Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, dôverujeme v tvoje mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej Medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novénou prosíme…

Panna Mária Zázračnej Medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť…

Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu Božskému Synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju.

Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nalipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený(á) k tebe Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja, úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

Často opakuj povzdych:

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú.

Modlitba ruženca Sedembolestnej

a) Ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke.

b) Ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke.

c) Ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke.

7×7 Zdravas´, Mária…, tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo zvestované Simeonom.

2. S ktorým si utekala do Egypta.

3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.

4. S ktorým si sa stretla na krížovej ceste.

5. Ktorého si videla umierať na kríži.

6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.

7. Ktorého si s bolesťou položila do hrobu.

Dodatok:
3x Zdravas´, Mária…, Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária…

Modlime sa:
Prosíme ťa, božský Spasiteľu, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý prorok Simeon. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *