Novéna k sv. Gabrielovi Possenti

Pane, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Všemohúci Bože, Otec  milosrdenstva a darca všetkých dobrých darov, prichádzam pred Teba v úcte k Tebe, a k Tvojim svätým a prosím ťa o pomoc v mojich potrebách. Sľúbil si, že kto Ťa prosí, dostane, kto ťa hľadá, tomu sa dáš nájsť a tí ktorí klopú, tým otvoríš.  Vypočuj volanie  svojej cirkvi, vyslyš moje prosby a odpusť mi moje hriechy. Amen.

 

Modlitba k sv. Gabrielovi

Ó, dobrý sv. Gabriel. Boh ti dal milosť vidieť utrpenie Ježiša Krista v odraze srdca Panny Márie, jeho Matky. Po jej boku si stál pod Ježišovým krížom a cez jej pohľad na syna, si sa učil pravej láske.

Ó, sv. Gabriel, vypros nám milosť, aby sme ako ty, rástli v láske k Bohu a k všetkým Jeho verným. Pamätaj na nás v našich trápeniach a najmä na mladých ľudí v ich skúškach.

(tu vyslov tvoje prosby)

Sprevádzaj nás svojim príhovorom každý deň a daj, aby sme sa na konci života stretli s Tebou v nebi, v radosti a jednote s Ježišom Kristom, našim Pánom  a Jeho matkou  Máriou.

Ó, sv. Gabriel, vypros nám milosť šťastnej smrti. Amen.

 

Ó, sv. Gabriel od Bolestnej Matky, daruj mladým ľuďom milosť nasledovať Ježiša. Nech je evanjelium stredobodom ich života. Buď pre nich vzorom, ako milovať Boha celým srdcom. Daruj im skutočnú oddanosť Nepoškvrnenému a Bolestnému Srdcu Panny Márie, aby nasledovali Tvoj príklad a tak mohli rásť v milostiach. Oroduj za nás, aby sme sa stali svätými, aby sme zakúsili pokoj a radosť večného života v nebi. Amen.

 

Miluj Máriu! (modlitba sv. Gabriela)

Ona je láskavá, verná a stála.

Nikdy ťa nezanechá samého, ale vždy bude prvá, v láske k Tebe.

Ak si v nebezpečenstve, bude sa ponáhľať, aby ťa ochránila.

Ak si v problémoch, poteší ťa.

Ak si chorý, uteší ťa.

Ak si v núdzi, pomôže ti.

Nepozerá na to, aký si človek, príde ku každému srdcu, ktoré ju potrebuje milovať.

Prichádza v tichosti a otvára ti svoje milostivé srdce, aby ťa mohla objať.

Verne ťa bude ruka v ruke sprevádzať na tvojej ceste do večnosti.

Litánie ku sv. Gabrielovi nájdeš TU.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *