Vyhlásenie o tzv. lasalettských tajomstvách

V súvislosti s nepravdivými alebo pochybnými informáciami na tému La Salette, ktoré sa šíria v masmédiách a predovšetkým na internete, vydal Robert Głodowski MS, hovorca poľskej provincie Misionárov Matky Božej Lasalettskej vyhlásenie.

VYHLÁSENIE HOVORCU
POĽSKEJ PROVINCIE REHOLE MISIONÁROV MATKY BOŽEJ LASALETTSKEJ
VO VECI TZV. LASALETTSKÝCH TAJOMSTIEV

  1. septembra v roku 1846 sa vo francúzskych Alpách neďaleko dedinky La Salette, ktorá sa nachádza na území diecézy Grenoble zjavila Matka Božia dvom pastierom: 11-ročnému Maximinovi Giraud a 15-ročnej Melánii Calvat Mathieu. Panna Mária počas zjavenia odovzdala deťom posolstvo, ktoré vzýva k obráteniu a pokániu, pripomínajúc predovšetkým svätenie nedele, pôst, modlitbu a hriechy jazyka: preklínania a neúctu k menu Ježiš. Po dôkladných skúmaniach bolo zjavenie a obsah spomenutého posolstva dňa 19. septembra v roku 1851 potvrdené autoritou Cirkvi – biskupom diecézy Grenoble Philibertom de Bruillardom.

Svedkovia zjavenia hovorili, že Panna Mária odovzdala každému z nich určité veci, ktoré mali zakázané prezradiť. Tieto výpovede Matky Božej boli neskôr spísané deťmi a odovzdané svätému otcovi Piovi IX. Apoštolská stolica nikdy nezverejnila ich obsah. V roku 1852 vznikla na základe zjavenia v La Salette Rehoľa Misionárov Matky Božej Lasalettskej, ktorá dodnes na celom svete ohlasuje lasalettské posolstvo.

V súvislosti s nepravdivými alebo pochybnými informáciami na tému La Salette, ktoré sa šíria v masmédiách, a predovšetkým na internete, chceme ako rehoľa, ktorá stráži depozit zjavenia v La Salette vyhlásiť, že:

  1. Panna Mária sa v La Salette zjavila len raz. Preto v publikáciách je potrebné, aby sa používalo jednotné číslo „zjavenie v La Salette“, a nie množné číslo „zjavenia v La Salette“.
  2. Je pravda, že Panna Mária v La Salette povedala deťom, každému osobne určité veci, tak, že jedno nepočulo to, čo hovorila druhému. Ale tzv. „tajomstvo Melánie“, ktoré sa šíri a komentuje, hlavne v internete, nebolo nikdy oficiálne vydané alebo komentované Apoštolskou stolicou. Je zaujímavé, že osoby, ktoré šíria tzv. „tajomstvo Melánie“ nikdy nehovoria o „tajomstve“ zverenom Maximínovi, a predovšetkým sa neodvolávajú na slová posolstva Matky Božej, o ktorom ona sama povedala: „Ohláste to celému môjmu ľudu“.

Preto vyzývame, aby skutočné posolstvo zjavenia v La Salette nebolo falšované „senzáciami“ s pochybnou hodnotou.

 

Robert Głodowski MS

hovorca provincie

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *