Novéna k sv. Jánovi Krstiteľovi

Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi (modlí sa každý deň počas novény)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach  Bože,  zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta  Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý  Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Kráľovná prorokov, oroduj za nás.
Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, predchodca Krista, oroduj za nás.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt st john baptist
Svätý Ján Krstiteľ, slávny predchodca Slnka spravodlivosti, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, služobník krstu pre Ježiša, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, zapálené a žiariace svetlo pre svet, oroduj za nás .

Svätý Ján Krstiteľ, anjel čistoty od svojho narodenia, oroduj za nás .

Svätý Ján Krstiteľ, najlepší priateľ ženícha, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ príklad kontemplatívnej modlitby, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, nebojácny hlásateľ pravdy, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, hlas volajúceho na púšti, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, zázrak umŕtvovania a pokánia, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, príklad hlbokej pokory, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, poctivo plniaci svoje poslanie, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, slávny mučeník horlivosti Božieho zákona,  oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, umučený pre pravdu, oroduj za nás.

Baránok Boží,  ty snímaš hriechy sveta,  zľutuj  sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, slávny svätý Ján Krstiteľ, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa: Pane Ježišu, slovo večného Otca,  pomôž nám tak verne kráčať za tebou, ako ti svätý Ján Krstiteľ, vedený Duchom Svätým, verne a odvážne pripravoval cestu, aby sme sa pokornou službou pravde zjednocovali s tebou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Novéna

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na  1., 4. a 7. deň.

Ó, slávny svätý Ján Krstiteľ, najväčší prorok medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, bol si posvätený už v lone svojej matky a žil si život bez akejkoľvek viny. Napriek tomu si mal vôľu odísť na púšť a tam žiť v úplnej chudobe a pokání. Vypros nám u nášho Pána, sv. Ján Krstiteľ, milosť, aby sme sa mohli v našom srdci úplne oddeliť od pozemských vecí  a žiť v kresťanskom umŕtvovaní, vnútornom obrátení a v duchu svätej modlitby. Amen.

 

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na  2., 5. a 8. deň.

Ó, najhorlivejší apoštol, ktorý, si bez zázrakov, príkladným životom v pokání a v sile slova pritiahol zástupy, aby si ich pripravil na príchod Mesiáša, aby načúvali jeho nebeskému Slovu, dovoľ nám skrze príkladný svätý život a každodennú prácu priviesť duše k Bohu, ale predovšetkým tie, ktoré zotrvávajú v temnotách omylov a nezáujmu alebo sú zvedené z cesty čnosti.

 

Modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi na  3., 6. a 9. deň.

Ó, neporaziteľný mučeník, ktorý si pre česť Boha a spásu duší pevne a neochvejne odolával bezbožnosti Herodesa aj za cenu vlastného života a otvorene ho napomínal za jeho hriešny a hýrivý život, dopraj nám na tvoj príhovor odvážne a štedré srdce, aby zvíťazila úcta k životu a aby sme mohli otvorene vyznávať našu vieru a poslušnosť k učeniu Ježiša Krista, nášho božského Majstra.

 

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *