Život Cirkvi vo svete 17/2019

Obsah

Program apoštolskej cesty pápeža do Rumunska

Pápež oslávil meniny – jeho krstným patrónom je sv. Juraj

Vatikán: Údajný super orgán budí špekulácie

USA: Podozrivý muž si objednal hotel pri Vatikáne

Nicole Kidmanová: Smejú sa mi, no viera ma vedie

Čile: Prijímanie na kolenách neželané

Ferdinand Habsburg: „Všetci v niečo veríme“

Biskup z Bazileja nepotrebuje sexuálnu morálku Cirkvi

Viedeň: Narušili veľkonočnú omšu v Dóme sv. Štefana

Arcibiskup bráni Notre Dame pred Macronom

Mal žalobca obvinenia kardinála Pella z iného prípadu?

Citáty Matky Terézie pre Twitter ‚nenávistným prejavom’?

„Katolícka cirkev mi ponúkla 120 000 eur za mlčanie“

„Kto islamistom protirečí, toho treba zavraždiť!“

Srí Lanka: Kardinál vyzýva kresťanov k odpusteniu

Srí Lanka: Počet obetí útokov sa zvýšil na 290 mŕtvych

Kardinál Koch: Nijaká polarizácia pápež verzus kúria

Mníchov: Panika na veľkonočnej vigílii

Francúzsky minister vo Vatikáne o Notre Dame

Kríž Notre-Dame – znamenie nádeje pre Európu?

„Stojím úplne sám v horiacej katedrále Notre Dame“

Na krížovej ceste v Koloseu iba 15 000 ľudí

Kardinál: „Náuka Cirkvi o homosexualite ‘nešťastná a bolestná’

Boh nám dáva pre našu dobu zvláštne znamenia

New York: Zabránili podpáleniu katedrály

Notre Dame? Bol to iba kresťanský kostol …

Požiar Notre Dame – „duchovné vyhorenie“ v Cirkvi

Arcibiskup Freiburgu: Pápež možno zruší celibát

Biskup: Notre-Dame ukazuje bolesť straty viery

Mail z Kanady

Moji milí, srdečná vďaka za vašu duchovnú podporu! To najkrajšie, čo mi môžete napísať je, že ste správy použili do kázní alebo inde. To mi iste dodáva silu usilovať sa pokračovať.
No stále hľadám dobrú dušu na pomoc, tak dajte vedieť, ak by sa našla. Zuzana

Vážená pani Gluchichová, so zármutkom som prijal správu o Vašom úraze. Pamätám osobitne na Vás v modlitbe i pri oltári a verím, že sa skoro uzdravíte. Nedajte sa znechutiť ničím a nikým. Ďakujem Vám za Vašu obetavú mediálnu prácu pre nás.
Ste snáď jediná, ktorá nám podáva objektívne informácie z domova i zo sveta. S pozdravom a vďakou Mons. V. 29.3.2019

Milá Zuzanka, prajem Vám zo srdca radostné a požehnané veľkonočné sviatky. Preposlal som Vaše správy aj niektorým spolubratom a boli uveličení. Tak sa nevzdávajte a držte sa! Sme skutočne s Vami a potrebujeme Vás, Vašu neochvejnú vytrvalosť a usilovnosť v službe katolíckej viery. Nech Vás Pán Boh, žehná a zmŕtvychvstalý Pán posilní na tele i na duši. Srdečne a s úctou Váš o. Štefan M., Biela sobota

Milá pani Zuzana! Za všetko ďakujem. Prajem požehnané veľkonočné sviatky. Ich slávenie nech Vám prinesie takú radosť, akú mala Panna Mária a apoštoli na veľkonočné ráno.
Taktiež želám, aby Vám Pán daroval zdravie. S úctou o. biskup, Veľký piatok

Milá pani Zuzka, ďakujem Vám za správy. Použil som z nich myšlienky do kázní Veľkonočného trojdnia. Želám Vám požehnanú Veľkú noc, aby Vám zmŕtvychvstalý Pán dal telesné i duchovné sily pokračovať ďalej.
S pozdravom o. Michal, Veľký piatok

Ďakujem, drahá Zuzana, za všetky práce a služby pre Cirkev, zvlášť aj pre nás kňazov v informovanosti a poznaní pravdivých reálií okolo nás, aj za tak potrebné modlitby vytrvať v službe Pánovi a jeho ovečkám.
Tiež ti prajem požehnane prežitie veľkonočných sviatkov s trpiacim a osláveným Kristom, vzkriesenie novej lásky, nadeje a sily tela i ducha v napĺňaní jeho povolania, ktorým si nás zamiloval a vyvolil. V modlitbe o. Jozef, 18.4.2019

Milá pani Zuzana,
úprimná vďaka za všetko, čo pre nás robíte a taktiež aj za veľkonočné prianie nám všetkým. Aj ja Vám vyprosujem a prajem, aby ste zvlášť v týchto dňoch kráčali v Kristových šľapajach, aby ste ho nasledovali a prešli s ním jeho cestu utrpenia, vykupiteľskej smrti a došli k veľkonočnej nedeli Pánovho zmŕtvychvstania, na ktorom máme mať účasť. Prajem Vám požehnané veľkonočné sviatky! V Kristovi, o. Alexander 17.4.2019

Milá Zuzana,
úprimné Pán Boh zaplať za informácie. Pápež Benedikt má pravdu, obnova viery je nevyhnutná. Prosme o to. Rád by som Vám pomohol, ale som veľmi ďaleko. Blízko som modlitbou na Váš úmysel. Požehnaný čas. o. Štefan F. 11.4.2019

Pochválený buď Ježiš Kristus! Mrzelo by ma, keby to boli skutočne posledné správy. Momentálne Vám však pomôcť neviem. Verím však, že Pán si toto dobré dielo nájde nejaké cestičky. Vraví sa, že Božie cesty sú nevyspytateľné. Možno sa pred nami otvára akási iná cesta, len ju zatiaľ nevidíme. o. Ivan 11.4.2019

KRÍŽOVÚ CESTU o 9.00 hod. na BANSKO-ŠTIAVNICKÚ KALVÁRIU, obetujem za trpiacich telesne aj duševne, myslím aj na Vás pani Zuzana. Požehnanú VEĽKÚ NOC, Zuzana 17.4.2019

* * * * *
Program apoštolskej cesty pápeža do Rumunska

Vatikán, 26.4.2019 (RV) 024 912 – V dňoch 31. mája – 2. júna 2019 podnikne Svätý Otec František apoštolskú cestu do Rumunska. Svätá stolica zverejnila podrobný harmonogram tejto cesty, ktorá potrvá tri dni a jej súčasťou budú stretnutia Svätého Otca s veriacimi západného i východného katolíckeho obradu. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-04/harmonogram-apostolska-cesta-rumunsko-komplet.html

Pápež oslávil meniny – jeho krstným patrónom je sv. Juraj

Vatikán, 23.4.2019 (RV) 024 911 – Svätý Otec František oslávil 23. apríla svoje meniny. Jeho krstným patrónom je svätý Juraj (po španielsky Jorge), mučeník z Malej Ázie z prelomu 3. a 4. storočia. Pri tejto príležitosti Svätý Otec venoval šesťtisíc ružencov mladým z Milána, ktorí sú na púti v Ríme spolu so svojím arcibiskupom Mariom Delpinim. Ide o ružence z olivového dreva vyrobené vo Svätej zemi, ktoré dostali i účastníci tohtoročných Svetových dní mládeže v Paname. Ako uviedol vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti:
„Týmto gestom Svätý Otec prosí mladých o osobitnú spomienku v modlitbe, so zvláštnym zverením sa Panne Márii, len niekoľko dní pred začiatkom mesiaca máj, ktorý je venovaný Božej Matke.“
Mladí pútnici z Milána ráno spolu so svojím arcibiskupom slávili Eucharistiu v bazilike nad hrobom sv. Petra a v stredu sa zúčastnia na generálnej audiencii s pápežom Františkom. Nie je to po prvýkrát, čo sa Jorge Mario Bergoglio na svoj sviatok delí s ostatnými formou darčeka. Minulý rok na svoje krstné meniny venoval päťtisíc zmrzlín chudobným, o ktorých sa stará Úrad apoštolskej charity.

Vatikán: Údajný super orgán budí špekulácie

Vzhľadom na sekularizáciu a napätia s inými náboženstvami má väčší zmysel vlastné presvedčenia zrozumiteľne vyjadrovať, ako sa starať iba o internú disciplínu viery, ako to klasicky robila Kongregácia pre náuku viery.

Vatikán, 26.04.2019 (KAP) 024 910 – S napätím sa v Katolíckej cirkvi očakáva definitívne znenie textu zákona o reforme vatikánskej kúrie pápeža Františka. Správa o „super-ministerstve“ vo Vatikáne sa stretáva s veľkou ozvenou. Má sa vytvoriť nový orgán pre evanjelizáciu ako matka a hlava všetkých orgánov kúrie, ba dokonca aj Kongregácie pre náuku viery. To pripomína centrálu stratégie, ktorá má zabezpečiť vplyv Katolíckej cirkvi v nepokojnej náboženskej situácii na celom svete. Plán nie je vskutku nový a výsledok asi neprekvapí.
Touto témou sa zaoberajú španielske noviny „Vida Nueva“ v príspevku, ktorý vyjde v sobotu, no už ho ohlásil americký portál „Crux“.
Nový poriadok kúrie predpokladá spojenie Kongregácie pre evanjelizáciu národov (Propaganda Fide) a Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu do nového nadriadeného orgánu.
„Vida Nueva“ sa odvoláva na dvoch kardinálov z okruhu poradcov pápeža pre reformu kúrie Oskara Rodrigueza Maradiagu a Osvalda Graciasa. Z Rady kardinálov už dlhšie počuť, že kúria sa intenzívne zaoberá cieľom evanjelizácie – hlásania viery a program toho je v novej konštitúcii „Praedicate Evangelium“ – Hlásajte Evanjelium.

Kúria – poskytovateľka služieb miestnym cirkvám
Toto smerovanie zodpovedá želaniu pápeža Františka, aby kúria v Ríme bola menej ústredným vedúcim a kontrolným orgánom a viac poskytovateľkou služieb miestnym cirkvám vo svete a ich spojeniu s pápežom.
Cirkev tak reaguje na zmenenú spoločenskú situáciu. Vzhľadom na sekularizáciu západného sveta pod konkurenčným tlakom evangelikálnych spoločenstiev v Južnej Amerike a Afrike a v situácii napätia s inými náboženstvami má väčší zmysel vlastné presvedčenia zrozumiteľne vyjadrovať, ako sa starať iba o internú disciplínu viery, ako to klasicky robila Kongregácia pre náuku viery. Tá mala od pápeža Pia X. (1903-1914) titul „suprema“ – najvyššia. Bol to čas, keď si Cirkev ešte myslela, že boj proti modernizmu môže vyhrať, ak len bude uzavretá. No profil činnosti kongregácie sa už posunul. Ak sa dostane do správ médií, tak skôr s cirkevným stíhaním prípadov zneužívania.

„Dikastériá“ namiesto kongregácií
Reformovaná kúria sa aj tak vzdá istej hierarchizácie. Namiesto kongregácií a pápežských rád majú byť už iba „dikastériá“, ako píše „Vida Nueva“. Tri také úrady už fungujú – pre rozvoj, laikov, rodinu a život, ako aj pre komunikáciu.
Dikastérium pre evanjelizáciu obsiahne takmer 400 ročnú Kongregáciu pre evanjelizáciu národov tradične pre misijné oblasti a s veľkým finančným a osobným vplyvom a aktuálne s prefektom kardinálom Fernandom Filonim, nazývaným „červený pápež“. A zahrnie aj Pápežskú radu pre napomáhanie novej evanjelizácie.
Do akej miery to bude „super orgán“ to sa uvidí. Rovnako sa označoval v r. 2014 založený Ekonomický sekretariát, ktorý stratil na význame pre konkurenčné boje a v r. 2017 stratil svojho energického šéfa, kardinála Georga Pella.
Návrh konštitúcie „Praedicate Evangelium“ teraz posúdia biskupské konferencie. Posledné úpravy zapracuje Rada kardinálov 25. až 27. júna. Na sviatok sv. Petra a sv. Pavla 29. júna by mohol pápež František dokument podpísať.

USA: Podozrivý muž si objednal hotel pri Vatikáne

New York City, 26.4.2019 (kath.net) 024 909 – Marc Lamparello, ktorý bol pred niekoľkými dňami prichytený s benzínovou kanistrou v katedrále v New Yorku a zatknutý, mal už objednanú aj letenku do Ríma a hotel v blízkosti Vatikánu. Vyšetrovatelia to oznámili v stredu. Štátny prokurátor Dávid Stuart na brífingu povedal, že muž naozaj plánoval podpáliť známu katedrálu v New Yorku. Lamparello pred zatknutím trávil čas tým, že skúmal katedrálu.
Sudca nariadil psychiatrické vyšetrenie muža. Hrozí mu 15 rokov väzenia.

Srí Lanka: Katolícke omše zrušené

Kolombo, 26.4.2019 (kath.net) 024 908 – Upozornenia bezpečnostných síl na Srí Lanke o možných ďalších útokoch viedli k rozhodnutiu cirkvi, že v kostoloch sa nebudú v súčasnosti slúžiť sväté omše. Informovali o tom rakúske noviny „Presse“. V celej krajine sa zväčší aj ochrana kostolov. Horúčkovito sa tiež pátra po ďalších podozrivých v súvislosti s atentátmi.
Americké veľvyslanectvo na Srí Lanke vydalo varovanie pre amerických občanov a mnohé štáty varujú pred cestami na Srí Lanku. …

Nicole Kidmanová: Smejú sa mi, no viera ma vedie

Hollywood, 25.4.2019 (kath.net) 024 907 – „Mnohí moji priatelia sa mi posmievajú.“ Známa herečka Nicole Kidmanová pre magazín „Vanity Fair“ povedala, že jej priatelia sa z nej pre jej kresťanskú vieru často posmievajú, že je veriaca a že s rodinou chodí do kostola.
Kidmanová sa vrátila ku katolíckej viere v r. 2006. V súčasnosti žije v Nashville v Tennessee. Návšteva svätej omše je pre ňu dôležitou súčasťou rodinného života.
„Vo viere vychovávame svoje deti. Keith (manžel) má svoju vieru, ale chodí s nami. Mala som hlboko veriacu starú mamu a bola som vychovaná s modlitbami. To malo na mňa veľký vplyv.“
Pred manželstvom s Keithom Urbanom študovala herečka v Kalifornii teológiu, aby lepšie pochopila svoje katolícke korene.
„Katolícka viera ma vedie. Mám naozaj silnú vieru. Pokúšam sa chodiť pravidelne na omšu a na spoveď. Som duchovne zameraná v tom zmysle, že absolútne verím v Boha. Vždy sa mi páčila aj myšlienka stať sa mníškou. Ako vidno, zvolila som si však inú cestu.“
Kidmanová bola roky členkou sekty Scientology a predtým bola vydatá za Toma Cruisa. Aj pomocou pátra Paula Colemana, austrálskeho kňaza a priateľa rodiny Kidmanovej sa jej podarilo zo sekty vymaniť. Manželstvo s Tomom Cruisom bolo neskôr anulované. Teraz má dve deti s Keithom Urbanom: Sunday Rose a Faith Margaret.

Čile: Prijímanie na kolenách neželané

Petra Lorleberg

Santiago, 25.4.2019 (kath.net/pl) 024 906 – V Katedrále Santiago de Chile na Zelený štvrtok kľačiacich veriacich, ktorí chceli prijať Eucharistiu do úst apoštolský diecézny administrátor pomocný biskup Celestino Aós Braco OFM Cap cielene obišiel. Ukazuje to video, ktoré Diecéza Santiago de Chile sama dala na youtube. Po stojačky mohli veriaci prijímať na jazyk alebo na ruku. Na videu možno vidieť, ako žena s krajkovou mantillou kľačí na zemi, aby prijala Eucharistiu. Pomocný biskup drží Eucharistiu nad ňou tak, že ju nemôže dosiahnuť, tak žena vstáva a prijíma ju. Neskôr sa rovnako stane aj kľačiacemu mužovi, a aj ďalšej žene – ale tá už odchádza preč bez prijímania.
Nijaké problémy nemal pomocný biskup však s tým, že podal prijímanie mladému mužovi, ktorému v ušiach trčali slúchadlá!
A administrátora očividne nerušilo ani to, že priamo vedľa neho kamera arcidiecézy počas prijímania filmovala zameraná priamo do tvárí katolíkov v intímnej chvíli prijímania Najsvätejšej sviatosti. Tieto zábery potom navyše ešte aj zverejnili.
Nie je známe, či sú v Arcidiecéze Santiago de Chile smernice o tom, že prečo sa nemá prijímať po kľačiačky. Hygienické dôvody možno pri odmietnutí prijímania vylúčiť, lebo stojacim katolíkom sa podáva prijímanie aj do úst.
V každom prípade je toto cielené odmietnutie prijímania zbavením svojprávnosti praktizujúcich veriacich v ich slobodne zvolenej a náukou Cirkvi povolenej forme.

Ferdinand Habsburg: „Všetci v niečo veríme“

Viedeň, 25.4.2019 (kath.net) 024 905 – „Moje náboženstvo mi poskytuje dôležité základy pre každodenný a duchovný život. Náuka Katolíckej cirkvi mi pomáha ďalej rozvíjať môj vzťah k môjmu Stvoriteľovi. Stále znova mi tiež pripomína, že existuje niečo viac, ako to, čoho sa možno dotknúť rukami.“
Týmito jasnými slovami sa vyjadril automobilový pretekár a pravnuk cisára Ferdinanda Habsburga v interview pre „News“ o svojej katolíckej viere. Podľa jeho pozorovaní sú šťastnejší ľudia všetci duchovne zameraní. Mimoriadnym vzorom viery bol pre neho jeho starý otec Otto von Habsburg. Ferdinand išiel na birmovku až vo veku 19 rokov a v tom veku bol už veľmi presvedčený o svojej viere a pripravený na túto dôležitú sviatosť. Dva roky predtým po prvý raz vedome cítil, že Boh existuje. Medzitým našiel v Katolíckej cirkvi duchovný domov.
„V každom prípade sa denne modlím. Raz ma v lietadle niekto oslovil a pýtal sa na moju vieru, lebo si všimol, že sa modlím ruženec. To bol zaujímavý rozhovor.“ V nedeľu a vo sviatky chodím takmer pravidelne na svätú omšu, niekedy aj rád vojdem do kostola pomodliť sa.
Na otázku ako by ateistovi vysvetlil potrebu viery Habsburg povedal: „Ateista si myslí, že Boha niet. Ja si však myslím, že Boh rozhodne existuje. Existenciu Boha nemožno vedecky dokázať, no rovnako nemožno dokázať, že neexistuje. V skutočnosti všetci v niečo veríme. A z toho hľadiska mu nemusím nič vysvetľovať, lebo on má túto potrebu veriť presne ako ja, ibaže on verí, že existuje iba toto tu a teraz.“
Ferdinand by však nechcel nikoho nútiť, aby veril. To ani nejde, ako vraví. Bolo by však pekné, keby svojou vierou a svojím príkladom mohol toho, či oného človeka priviesť k tomu, aby sa zaoberal Bohom a našiel cestu k nemu, ako sa vyjadril.

Biskup z Bazileja nepotrebuje sexuálnu morálku Cirkvi

Bazilej, 25.4.2019 (kath.net) 024 904 – Bazilejský biskup Felix Gmür v interview pre katolícke noviny Bazilejskej diecézy tvrdí, že Katechizmus v otázke sexuálnej morálky odráža príliš málo vedeckých poznatkov a zmenenú životnú realitu ľudí a tu vraj je potreba konať! Biskup Gmür vyhlásil, že sexuálna morálka nie je jadrom kompetencie Cirkvi a tá by sa mala menej k nej vyjadrovať!
„Mala by menej o tom hovoriť a nemala by moralizovať, ale dať prednosť rozhodnutiu ľudí vo svedomí a neposudzovať to,“ vyhlásil biskup.

Viedeň: Narušili veľkonočnú omšu v Dóme sv. Štefana

Viedeň, 25.4.2019 (kath.net) 024 903 – Skupina „Wiener Schmäh“ na Veľkonočnú nedeľu narušila svätú omšu v Dóme sv. Štefana. Narušil ju „komik“ prezlečený za roznášača pizzy. Ako ukazuje video – najprv kľačí muž pred oltárom a zdanlivo sa modlí, v tom okamihu príde do chrámu roznášač pizzy a dodáva mu želanú pizzu Margherita. Bezpečnostné sily komika zadržali a privolali políciu. Komikovi teraz dokonca hrozí trest za rušenie verejného poriadku a znesväcovanie náboženských náuk.

Arcibiskup bráni Notre Dame pred Macronom

Macron sa starostlivo vyhýba spomenutiu katolíckej viery

Paríž, 24.4.2019 (LifeSiteNews) 024 902 – Arcibiskup Michel Aupetit z Paríža sa v pondelok, v deň požiaru, verejne vyjadril k tomu, že prezident Francúzskej republiky, Emanuel Macron, si dal tú námahu, aby hovoril o katolíkoch a ich smútku, keď sa prihovoril národu k tragédii v Notre Dame. Pri horiacom kostole sa Macron dotkol duchovnej povahy majstrovského diela gotiky a pripomenul, že tragédia sa deje na začiatku Veľkého týždňa.
Toto vítané prekvapenie malo však krátke trvanie. V utorok mal prezident krátky príhovor v televízii a sľúbil znovu vybudovať Notre Dame za päť rokov — čo bol podľa odborníkov prenáhlený sľub – a hovoril pritom o duchovnom rozmere katedrály no starostlivo sa vyhýbal spomenutiu katolíckej viery.
„Bolo by pekné, keby padlo niekoľko slov súcitu s katolíckou komunitou,“ spomenul Mons. Aupetit v rozhlase Sud Radion v stredu. „Veľmi nás bolí strata našej katedrály práve cez Svätý týždeň, naše slávenia sme museli kompletne preorganizovať. Bolo by pekné, keby sa nám dostalo trocha spolucítenia pre katolícku komunitu, veď sú to práve katolíci, ktorí robia Katedrálu Notre Dame živou – to nie je múzeum! Tak mnoho ľudí sem prichádza práve preto, že je to živý priestor oživovaný katolíkmi. A slovo katolík nie je nejaké zaklínacie slovo! Pochádza z gréckeho slova ‘všeobecný, univerzálny.’ Sme tu, aby sme hlásali univerzálne bratstvo založené na láske. Naozaj by nemal byť problém vysloviť slovko súcitu voči katolíkom, ktorí trpia,“ povedal arcibiskup. … Potom súhlasil s redaktorom, ktorý povedal, že slová „kresťan, kresťanské korene a katolíci“ sa stali istým spôsobom tabu.

Mal žalobca obvinenia kardinála Pella z iného prípadu?

Balmain, 24.4.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 901 – Obvinenia, na základe ktorých bol kardinál George Pell v decembri 2018 odsúdený za sexuálne zneužívanie, vykazujú veľa spoločných znakov s prípadom, ktorý uverejnil magazín Rolling Stone v septembri 2011. Austrálsky historik a žurnalista Keith Windschuttle konštatoval, že medzi prípadom v katolíckom kostole vo Filadelfii v r. 1998 a obvineniami voči Pellovi je veľa zhôd.
Charles Engelhardt, obvinený kňaz z Filadelfie, bol odsúdený na trest väzenia a zomrel počas výkonu trestu.
Kardinál Pell mal v r. 1996 zneužiť dvoch chlapcov, ako uviedol neznámy svedok. Druhá obeť už zomrela.
Windschuttle našiel tieto zhody:
– Oba prípady sa mali udiať v sakristii po nedeľnej omši.
– V oboch prípadoch pili obete víno, kým ich v sakristii prichytili.
– Obaja miništrovali.
– V oboch prípadoch ich mal duchovný obchytávať na intímnych miestach.
– Obete si museli pred ním kľaknúť na orálny sex.
– Obete boli jediní svedkovia na súde. Bola to výpoveď proti výpovedi obvineného duchovného.
„Oba prípady sú takmer identické. Nie je hodnoverné, že prípad v Austrálii je pôvodný. Toľké zhody nemohli byť náhodou! Som presvedčený, že žalobca v prípade Pella zopakoval príbeh, ktorý si niekto v magazíne prečítal. Inými slovami svedecká výpoveď, ktorá viedla k odsúdeniu kardinála Pella, bola švindľom!“ napísal historik.
„Žalobca nemohol byť ani sám presvedčený o tom, že jeho obvinenia sú korektné. Alebo sa sám o tom presvedčil, alebo ho ovplyvnil terapeut pri nájdení tejto spomienky. …“
Windschuttle dodáva, že polícia štátu Victoria mala záujem na tom, aby bol kardinál Pell odsúdený.

Citáty Matky Terézie pre Twitter ‚nenávistným prejavom’?

Washington D.C., 24.4.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 900 – Americký senátor Ted Cruz sa pri vypočutí zástupcov Twittera a Facebooku na právnom výbore senátu USA opýtal, či sa už teraz citáty Matky Terézie z Kalkaty hodnotia ako „nenávistné prejavy“?
V r. 2017 zablokoval Twitter správu organizácie na ochranu života, ktorá pozostávala z obrázku Matky Terézie a citátu: „Potrat hlboko zraňuje ženy. Tri štvrtiny obetí sú ženy: polovica detičky a všetky matky.“ Twitter to odôvodnil porušením smerníc. Po protestoch správu znova odblokoval.
Senátor Cruz toto blokovanie označil ako diskrimináciu konzervatívnych, najmä kresťanských užívateľov na Twitteri a Facebooku. „Súhlasí jeden z vás s názorom, že Matka Terézia šírila ´nenávistné prejavy´? opýtal sa ich senátor.
Zástupca Twittera sa pokúsil odôvodniť blokovanie tým, že každú správu treba vidieť v jej kontexte. Okrem toho boli vraj zablokované aj správy prívržencov potratov, ako tvrdil.
Michael Brown túto výpoveď na blogu LifeSiteNews kritizoval. Uviedol, že roky je známe, že Twitter stále blokuje správy či dokonca kontá ochrancov života ako „Live Action“ a „Lila Rose“ a neuverejní ich reklamy.

„Katolícka cirkev mi ponúkla 120 000 eur za mlčanie“

Bonn, 24.4.2019 (kath.net) 024 899 – Nemecký kriminológ Prof. Christian Pfeiffer z Hannoveru pred Veľkou nocou v novinách „Zeit“ vážne obvinil predsedu Biskupskej konferencie Nemecka kardinála Reinharda Marxa z Mníchova a jeho poverenca pre prípady zneužívania, biskupa Stephana Ackermanna z Trieru. Tvrdil, že biskup Ackermann chcel sumou 120 000 eur a osobnými hrozbami proti nemu a jeho Kriminologickému inštitútu (KFN) zabrániť, tomu, aby sa zverejnilo pozadie sexuálneho zneužívania v Cirkvi. Informovali o tom noviny „Bild“. Pfeifferovi mal okrem toho biskup Ackermann v r. 2012 hroziť, že ho bude prezentovať ako „nepriateľa Katolíckej cirkvi“.
V tom istom roku malo dôjsť aj ku škandálu s Ackermannom a sekretárom biskupskej konferencie, Hansom Langendörferom. Podľa novín „Zeit“ Pfeiffer k tomu uviedol:
„Chceli nám predložiť na podpis novú zmluvu, ktorá by to všetko z ich pohľadu slušne ukončila. V nej sme sa mali zaviazať, že sa vzdáme každého obvinenia z cenzúry, ako aj kontroly. To chceli nevyhnutne dosiahnuť. Smeli sme síce povedať, že projekt o prípadoch zneužívania je ukončený, ale nie prečo.“ Vtedy mala cirkev dokonca ponúkať peniaze – 120 000 eur. Pfeiffer sa však nechcel nechať kúpiť, na čo biskup Ackermann mal hroziť represáliami:
„Vyhlásil mi, že ak odmietnem podpísať zmluvu a návrh cenzúry prenikne von, tak budem nepriateľom Katolíckej cirkvi – a to vraj nepraje nikomu! Ďalej vyhlásil, že masívne zaútočia na moju dobrú povesť a budú musieť odhaliť, aké ťažkosti s inštitútom boli. Povedal, že ma to poškodí tak, že to budem ľutovať a že urobím veľkú chybu, ak to nepodpíšem,“ uviedol Pfeiffer.

„Kto islamistom protirečí, toho treba zavraždiť!“

Kolombo, 24.4.2019 (kath.net) 024 898 – Počet mŕtvych na Srí Lanke vzrástol už na 359 osôb, ako oznámili štátne orgány v stredu. Podľa správy nemeckých novín „BILD“ imam Zahran Hashin (foto) bol identifikovaný ako jeden z organizátorov atentátov. On mal byť samovražedným atentátnikom v luxusnom hoteli Shangri-La. Hashin štve už roky na videách proti kresťanom a považuje sa za jednu z vedúcich hláv domácej islamistickej skupiny „National Thowheed Jama´ath“ (NTJ). Okrem iného vyhlásil: „Kto islamistom protirečí, toho treba zavraždiť.“

Srí Lanka: Bomba vybuchla po svätom prijímaní

Negombo, 24.4.2019 (kath.net) 024 897 – Počas veľkonočnej svätej omše otriasol tichom modlitby po svätom prijímaní prudký výbuch vo farskom Kostole sv. Sebastiána v Negombe na Srí Lanke. Vyše 100 katolíkov zomrelo iba v tomto jednom kostole. Strecha kostola z pálených tehál už neexistuje. Napísali to švajčiarske noviny „Neue Zürcher Zeitung“ v správe s masovom pohrebe obetí.
Celebrujúci farár Shameera Rodrigound a jeho dvaja koncelebranti utrpeli len malé poranenia. Páchateľ prišiel do kostola s veľkým ruksakom a potom sa uprostred modliacich sa ľudí vybuchol, ako ukazujú zábery bezpečnostných kamier.

Srí Lanka: Kardinál vyzýva kresťanov k odpusteniu

Kolombo – Vatikán, 22.04.2019 (KAP) 024 896 – Po sérii smrteľných útokov na kostoly a hotely arcibiskup z Kolomba, kardinál Albert Malcolm Ranjith, vyzval kresťanov k rozvahe. V rozhovore pre „Vatican News“ kardinál na Veľkonočný pondelok povedal, že teroristické útoky ho prekvapili, lebo napätia medzi moslimami, budhistami a kresťanmi na Srí Lanke sú už roky pomerne malé.
Kardinál povedal, že ešte v nedeľu navštívil kostol v Kolombe, kde bomba usmrtila 50 ľudí. Povedal, že veriacich na Srí Lanke vyzval k pokoju, „aby nikto sám nevynášal rozsudky, aby sa pohreby mohli usporiadať v pokoji“. „Apeloval som na katolíkov, aby nasledovali príklad Ježiša Krista, ktorý na kríži odpustil tým, ktorí ho ukrižovali.“
Pri sérii útokov na Srí Lanke zomrelo takmer 300 ľudí. Z pohľadu predsedu Biskupskej konferencie Srí Lanky sa teroristické útoky nedali predvídať:
„Boli sme prekvapení, lebo taká udalosť tu nebola už desať rokov. Situácia bola v podstate pokojná, turisti sa vracali do krajiny, hospodárstvo oživovalo, mali sme mnoho nádeje.“
Atentát bol „podivuhodný“, ako zdôraznil kardinál. „Boli síce nejaké napätia medzi islamským spoločenstvom a budhistickou väčšinou, ale nemyslel som si, že situácia je taká dramatická, aby vypukol podobný atentát. Vláda musí jeho pozadie dôkladne a korektne vyšetriť.“
Kardinál naznačil, že za teroristickým útokom môžu stáť medzinárodné spojenia, no konštatoval, že ich uskutočnili miestne skupiny:
„Nemožno však ukázať prstom na určité spoločenstvo, musíme sa správať inteligentne. Vláda pri vyšetrovaní môže tieto bunky nájsť, sú to malé skupinky. A keď ich nájde a neutralizuje, vráti sa situácia do normálu.“
Vláda Srí Lanky obviňuje zo samovražedných útokov domácu radikálnu islamskú skupinu – „National Thowheeth Jama’ath“. A hovorca vlády dodal, že mala podporu medzinárodnej siete.
Kardinál Ranjith verí v spoluprácu medi náboženstvami:
„Medzi islamskými a inými spoločenstvami je dosť pokoja a svornosti. Túto situáciu môžeme ďalej rozvinúť. Medzinárodné spoločenstvo by malo vládu podporovať, aby sa našlo riešenie, no bez zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny.“
Kardinál navštívil aj nemocnice s ranenými: „Žiaľ niektoré rodiny stratili všetkých členov. Je to veľmi veľmi smutné. Nevieme, čo týmto ľuďom povedať, lebo oni išli na modlitbu k Pánovi. Medzi kresťanmi vládne veľa strachu a neistoty.“

Teroristi sú zvery treba ich nemilosrdne potrestať
Kardinál Malcolm Ranjith tiež vyzval vládu, aby teroristických útočníkov na kresťanské kostoly „prenasledovala a nemilosrdne potrestala“. „Iba zvery sa dokážu takto správať,“ zdôraznil arcibiskup z Kolomba pre médiá.

Srí Lanka: Počet obetí útokov sa zvýšil na 290

Kolombo, 22. apríla 2019 (TASR/HSP/AP-Chamila Karunarathne) 024 795 – Na najmenej 290 mŕtvych vzrástol počet obetí série bombových útokov, ku ktorým došlo v nedeľu na Srí Lanke. Zranenia pri výbuchoch utrpelo ďalších viac než 500 ľudí, oznámil v pondelok hovorca polície. Dodal, že v súvislosti s explóziami už zadržali 24 osôb, informuje agentúra AFP
Osem výbuchov, ktoré nastali v luxusných hoteloch a katolíckych kostoloch v metropole Kolombo, ako aj v dvoch ďalších srílanských mestách, bolo najhorším násilím v juhoázijskej ostrovnej krajine od konca tamojšej dlhoročnej občianskej vojny pred desaťročím. Medzi zabitými je podľa srílanskej vlády najmenej 27 cudzincov.
Správa o ďalšom zvýšení počtu obetí prišla po oznámení, že neďaleko hlavného letiska v Kolombe v nedeľu večer našli a neskôr zneškodnili podomácky vyrobenú rúrkovú bombu.
V pondelok medzitým odvolali na Srí Lanke celoštátny zákaz vychádzania, vyhlásený po útokoch na 12 hodín. Ulice metropoly boli ráno prevažne prázdne, väčšina obchodov bola zatvorená, hliadkovalo množstvo vojakov a policajtov, píše agentúra AP. …

Kardinál Koch: Nijaká polarizácia pápež verzus kúria

Viedeň, 23.4.2019 (kath.net/KAP) 024 894 – Pápež František proti „zlej kúrii“ – stále znova sa opakujúce hlasy o polarizácii tohto druhu švajčiarsky kardinál Kurt Koch nevníma. Povedal to na Bielu sobotu v žurnále na Ö1.
„Ako už za pontifikátov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. sú v Cirkvi rôzne názory a je aj kritika, ibaže výhrady voči kurzu argentínskeho pápeža dnes prichádzajú z tradicionalistickej a nie ako predtým z progresívnej strany. Opozíciu voči Františkovi hodnotí Koch ako „malú menšinu, ktorej postoj by sa nemal zovšeobecňovať“.
„Každý pápež má vlastné ťažiská a ja si myslím, že musíme hľadieť na pozitívne akcenty, ktoré pápež vydáva a podporovať ich,“ povedal predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na otázku o Vatikánu často pripisovaných intrigách povedal kardinál pôsobiaci 9 rokov vo Vatikáne a bývalý biskup Bazileja, že on to tak nevníma. S pápežom Františkom sa stretáva pravidelne v priateľskej a otvorenej atmosfére. Od argentínskych katolíkov počúva, že svojho býv. arcibiskupa Buenos Aires takého veselého nikdy predtým nezažili. František je veľmi rád pápežom a vidí sa ako „farár Cirkvi“, pre ktorého je pastorácia veľkým poslaním, ako povedal.

Zneužívanie: Cirkev na dobrej ceste
K strate dôvery Cirkvi po škandáloch minulých rokoch kardinál Koch povedal, že emócie sú pochopiteľné, mnohé je veľmi otrasné. Ako dôležité princípy Cirkvi v oblasti zneužívania uviedol, že treba brať obete vážne, dodržať jasnú nulovú toleranciu voči týmto zločinom na ľuďoch a realizovať účinnú prevenciu.
„V Cirkvi tieto prečiny zavážia dvojmo, lebo sú dve oblasti v ľudskom živote, ktoré sú veľmi intímne – náboženstvo a sexualita,“ A ak sú tie v konflikte – ešte k tomu pod rúškom toho svätého – vtedy sa musí proti zneužívaniu od koreňov bojovať,“ ako povedal Koch.
Už pápež Benedikt XVI. proti zneužívaniu veľa podnikol a množstvo kňazov prepustil z úradu. Summit na ochranu detí vo februári vo Vatikáne veľa prispel k povedomiu, že v téme zneužívania ide o problém týkajúci sa všetkých miestnych cirkví a nielen o „problém Západu“, ako to niektorí tvrdia. Koch je presvedčený, že história raz usúdi: „Katolícka cirkev bola tou inštanciou, ktorá tento problém najzreteľnejšie vnímala. Zneužívanie spôsobilo hlbokú krízu v Cirkvi, ktorú však možno prekonať.“
K mnohým vystúpeniam z Cirkvi kardinál povedal, že hlavnou úlohou musí byť pastorácia a nie starosť o počty veriacich. „Je však škoda, keď ľudia svoju náboženskú túžbu, ktorá v ľuďoch je, už nenapĺňajú v Cirkvi.“

„Praktický ekumenizmus v oblasti migrácie
Kardinál pripomenul potom Ježišovu modlitbu, aby jeho učeníci boli jedno. Mnohé rozkoly počas 2000-ročnej histórie Cirkvi škodia vydávaniu spoločného svedectva kresťanov o Kristovi. No v dialógu cirkví sú pokroky, dnes sme oveľa ďalej ako na počiatku ekumenizmu. Dobre funguje napríklad spoločná angažovanosť za dôstojné zaobchádzanie s migráciou – podľa Kocha pri chýbajúcej solidarite v momentálnych krízových témach Európy. Sám sa zaoberá viac teologickými otázkami v oblasti zbližovania cirkví, ale praktický ekumenizmus je rovnako dôležitý, ako povedal kardinál. …

Mníchov: Panika na veľkonočnej vigílii

Mníchov, 22.4.2019 (kath.net) 024 793 – Počas veľkonočnej omše na Bielu sobotu podľa polície „očividne duševne zmätený muž“ narušil slávenie chorvátskych katolíkov v Kostole sv. Pavla v Mníchove na predmestí Ludwigsvorstadt. Polícia uviedla, že muž „gestikuloval a vykrikoval nepochopiteľné slová, čo vystrašilo veriacich. Niektorí ľudia rýchlo ušli z kostola a ďalší ich nasledovali viacerými východmi“. „Na základe týchto nekontrolovaných reakcií viacerých ľudí súčasne sa zranilo asi 24 ľudí, no po ambulantnom ošetrení mohli pokračovať v bohoslužbe. Muža zatkla polícia.“
Podľa prvého vyšetrovania polície muž nebol nebezpečný a neohrozoval veriacich ani slávenie omše. No správy zo zahraničia hovorili, že muž kričal aj „Alah akbar“. A o duševnom zmätení sa už v najnovšej správe polície nehovorí ani slovo.

Francúzsky minister vo Vatikáne o Notre Dame

Vatikán, 22.4.2019 (kath.net/KAP) 024 792 – Po ničivom požiari parížskej katedrály Notre-Dame navštívil francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian Vatikán. V sobotu sa stretol so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a vatikánskym sekretárom pre zahraničie, arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Témou rozhovoru bola výstavba katedrály, ako povedal vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti podľa „Vatican News“. Le Drian pozval tiež pápeža do Paríža. „Pozvanie sme prijali s pozornosťou a uvážením,“ povedal Gisotti.
Po požiari katedrály v pondelok pápež v osobnom liste parížskeho arcibiskupa povzbudil k opätovnému vybudovaniu katedrály.
Notre Dame sa má ako „srdce mesta“ a „architektonické a duchovné dedičstvo Paríža a ľudstva znova vybudovať, ako napísal pápež.
Podľa údajov Elysejského paláca a Vatikánu telefonovali spolu v utorok popoludní aj prezident Emmanuel Macron a František. Macron mal pritom tiež pozvať Františka do Francúzska.

Kríž Notre-Dame – znamenie nádeje pre Európu?

Augsburg, 20.4.2019 (kath.net/ pba) 024 791 – Pomocný biskup Anton Losinger z nemeckého Augsburgu označil kríž, ktorý zostal stáť po ničivom požiari pri oltári Katedrály Notre Dame, ako „znamenie nádeje pre budúcnosť krajiny a viery v Európe“.
„Mohol by sa zlatý žiariaci kríž v dymiacich troskách zrútenej strechy stať symbolom, podnetom k duchovnej obnove? V Paríži, vo Francúzsku. Možno v Európe?“ položil si otázku zasa biskup Konrad Zdarsa v augsburskom dóme na veľký piatok.
„Napriek duchu ofenzívneho oddelenia Cirkvi od štátu vo Francúzsku je totiž udivujúce, že mnohí občania nehovorili iba o „významnom kuse kultúrneho dedičstva ľudstva“, ale označili katedrálu ako „ako kus svojho srdca a svoju duchovnú domovinu“.
Pritom je práve francúzske hlavné mesto so svojou katedrálou „dramatickým kryštalizačným bodom historických duchovných zvratov, katastrof a prelomov. „Bodom, v ktorom chceli ukončiť históriu s krížom,“ pripomenul biskup výnimočné udalosti vo viac ako 800-ročnej histórii Notre-Dame. „V čase Francúzskej revolúcie, keď v katedrále odstránili kríž a postavili tam sochu bohyne rozumu. Alebo iba o 10 rokov neskôr, keď sa Napoleon na tom mieste korunoval za cisára a sám si nasadil korunu. Táto bohorovnosť cisára Francúzov – aký protiklad Kráľa na tróne kríža v Katedrále Notre-Dame. A aj ríša nacistov sa pominula a ako zázrakom kríž Vykupiteľa zostal stáť!“ zdôraznil biskup Losinger.
Biskup spomenul aj nedávnu minulosť – udelenie čestného doktorátu Katolíckou teologickou fakultou v Augsburgu býv. parížskemu arcibiskupovi, kardinálovi Jean-Marie Lustigerovi v r. 1989. Ústredná téza jeho slávnostného príhovoru znela:
„Kresťanstvo v Európe nie je v koncoch. Ono je iba v detských topánkach.“ Iba v novom duchovnom určení reality z Evanjelia videl kardinál Lustiger reálnu možnosť zmeny ničivého postmoderného človeka.
„Kresťanské náboženstvo má preto v prechode do 3. tisícročia svojej histórie novú nenahraditeľnú úlohu – hlásať Evanjelium sekulárnej spoločnosti a nanovo ho objavovať,“ povedal biskup a ďalej citoval Jean-Marie Lustigera:
„Kultúrny vývoj a etické otázky dneška nepoukazujú na koniec otázok Evanjelia – oni skôr jasne vyzdvihujú ich ostrosť.“ A preto pre kardinála v protiklade s výkladom súčasnej kultúry platilo:
„My nestojíme na konci, my stojíme pri počiatkoch kresťanskej epochy.“

„Alah akbar“: Notre Dame horel – moslimovia oslavovali

„Jediný kostol, ktorý osvecuje, je horiaci kostol.“

Francúzsko, 18.4.2019 (LifeSiteNews) 024 790 – Stovky nenávistných posolstiev zasypali sociálne médiá minulý pondelok v noci, keď ničivé plamene, ktoré devastovali strechu Katedrály Notre Dame, ešte stále blčali. Mnohé z nich boli poslané očividne s islamskými menami na – hashtag #NotreDame.
Sťažnosti bude riešiť AGRIF (Aliancia proti rasizmu a za rešpektovanie francúzskej a kresťanskej identity)*, liga oficiálnej obrany, ktorá je schopná iniciovať stíhanie v tejto oblasti. …
„Alah Akbar, pos** Francúzsko, pos** svine. Teraz to zničme a postavme mešitu inšalah,“ napísal muž „Fares“.
„Yxnis“ zasa napísal: „Vysmievali sa z Mekky, teraz je to Notre Dame, čo horí.“ …
To je iba niekoľko príkladov vlny urážok a potešenia z požiaru, ktorá jasne ukazuje priepasť medzi historickou katolíckou populáciou Francúzska a rastúcou populáciou islamských migrantov. Politickú pomstu, náboženskú nenávisť, podivnú spravodlivosť a čistú aroganciu ohlasujúcu nádej na ovládnutie Francúzska islamom – to vyjadrovali slová posolstiev. Zdali sa byť nespočetné a vydali ich príliš mnohí overení užívatelia, aby sa mohli považovať za druh hoaxu. Zopár rasistických tvítov Hafsy Askarovej, a študentky z Amiens a členky národnej rady ľavicovej únie študentov UNEF sa dalo ľahko vystopovať pre jej verejné vyjadrovanie. V pondelok o 8. h. napísala: „Nestarám sa o Notre Dame, pretože sa nestarám o históriu Francúzska…“ A: „Ľudia sú dojatí k slzám, pre pár kusov dreva. …“ A: „Jediný kostol, ktorý osvecuje, je horiaci kostol.“
Tento citát, ktorého autorom je španielsky anarchista Buenaventura Durruti a je z r. 1936, je štandardným heslom anti-klerikálov.
Kostoly Francúzska boli pomazané nenávistnými heslami, vykrádané, znesväcované a podpaľované v nevídanom rozsahu v ostatných 18 mesiacoch, najmä vo februári a apríli tohto roku.
V týchto dňoch sa mladí ale aj starší každý rok v tisícoch vydávajú na 70 míľový pochod z Paríža do Chartres a v oboch katedrálach sa slúžia tradičné omše. V prípade Notre Dame tak bolestne zranenej sa bude musieť nájsť iné riešenie. Organizátori očakávajú rekordný počet účastníkov.

„Stojím úplne sám v horiacej katedrále Notre Dame“

Médiá vedome úplne vynechali záchranu Najsvätejšej oltárnej sviatosti a požehnanie katedrály

Paríž, 19.4.2019 (kath.net/pl) 024 789 – Hlavný kaplán parížskych hasičov, Jean-Marc Fournier, opisuje pre francúzsku katolícku televíziu „KTO“ záchranu Oltárnej sviatosti a relikvií:

„Som kňaz Fournier, hlavný kaplán parížskych hasičov a mal som službu, keď vypukol požiar 15. apríla v Katedrále Notre-Dame.
Povolali ma na miesto a museli sa okamžite urobiť dve veci: Zachrániť vzácny poklad – tŕňovú korunu a prirodzene nášho Pána prítomného v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
Keď som vošiel do katedrály, bolo ešte málo dymu a takmer nijaká horúčava, ale nadobudli sme predstavu o tom, ako by mohlo vyzerať peklo: Oheň padal ako vodopád dolu z otvorov strechy, lebo odpadla nielen vežička, ale oheň vychádzal aj z ďalších malých trosiek v chóre.
Sprevádzal ma veliteľ. Problém spočíval v tom, nájsť niekoho, kto má kód k trezoru, kde sa uchovávala tŕňová koruna. To nás stálo veľa času a preto sa hasiči pokúšali vylomiť trezor. Podarilo sa im to práve, keď som dostal kód. Relikviu vyniesli a polícia ju strážila. Každý vie, že tŕňová koruna je absolútne jedinečná a mimoriadna relikvia, no Najsvätejšia sviatosť je náš Pán, ktorý je v nej skutočne v tele, v duši prítomný ako Boh a človek a pochopíte, že by bolo ťažké niekoho, koho milujete, nechať zahynúť v plameňoch. Ako hasiči vidíme často obete ohňa a poznáme účinky. Preto som chcel predovšetkým chrániť skutočnú prítomnosť nášho Pána Ježiša Krista.“
„Čas, keď oheň zaútočil na severnú vežu so zvonmi a začali sme sa obávať, že ju stratíme, bol presne tým okamihom, keď som zachránil Najsvätejšiu oltárnu sviatosť. A nechcel som jednoducho s Ježišom odísť, ale využil som príležitosť, aby som s Najsvätejšou sviatosťou udelil požehnanie!
Stojím tu celkom sám v katedrále, uprostred horiacich trosiek, ktoré padajú zo strechy a vrúcne prosím Ježiša, aby nám pomohol zachrániť jeho príbytok!
Pravdepodobne to bol iste aj vynikajúci zásah hasičov, čo viedol k zastaveniu ohňa, k definitívnej záchrane severne veže a potom aj druhej veže.
Začali sme Pôstne obdobie popolcom a zneli slová: ‚Pamätaj, že si prach‘ a toto bolo naozaj miniatúrne pôstne obdobie: Katedrála sa menila na popol, no nezmizla, ale zosilnela, ako my kresťania po vzkriesení nášho Pána Ježiša Krista!“

Hoci katastrofa požiaru Notre Dame dominuje vo všetkých správach, svedectvo viery hasičského kaplána je v mainstreamových médiách iba zlomkovité o záchrane toho, čo opatrne opisujú ako „údajnú Ježišovu tŕňovú korunu“. Predovšetkým však vedome úplne vynechali záchranu Najsvätejšej oltárnej sviatosti a dramatický moment, keď kaplán stojí sám v horiacej katedrále a žehná ju. Okrem toho „t-online“ nenazýva francúzsku katolícku televíziu „KTO“ korektným názvom, ale opakovane ako „RTO“ a neskoriguje to ani ďalší deň!
Nemecké noviny „Süddeutsche Zeitung“ sa pokúšali síce opísať aj záchranu Oltárnej sviatosti, no správa zlyháva na absolútnej neznalosti redaktora! Ten napísal: „Fournier požehnal Monštranciu a potom Krista povzbudil, aby nám pomohol“!!!

Na krížovej ceste v Koloseu iba 15 000 ľudí

Rím, 19.4.2019 (kath.net/KAP/red) 024 788 – Pápež František viedol na Veľký piatok v Koloseu v Ríme tradičnú krížovú cestu utrpenia a smrti Ježiša a spomenul aj núdzu migrantov a utečencov dneška.
Na krížovej ceste sa napriek krásnemu počasiu zúčastnilo iba asi 15 000 ľudí! Na minulých krížových cestách prišlo na tieto meditácie asi 50 000 a viac veriacich. Viac na :

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-04/meditacie-via-crucis-koloseum-2019-sestra-eugenia-bonetti.html

Kardinál: „Náuka Cirkvi o homosexualite ‘nešťastná a bolestná’

Newark, New Jersey, 18.4.2019 (LifeSiteNews) 024 787 – Americký kardinál Joseph Tobin v americkej televízii NBC 17. apríla povedal:
„Náuka Cirkvi, že vzájomná príťažlivosť rovnakých pohlaví je nezriadená je nešťastná a bolestná vo vyjadrení.“
Kardinál vyhlásil, že Katolícka cirkev je v stave neistoty vzhľadom na jej prístup k homosexuálnym vzťahom a povedal:
„Myslím, že Cirkev má svoju vlastnú diskusiu o tom, čo naša viera má hovoriť ľuďom vo vzťahu s rovnakým pohlavím. Čo by však malo byť bez debaty, je, že sme povolaní uvítať ich.“
Redaktorka Thompsonová sa pýtala:
– „Ale ako môžete vítať ľudí, ktorých nazývate ‘vnútorne nezriadenými?’“
– „Nuž ja ich nenazývam ‘vnútorne nezriadenými.’“
– „Ale nie je to v Katechizme Katolíckej cirkvi?
– „Nuž je a to je veľmi nešťastný jazyk. Dúfajme, že ten jazyk pôsobí aspoň o niečo menej bolestne.
Redaktorka Thompsonová uviedla interview slovami:
„Prístup kardinála Tobina voči komunite LGBT má charakter prístupu pápeža Františka, napriek náuke Cirkvi v tejto otázke.“

Homosexuálne skutky sú tradične jedným zo štyroch hriechov, ktoré volajú do neba po treste. Podľa Svätého písma a prirodzeného zákona Katolícka cirkev učí, že homosexuálne vzťahy sú závažnou morálnou zvrátenosťou a sú „vnútornou povahou nezriadené“.
„Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať,“ uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi. Cirkev tiež učí, že homosexuálne sklony sú „objektívne nezriadenou náklonnosťou a pre väčšinu týchto ľudí sú „skúškou“. Cirkev vyzýva k úcte, súcitu a jemnocitu voči nim. A uvádza, že aj tieto osoby sú povolané k čistote.

Kardinál Tobin sa dostal do rečí po zaľúbenom tvíte, o ktorom potom vyhlásil, že bol pre jeho sestru. A aj keď nedávno hostil u seba nejaký čas mladého talianskeho herca.
Minulý rok páter James Martin, SJ povedal, že pápež František zámerne menuje prelátov „priateľských voči gejom, ako je kardinál Tobin.
Arcibiskup Carlos Maria Viganò vo svojom svedectve uvádza: „Menovanie Blase Cupicha do Chicaga a Josepha W. Tobina do Newarku zaranžovali McCarrick, Maradiaga a Wuerl, spojení s tými dvomi skazeným paktom zakrývania zneužívania. Ich mená neboli medzi navrhovanými kandidátmi týchto diecéz.“
Kardinál Tobin nedávno tiež osobne vítal homosexuálov v Katedrále Najsv. Ježišovho Srdca v Newarku ako súčasti tzv. „Púte LGBT“. To ocenil páter James Martin SJ, ktorý mu gratuloval slovami: „Bravo!“
Kardinál Tobin patrí k tým niekoľkým americkým prelátom, ktorí schválili pro-homosexuálnu knihu pátra Jamesa Building a Bridge (Stavať most).
Keď sa prezvedelo, že Tobin možno bude nástupcom kardinála Donalda Wuerla ako arcibiskup Washingtonu D.C., tisíce ľudí podpísali petíciu nunciovi, aby nepodporil menovanie kardinála Tobina.“

Boh nám dáva pre našu dobu zvláštne znamenia

Rím, 18.4.2019 (kath.net/VISION2000) 024 786 – Kto sa v našich dňoch rozhliadne bdelým pohľadom, objaví mnohé, čo nám z kresťanského hľadiska robí starosti. Je tu preto výzva nestrácať sa v bojazlivej starosti, ale s Božou pomocou sa postaviť výzvam, najmä keď ide o deti a rodinu.

Byť znameniami odporu
Stojíme uprostred spoločenskej a politickej revolúcie, ktorá je nanútená všetkým národom. Je tu ponajprv nová definícia sexuálnej morálky. Koncepcia gender je toho najočividnejším príkladom. K tomu sa pridáva prevládajúca kultúra smrti, okolnosť, že dobro sa nazýva zlom a zlo dobrom, že zabíjanie detí v lone matiek sa označuje ako akt milosrdenstva. Žijeme vo svete, v ktorom je všetko postavené na hlavu. Preto je životne dôležité, aby sme ako Ježiš boli znameniami odporu. Ale odporu ako lásky tak pravdy.

Duch antikrista
Podľa môjho názoru každá idea smerujúca proti životu a Evanjeliu má svoj pôvod v duchu antikrista. Ale musíme byť obozretní. Nesmieme o tej či onej vedúcej osobnosti povedať: „To je antikrist.“ Žijeme v prostredí, ktoré je ovládané týmto duchom, ktorý zachvátil celý svet. V prvom liste hovorí apoštol Ján, že jedného dňa sa zjaví človek hriechu, pravý antikrist. A že mnohí antikristi budú o tom naznačovať predtuchu.

Prosiť o prehojnú nádej
Pokušenia optimizmu alebo zúfalstva, hnevu, strachu, paniky, či hanobenia – tie nie sú kresťanské. Je celkom normálne pociťovať strach, odpor alebo rezignáciu. Vtedy sa musíme ešte intenzívnejšie prikloniť ku Kristovi a prosiť ho o jeho milosť. Odvaha je prirodzená cnosť, nádej je nadprirodzený Boží dar. Keď sme teda konfrontovaní s temnotou sveta, musíme prosiť o prehojný dar nádeje.
Predovšetkým treba s rozhľadom vychovávať deti a chrániť ich. Súčasne však musíme mať otvorené srdcia, aby sme dokázali milovať všetkých ľudí, dokonca našich nepriateľov. Bez kompromisov, ale aj bez strachu.

Vojna o duše detí
Dnes má zásadný význam, aby rodičia, obaja boli jedného ducha v ich pohľade na svet a spoločne sa modlili, aby vyprosovali ochranu pre svoje deti a starali sa tak aj o ich vývoj a rast. Nech je to taká modlitba, akú sme v jej intenzite od prvých storočí kresťanstva už nepoznali. Nachádzame sa totiž uprostred vojny – vojny o duše našich detí. Ako rodičia tu musíme prinášať obete: modliť sa a postiť a musíme našim rodinám vrúcne vyprosovať všetku pomoc, ktorú nám nebo rado poskytuje. Musíme naše rodiny zasväcovať Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Musíme tiež zvolávať pomoc anjelov.

Michel O’Brien je autor bestselleru „Father Elijah: eine Apokalypse“

New York: Zabránili podpáleniu katedrály

New York, 18.4.2019 (kath.net) 024 785 – Zrejme sa zabránilo podpaľačskému útoku aj na Katedrálu v New Yorku. Istý muž sa v stredu večer pokúšal s dvomi v benzínovými kanistrami dostať do vnútra katedrály. Keď ho bezpečnostná služba v katedrále zatkla, chcel benzín ešte rýchlo zapaľovačom na gril zapáliť. Nepotvrdené sú zatiaľ správy, že mužovi sa dokonca podarilo benzín na dlážke rozliať. Bezpečnostná služba odovzdala muža polícii. O podozrivom je zatiaľ málo známe. Polícia iba oznámila, že má 37 rokov a pochádza z New Jersey a je možné, že je psychicky narušený. V blízkosti mal očividne dokonca aj auto na rýchly útek.
Podozrivý polícii povedal, že mu vyšiel benzín a chcel sa postarať o novú zásobu. No polícia po kontrole vozidla vyhlásila, že v aute bol dostatok benzínu.
Kardinál Timothy Dolan vyjadril ako arcibiskup New Yorku pre „Catholic News Agency“ svoju starosť o bezpečnosť katedrály v New Yorku. Budova má takisto drevenú strechu ako Katedrála Notre Dame v Paríži. Newyorská polícia dala na Twitter fotografiu benzínového kanistra, zapaľovača aj urýchľovača zapálenia.

Notre Dame? Bol to iba kresťanský kostol …

Komentár: Klaus Kelle

Paríž-Kolín, 18.4.2019 (kath.net/“Denken erwünscht!“) 024 784 – Na mojom blogu kladie čitateľka oprávnenú otázku o tom, čo sa to vlastne v médiách deje: „Keby v ten večer, keď vzbĺkla Notre Dame v plameňoch, horela veľká turecká mešita v Kolíne, stavím sa, že by naklusala kavaléria s kamerami a mikrofónmi a bolo by množstvo prenosov a dokumentácii!“
Ale bol to predsa iba kresťanský kostol, aj keď pripúšťame, že veľký a významný …
Poznáte tú vetu „K príčinám nešťastia nemôžeme v tejto chvíli ešte nič povedať“? Alebo: „To ukáže ďalšie vyšetrovanie“?
Čo mi bolo už v pondelok nápadné, je, že keď ešte oheň horel, médiá už vyhlasovali, že požiar zrejme vypukol pri prácach na streche katedrály. Jednoducho preto, že sa tam konali stavebné práce. No stavebná firma vyhlásila, že jej robotníci všetci odišli už hodinu pred požiarom!
A parížsky štátny prokurátor Rémy Heitz ráno ďalšieho dňa ubezpečil: „Nič nepoukazuje na úmyselný čin.“ Ako to mohol tak isto vedieť predtým, než by sa vôbec začalo rozsiahle vyšetrovanie?
Takmer mesiac pred požiarom Notre Dame horel druhý najväčší chrám v Paríži Saint Sulpice v parížskej štvrti Saint-Germain-des-Prés. Náhoda?
Nemecký katolícky týždenník „Die Tagespost“ informoval 21. februára o hanobení kostolov vo Francúzsku. Vo februári a marci to bola celá séria znesväcovania chrámov. Najmenej desať kostolov padlo za obeť útokom iba v prvej polovici februára. Duchovní a politici tieto činy odsúdili. Predseda francúzskych „republikánov“, Laurent Wauqiez, tvítoval o masívnom „nepriateľstve voči kresťanom“ v jeho krajine. Myslel tým rad útokov o. i. na katedrálu v juhofrancúzskom Lavauri a ďalšie chrámy v mestách Dijon, Nîmes a Houilles, vo farnosti Region Île-de-France, kde rozbili sochu Panny Márie. Kto robí také veci? Jednoducho šibnutí, opití ľudia alebo nafetovaní mladiství asociálnej generácie a z dlhej chvíle? Možno, alebo aj nie.
Nič nás nerobí takými nedôverčivými, ako prenáhlené vyhlásenie, že niečo v tej chvíli nevysvetliteľné, sa už dokáže vysvetliť. Choďte, prosím, ďalej – tu nie je nič k videniu …

Požiar Notre Dame – „duchovné vyhorenie“ v Cirkvi

Rím, 17.4.2019 (LifeSiteNews) 024 783 – Obrovský požiar, ktorý zúril v Katedrále Notre Dame v Paríži je znamením „duchovného vyhorenia“, ktoré rozorvalo Katolícku cirkev v ostatných 50 rokoch, ako uviedol pomocný biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu 17. apríla pre LifeSite. Ničivý oheň, ktorý zachvátil parížsku katedrálu, obsahuje „neklamné duchovné posolstvo“.
„Toto zničenie je symbolickým a evokujúcim znamením toho, čo sa stalo v živote Cirkvi v ostatných desaťročiach, keď ľudia boli svedkami spálenia jej najväčších duchovných majstrovských diel – liturgie, viery a morálneho života najmä medzi kňazmi Západu. Škandál sexuálneho zneužívania duchovnými je vyvrcholením tohto desaťročia trvajúceho duchovného vyhorenia.“
Biskup Schneider nehovorí o príčinách požiaru Notre Dame, no dáva to do súvislosti so sériou útokov na kostoly.
V tomto burcujúcom posolstve identifikuje biskup „duchovných podpaľačov“ v Cirkvi – liberálneho establishmentu bludárskych teológov a duchovných, ktorí prispeli ku kríze v Cirkvi, alebo ktorí odmietajú pomenovať jej pravé príčiny. Mnohí z nich teraz považujú Benedikta XVI. za toho, čo vyrába problémy a kladie prekážky ich „podpaľačskej práci“ svojou nedávnou úvahou.
Biskup Schneider zdôrazňuje, že plamene v Notre Dame sú „cri de coeur“ – výkrikom srdca – k pravému obráteniu najmä medzi pastiermi Cirkvi.
Je to aj volanie k celej Cirkvi, aby robila pokánie za duchovné vyhorenie, ktoré Cirkev rozorvalo v ostatných 50 rokoch.
„Treba robiť pokánie a nápravu najmä za zradu príkazu Boha Otca, aby celé ľudstvo verilo v jeho Božieho Syna, jediného Spasiteľa ľudstva. Boh rozhodne chce iba jedno a jedinečné náboženstvo, ktoré verí, že jeho vtelený Syn je Boh a jediný Spasiteľ,“ napísal biskup v jasnom poukaze na kontroverznú dohodu z Abu Dhabi, že Boh chce rôznosť náboženstiev.
„Pokánie a náprava sa musia robiť aj za zradu explicitného poverenia Krista evanjelizovať všetky národy bez výnimky, vrátane židov a moslimov,“ dodáva biskup.
„Boh nechce byť neobmedzene a nehanebne vysmievaný toľkými pastiermi Cirkvi dnes, skrze ich zradu viery, ich lotrovským posluhovaním svetu a ich novopohanským uctievaním časných a pozemských realít. Aj im sú adresované Kristove slová: ´… hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne´(Lk 13, 5).“
Biskup Schneider potom vyjadril nádej, že požiar Notre Dame by mohol „znovu vznietiť v pastieroch Cirkvi lásku a horlivosť pre katolícku vieru a zapálenú túžbu evanjelizovať všetky národy“.
Biskup končí pripomenutím toho, čo považuje za najdojímavejšie a duchovne mocné znamenie uprostred tejto tragédie – boli to mladí ľudia, ba dokonca deti, ktoré spievali Ave Maria, keď ich milovaná katedrála, zasvätená Panne Márii, horela pred ich očami. Takáto modlitba je základom na prebudovanie „duchovných ruín v živote Cirkvi v našich dňoch“.

Arcibiskup Freiburgu: Pápež možno zruší celibát

Stuttgart, 17.04.2019 (KAP/KNA) 024 782 – Arcibiskup Stephan Burger z nemeckého Freiburgu považuje cirkevno-právne za možné zrušiť celibát katolíckych kňazov:
„Pápež ako najvyšší zákonodarca by to mohol zmeniť,“ povedal arcibiskup Burger pre noviny „Mannheimer Morgen“ na Zelený štvrtok. On osobne celibát schvaľuje, ako povedal. Jeho zrušenie by však nevyvolalo u neho nijakú „krízu viery“. Predpokladá, že celibát bude existovať aj v budúcnosti.
Vzhľadom na otvorenie kňazského úradu ženám arcibiskup v súčasnosti priestor nevidí: „To je ešte horúcejší zemiak ako celibát. Na základe svetsko-cirkevnej diskusie si nedokážem predstaviť, že sa táto otázka v nasledujúcich rokoch vyrieši,“ povedal a poukázal na vieroučné výpovede viacerých pápežov a na postoj pápeža Františka.

Biskup: Notre-Dame ukazuje bolesť straty viery

Linec, 17.04.2019 (KAP) 024 781 – „Požiar v Notre Dame v Paríži je ranou na duši ľudí, ale aj pre kultúrnu a náboženskú identitu národov, pokiaľ ešte existuje.“ Zdôraznil to rakúsky biskup Manfred Scheuer v Linci v homílii na svätej omši v stredu. Je možné, že sa zviditeľňuje to, „čo sa v srdciach a vo vzťahoch už dávno odohralo a síce deštrukcia náboženstva a kultúry“, ako povedal biskup v Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Linci a položil otázku:
„Je Notre-Dame niečo také, ako fantómová bolesť Európy? Občas si uvedomíme, že bez viery nám niečo chýba.“ …

———————————————

Mail z Kanady

Na Veľký piatok som dostala mail z Kanady: 024 780

Susana Gabriele,
zničenie Katedrály Notre Dame ohňom v Paríži je tragédia. Viac ako 800 rokov tento nádherný chrám stál ako monument Všemohúcemu Bohu a odolával všetkému od svetových vojen po revolúcie.
Teraz navrhuje francúzsky prezident Emmanuel Macron, aby Francúzsko vybudovalo časti Notre Dame zničené požiarom v súlade s „modernými“ princípmi.
Niektorí hovoria, že to bol „oslobodzujúci“ akt, že Katedrála Notre Dame zhorela. Iní sú presvedčení, že Notre Dame „je príliš katolícka“ a neodráža „inkluzívne“ súčasné Francúzsko!
Posielam petíciu, ktorá odporuje tým, čo si myslia, že dokážu zlepšiť to, čím Notre Dame bola. Odporuje tým, ktorí chcú zmeniť alebo prebudovať Notre Dame podľa „nových ideí“.
Tí, ktorí ju stavali ako prví, ju rozhodne postavili správne.
Nezáleží na tom, ako sa požiar začal, zdá sa, že Boh chránil tento architektonický skvost, keď nedovolil, aby sa dve veže, alebo múry zrútili. Tiež sa zdá byť Božou prozreteľnosťou, že neboli zničené okná, hlavný oltár, relikvie, tŕňová koruna a iné nespočetné kusy umeleckých diel.
Musíme prejaviť našu vďačnosť Bohu, že uchránil túto nádhernú katedrálu a vybudovať ju tým spôsobom, ako bola predtým.
Preto táto petícia vyzýva francúzske autority, aby zachovali katolícku integritu Notre Dame a odmietli všetko úsilie o „zmodernizovanie“ tohto krásneho chrámu.
Kliknite sem na podpísanie petície: CLICK HERE

Yours sincerely, John-Henry Westen

LifeSiteNews.com – 104 Bond Street, Third Floor Toronto, Ontario M5B1X9 Canada

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *