Krížová cesta za zomierajúcich

V poslednom okamihu pozemského života sa definitívne rozhoduje o večnosti všetkých ľudí. Nikto tak nepotrebuje našu pomoc ako zomierajúci.

– Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
– Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Bez viny si sa nechal odsúdiť na smrť. Najdobrotivejší Spasiteľ, zbav zomierajúcich rozsudku večnej smrti.

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

II. Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž

Trpezlivo si vzal na seba ťažké bremeno kríža. Odober zomierajúcim tresty ich večných múk!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

III. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Ježišu, ty si padol po prvýkrát pod ťarchou kríža. Zachráň zomierajúcich pred pádom do priepasti skazy!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Bolestivý pohľad pri stretnutí s hlboko zarmútenou Matkou. Buď zomierajúcim milosrdným sudcom a ty, Mária, buď všetkým zomierajúcim milostivou orodovnicou!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

V. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

S veľkou námahou sa dal Šimon prehovoriť, aby pomohol Pánu Ježišovi niesť kríž. Ježišu, uľahči zomierajúcim ich ťažkú cestu smrti!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Ty si Veronike súcitne zanechal obraz svojej tváre. Nechaj svietiť túto svoju tvár pre záchranu zomierajúcich vo tme smrti!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

VII. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

Zlomený padáš pod ťarchou kríža druhýkrát. Zachráň zomierajúcich od hrozného zavŕšenia života pre ich hriešne skutky!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Napomínaš plačúce ženy a upozorňuješ na hroziace tresty. Naplň srdce zomierajúcich ľútosťou nad ich hriechmi!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

IX. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Vyčerpaný padáš po tretíkrát pod krížom. Udeľ zomierajúcim aspoň v poslednom okamihu milosť obrátenia!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Obnažený a zahanbený stojíš tu pred ľuďmi. Skrúšene stojíme pred tebou a prosíme ťa so zomierajúcimi o odpustenie všetkých hriechov, necudností a nehanebnosti!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Tvoje ruky a nohy boli ukrutne pribité klincami. Udeľ zomierajúcim útočište vo svojich svätých ranách!

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

XII. Pán Ježiš na kríži umiera

Umierajúc si zveri svojho ducha do rúk svojho Otca. Daruj svoju prehorkú smrť a svätú krv, ktorá sa vyliala z tvojho prebodnutého Srdca, všetkým zomierajúcim, aby dosiahli záchranu.

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Po smrti ťa zložili z kríža a položili do lona tvojej Matky. Nauč zomierajúcich skladať svoje telo i dušu do náručia tvojej a našej Matky, Panny Márie.

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Tvoje mŕtve telo vložili do hrobu, odkiaľ si tretieho dňa slávne vstal z mŕtvych. Pomôž nám žiť a zomrieť v spojení s tebou, aby sme dosiahli slávne vzkriesenie.

– Môj Ježišu, milosrdenstvo!

Pre súkromnú pobožnosť z poľštiny preložila sr. M. Alžbeta.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *