Pastieri – dobrá novina

Úvodná modlitba

Pieseň: Šťastie, zdravie…

Do stredu sa postaví anjel s betlehemom, okolo neho chodia pastieri a hovoria:

VŠETCI:
Putujeme vo dne, v noci
pokloniť sa Božej moci.
Ježiško nás iste čaká,
našich psov sa nenaľaká.

Posiela nás starý bača,
zaňho vraj tiež máme kľačať,
za dobrý rok pekne prosiť,
aby dalo nebo rosy.

Tak len bratia nemeškajme,
zanechajme košiar, stajne!
Dôverujme jasnej hviezde,
čo pútnikov svetlom vedie.

Zastanú, postavia sa smerom k ľuďom.

PASTIER1: Ja som Kubo, nemám ženy,
na peci som odrastený.

PASTIER2: Ja zas Jano, valach starý,
pasiem ovce už od jari.

PASTIER3: A mne chutí každá práca,
každý to vie, budem bača.

VŠETCI: Za vŕškami pekné mesto
čupí v kraji Betlehemskom.
Náhli sa tam staré, mladé,
poďte aj vy, vieme kade.

Zasa sa do stredu postaví anjel s betlehemom, okolo neho chodia pastieri a hovoria:

ANJEL:
Unavení z toľkej púte
prehľadali mesto celé.
Až napokon v tmavom kúte
našli dieťa premrznuté.
Nad maštaľkou zneli piesne,
anjelsky chór prespevoval.
Pastuškovia prišli presne,
každý mu voľačo nesie.
I prijíma všetky pocty,
požehnáva prišlú chasu.
Jezuliako – Boh všemocný –
milosťou ich svojou poctí.

Zastanú, kľaknú si do polkruhu smerom k anjelovi a hovoria:

PASTIER1: Ježiško náš, Boží Synu,
zmiluj že sa, odpusť vinu.

PASTIER2: Prijmi naše skromné dary,
požehnaj nás, nech sa darí.

PASTIER3: Nech sme svorní ako bratia.
Hnevy, spory nech sa stratia.

VŠETCI:

Klaniame sa tebe vedno,
prijmi do rúk naše srdcia:
prvô, druhô, treťô, siedmo.
To je naša prosba vrúcna.
Vďaka Ti, ó, Bože dobrý,
za Ježiška, za dar z neba.
Prepáč, ale čas nadišiel,
pobrať sa nám domov treba.
Poďme, bratia, poďme domov,
kým nám Pán Boh dníček strojí!
Náhlime sa správnou cestou,
treba zháňať ovce, dojiť!

PIESEŇ: Dobrý Pastier sa narodil…

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *