Požehnanie vína na sviatok sv. apoštola Jána

Cirkev dokonca chce, aby sa aj alkoholický nápoj – víno – stal svätým.
V Katolíckej cirkvi veríme, že Boh si želá, aby sa každý aspekt nášho života stal svätým a požehnaným. Či už je to váš príbytok, vaše auto alebo jedlá; Cirkev má na to tradíciu požehnaní.

Vo vianočnej oktáve Cirkev slávi sviatok sv. apoštola Jána a na slávenie má vyhradené špeciálne požehnanie. Existuje najmä starodávna tradícia, kde kňaz v tento deň vzýva Božie požehnanie nad vínom.

Legenda o jede
Tradícia vychádza z legendy o živote svätého Jána. Jedného dňa Jána vyzvali jeho nepriatelia, aby vypil pohár vína naplnený jedom. Popisy legendy sa líšia v tom, čo sa stalo ďalej. Ján buď vypil víno a neutrpel žiadnu otravu, alebo víno požehnal a z kalicha vystúpil jed v podobe hada. V oboch prípadoch Jánovi víno neublížilo a jeho nepriatelia boli zmätení.

Oficiálna modlitba
Na pamiatku tejto udalosti má Cirkev špeciálne požehnanie vína, ktoré možno nájsť v Rímskom rituáli. Požehnanie odkazuje na legendu a tiež na liečivé vlastnosti vína. Požehnanie je staré stáročia a víno bývalo liekom na niektoré neduhy.

Možno nie je zlý nápad nechať si požehnať víno, ak plánujete nadchádzajúci silvestrovský večierok s vzývaním Božích milostí na všetkých, ktorí ho pijú.

Tu je úryvok z tradičného požehnania, ktoré kňaz použije po svätej omši vo sviatok sv. Jána:

K.: Pane, náš Bože, ty dávaš mnoho dobrých darov.
Aj víno je tvojím darom.
Je plodom zeme a ľudskej práce
a tvoj Syn Ježiš Kristus si ho zvolil
ako znamenie novej zmluvy vo svojej krvi. Požehnaj + nás na príhovor svätého apoštola Jána a daj, nech toto víno prijmeme
ako dar tvojej lásky k nám.
Pomôž nám, nech stále pociťujeme,
že si Boh pravý, dobrý a verný,
ktorý vlieva radosť do ľudských sŕdc
a upevňuje ich spoločenstvo.
Prosíme ťa o to skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Modlitba požehnania vína, ktorá sa používa cez rok:

K.: Pane Ježišu Kriste,
ty si na svadbe v Káne Galilejskej premenil vodu na víno;
nazval si sa pravým viničom
a uistil si nás o tom,
že ak ostaneme v tvojej láske,
prinesieme ako živé ratolesti mnoho ovocia.

Rozmnož nad nami svoje milosrdenstvo a preukáž nám svoju milosť,
ako si to už mnohokrát urobil tým, ktorí dúfali v tvoju dobrotivosť. Požehnaj + toto víno,
ktoré si nám dal ako plod viniča a našej práce, a všetkých, ktorí ho budú požívať,
napĺňaj svojím požehnaním,
aby hľadali teba, pravý vinič,
a upevňuj ich v zdraví tela i duše.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Ľ.: Amen.

Modlitba požehnania vína v tradičnom obrade:

K.: Naša pomoc je v mene Pánovom.

Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

Modlime sa.

Podľa tvojho zaľúbenia, Pane Bože, požehnaj + a posväť + túto nádobu vína (alebo iného nápoja) silou svojej pravice; a daj, aby pre zásluhy svätého Jána, apoštola a evanjelistu, všetci tvoji veriaci, ktorí ho pijú, našli v ňom pomoc a ochranu. Ako blažený Ján vypil otrávený nápoj bez akýchkoľvek neblahých následkov, tak nech sú všetci, ktorí dnes pijú požehnané víno na jeho počesť, oslobodení od otrávenia a podobných škodlivých vecí. A ako ti oddávajú svoje telo i dušu, nech získajú odpustenie všetkých svojich hriechov; skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Pane, požehnaj + tento stvorený nápoj, aby bol liekom prinavracajúcim zdravie všetkým, ktorí ho užívajú; a daj svoju milosťou, aby sa všetci, ktorí ho okúsia, tešili z telesného a duchovného zdravia pri vzývaní tvojho Svätého Mena; skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Nech požehnanie všemohúceho Boha, Otca, Syna + a Ducha Svätého zostúpi na toto víno (alebo akýkoľvek iný nápoj) a zostane navždy.

Ľ.: Amen.


Zdieľať