O nečestnom bohatstve

Evanjelium tejto nedele nám predstavuje podobenstvo, ktoré je v z istého hľadiska dôležité aj pre našu súčasnosť: je to podobenstvo o nepoctivom správcovi. Ústrednou postavou tohto podobenstva je správca farmy statkára, dobre známa postava na našom talianskom vidieku, keď ešte existoval systém prenajímania fariem.
Ako všetky dobré podobenstvá aj toto je ako miniatúrna divadelná hra, plná pohybu a meniacich sa scén. Hercami v prvej scéne sú správca a pán a scéna sa končí tým, že pán vyhadzuje správcu: „U ž nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca sa ani len nepokúša brániť. Jeho svedomie nie je čisté. Vie, že je vinný z toho, čo zistil jeho pán.
Druhá scéna je monológom správcu, ktorý je teraz sám. On ešte svoju porážku neprijal. Okamžite premýšľa, čo by mohol urobiť, aby sa dostal z tejto situácie a zachránil si svoju budúcnosť.
Tretia scéna, v ktorej vystupujú správca a nájomní farmári – dlžníci jeho pána – nám odhaľuje plán, ktorý správca zosnoval. Pýta sa dlžníka: „A ty k oľko dlhuješ? “ – „ Sto meríc pšenice,“ znie jedna odpoveď. „ Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.“ Klasický prípad korupcie a podvodu, ktorá nám pripomína podobné situácie v našej vlastnej spoločnosti, často v oveľa väčšom rozsahu.
Záver je znepokojujúci: „ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.“
Schvaľuje Ježiš korupciu a povzbudzuje k nej? Musíme si tu pripomenúť zvláštnu povahu náuky v podobenstvách. Morálna náuka, na ktorú sa zameriavajú, nie je v podobenstve, ak ho berieme ako celok, v každej podrobnosti, ale iba v tom aspekte podobenstva, ktoré si rozprávajúci želá vyzdvihnúť. A myšlienka, ktorú mal Ježiš v úmysle zdôrazniť týmto podobenstvom je jasná. Pán chváli správcu za jeho vynaliezavosť a za nič iné. Nehovorí sa tam, že pán zmenil svoj názor pri rozhodnutí vyhodiť tohto muža.
Naozaj, ak uvážime počiatočné správanie pána a rýchlosť s akou objavuje nový podvod, ľahko si môžeme predstaviť záver, ktorý podobenstvo už neuvádza. Po tom, čo pochválil správcu za jeho prefíkanosť, pán mu prikazuje, aby okamžite napravil plody svojich nečestných transakcií alebo to splatil vo väzení, ak nemá potrebné prostriedky. Je to múdrosť, ktorú aj Ježiš chváli mimo podobenstva. A naozaj dodáva: „S ynovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“
Ten muž, čo čelil núdzovej situácii, v ktorej bola v stávke celá jeho budúcnosť, prejavil schopnosť radikálneho rozhodovania a veľkú vynaliezavosť. Konal rýchlo a inteligentne – aj keď nečestne – aby sa zachránil. Toto, zdôrazňuje Ježiš svojim učeníkom, je to, čo aj vy musíte robiť, aby ste sa zachránili, nie pre svetskú budúcnosť, ale pre večnú budúcnosť.
„Život,“ povedal Seneca, „sa nedáva nikomu ako vlastníctvo, ale ako niečo, čoho sme správcami.“ My všetci sme „správcovia“, takže musíme konať ako muž v podobenstve. Neodkladal veci na zajtra, „nevyspal sa na to“. Je tu niečo príliš dôležité na to, aby sa to nechalo na náhodu.
Evanjelium samotné má rôzne praktické aplikácie tejto Kristovej náuky. Na čo kladie najväčší dôraz je to, čo sa týka užívania bohatstva a peňazí: „ Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.“
Inými slovami , robte, ako to robil ten správca; buďte priateľmi tých, ktorí vás prichýlia, keď budete jeden deň v núdzi. Týmito priateľmi, ako vieme, sú chudobní.
Vieme to z toho, čo Kristus povedal – že on je prijímateľom toho, čo my robíme pre chudobných. „Chudobní,“ povedal sv. Augustín, „sú takpovediac našimi poslami a nosičmi: oni nám pomáhajú premieňať náš majetok teraz na dom, ktorý sa pre nás buduje na neskôr.
Raniero Cantalamessa
pápežský kazateľ, kapucín Rím, 21.9.2007
25. cezroč. nedeľa: Am 8,4-6; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *