daj mi citlivé srdce, aby sa na mojich perách nikdy neobjavilo slovo odsúdenia, len milosrdné slovo, ktoré vykupuje silou tvojho mena! Zošli na každého, kto sa vyspovedá, svojho Svätého Ducha a uzdrav každé srdce zranené hriechom! Daj, aby odteraz každý, kto sa vyspovedá, neustále rástol v láske a pokoji. Naplň srdce každého, kto vyzná svoj hriech a žiada odpustenie, plnosťou svojich darov, aby každý, obnovený a ozdravený silou tejto sviatosti, premáhal svoje pokušenia! Aby sa vzoprel každému rozvracaniu a zachoval svätý plameň, ktorý znova zapáliš v srdci silou tejto sviatosti.

Milosrdne zhliadni na tých, čo sa stali otrokmi hriechu a závislými na pozemských veciach. Obdar ich slobodou, ktorú len ty dávaš! Tým, čo sú sklamaní zo seba, pretože znova padli, daj novú silu a odvahu, aby bojovali proti hriechu!

Urob ma citlivým voči všetkým problémom, aby som dovŕšil dielo spasenia! Požehnaj každé dobré rozhodnutie. Silou svojho ducha povzbuď tých, ktorí nechápu hrôzu hriechu, aby sa rozhodne vzopreli zlu! Nech každý príde na spoveď s rozhodnutím márnotratného syna: Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.

Mária, moja Matka a Matka Krista Pána, Veľkňaza, Matka všetkých, ktorí sa vyspovedajú, tebe sa zasväcujem. Prijmi ma, ako si prijala svojho Syna Ježiša! Daj, nech tvojím srdcom viem počúvať tvoje deti a pomáhať im.

Tebe odporúčam aj všetkých, ktorí prídu na spoveď. Sú tvoji. Ty si ich pozvala svojou materinskou láskou. Matka dobra a lásky, milosrdenstva a pokoja, vypros im rast v láske, milosrdenstve a pokoji! Kladiem ich pod tvoje krídla. Silou svojej materinskej ochrany nech sa vzoprú zlu a hriechu! Nech zničia hlavu diablovi a nepoddajú sa všetkým jeho zvodom. Ty ako Matka povzbuď tých, čo sa boja! Obviaž rany tým, čo sú ranení! Pouč tých, čo ešte nechápu, že každá spoveď sa stáva oslavou Božej milosti! Daj nech každá duša môže s tebou spievať: Velebí moja duša Pána, lebo mi urobil veľké veci! Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *