Deviatnik k sv. Jozefovi

Tento deviatnik k svätému Jozefovi spočíva v tom, že sa deväť dní štyrikrát denne, nezáleží kedy a kde, obraciame k svätému Jozefovi podľa nasledujúcich myšlienok:

1. Jeho vernosť zverenej milosti. Rozjímaj o tom aspoň minútku, ďakuj Bohu a pros ho, aby ti na príhovor svätého Jozefa udelil dar vernosti povolaniu.

2.Jeho vernosť pri rozvíjaní vnútorného, duchovného života. Ako v prvom prípade, uvažuj, ďakuj a pros. 

3. Jeho láska k najsvätejšej Panne Márii. Uvažuj, ďakuj a pros.

4. Jeho láska k Božiemu dieťaťu. Uvažuj, ďakuj a pros. 

 

Každodenná modlitba cez deviatnik 

Svätý Jozef, slávny patriarcha, teba si dnes volím za svojho ochrancu. Teba budem ctiť a milovať, ako ťa ctili Ježiš a Mária. Prijmi tento sľub a daj, aby som bol vždy hodným tvojej ochrany a pomoci. Vypros mi milosť u Ježiša Krista, aby som vždy ostal pevným vo viere, oddaným do Božej vôle, usilovným a svedomitým v plnení svojich povinností a zvlášť, aby som svoj život dokonal v Božej milosti.

Svätý Jozef, verný ochranca nášho Spasiteľa a blahoslavenej Panny Márie, tebe zverujem všetko, čo som a čo mám. Pre tvoju hlbokú pokoru a tichosť, pre dokonalú trpezlivosť a poslušnosť ťa prosím, posilňuj ma v duševných a telesných trápeniach, buď mojou radou a posilou. Buď mi radcom v pochybnostiach, ochraňuj ma v pokušeniach, potešuj ma v skúškach života, ale zvlášť stoj pri mne v úzkostiach posledného boja, keď budem odchádzať z tohto sveta. Zastaň sa ma v tejto chvíli a vypros mi milosť, aby som, podobne ako ty, pokojne zomieral. Amen.

 

Na záver deviatnika 

Svätý Jozef, môj najmilší patrón, skončil som deväťdňovú pobožnosť. Deväť dní som zotrvával v modlitbách pri tebe a dôverne som ťa vzýval o pomoc. Preto ťa prosím, neprepúšťaj ma od seba bez potešenia, aby moja dôvera, ktorú v teba mám, nebola zahanbená, ale aby moja úcta k tebe bola stále vrúcnejšia. Prosím ťa, predostri moju prosbu Ježišovi Kristovi. On ťa za svojho pozemského života nazýval svojím otcom a vo všetkom ti bol oddaný a poslušný. On tvoju žiadosť iste aj teraz splní. Ak by ale táto moja prosba bola proti jeho božskej vôli a proti spaseniu mojej duše, vypros mi u neho inú milosť, mojej duši viac potrebnú. Nech táto deväťdňová pobožnosť slúži na rozmnoženie tvojej slávy v nebi a k väčšej úcte a sláve na zemi. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *