Novokňaz chorý na rakovinu prosí o naše modlitby

Na onkologickom oddelení jednej z nemocníc vo Varšave sa v piatok 24. mája uskutočnil neobvyklý obrad. V nemocničnej izbe sa konala diakonská a zároveň kňazská vysviacka mladého seminaristu Michala Losa. Dnes už novokňaz Michal je ťažko chorým pacientom, ktorému bola diagnostikovaná rakovina v pokročilom štádiu. Michal je absolventom veľkého seminára kňazov Orionistov v Łaźniewo a pochádza z diecézy Tárnow. Choroba mu bola diagnostikovaná tesne pred Veľkou nocou a liečba začala okamžite, ale prognóza lekárov je žiaľ veľmi zlá, až beznádejná. Michalovi spolubratia z Kongregácia synov Božej prozreteľnosti sv. Luigiho Orione a jeho rodina prosia úpenlivo o modlitbu. Michalovým najväčším snom bolo sláviť aspoň jednu svätú omšu vo svojom živote predtým, než odíde na večnosť. Diakonská a zároveň kňazská vysviacka sa udiala s povolením a duchovnou podporou pápeža Františka a biskupa Mareka Solarczyka.

Ako dar pri príležitosti vysviacky, biskup Marek Solarczyk ponúkol svojmu novo-vysvätenému kňazovi Michalovi ten istý ornát, ktorý mal na sebe počas omše na Svetových dňoch mládeže v Paname. Bezprostredne po požehnaní pristúpil biskup Solarczyk k Michalovej posteli, pobozkal mu s úctou ruky a poprosil o požehnanie.

V roku 2016, keď sa Kongregácia Božej prozreteľnosti  stretla s pápežom Františkom, bol to práve on, kto povzbudil Orionistov,  aby naplno prežívali svoju charizmu a povedal im: „… Vaša služba Cirkvi bude efektívnejšia, čím viac sa budete starať o  Vašu osobnú blízkosť pri Kristovi. Svedectvo o kráse Vášho zasvätenia, o dobrom živote služobníkov Krista bude príkladom pre mladých. Takýto život inšpiruje nové povolania.

Novo vysvätený kňaz Michal sa svojim svedectvom viery dostáva k tisícom a skutočne prežíva to, čo vyslovil Svätý Otec.

 

 

Video

 

Zdroj: Biloxi Vocation, Stacja 7, Catholic Link, Obrázky: Tamtiež, Video: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *