Na sviatok Všetkých svätých

S obdivom obraciam dnes svoje oči k vám, slávne zástupy vyvolených, a teším sa z blaženosti, ktorú požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktorým tak často podlieham, i vy ste boli uprostred tohto sveta, ktorý ma tak často sklamal. Lenže vy ste hrdinsky bojovali a vo všetkom hľadali zaľúbenie u Boha a túžili ste len po službe Bohu a po záchrane svojej duše. Týmto ste sa stali hodnými prijať korunu večnej slávy. Udeľte mi, blahoslavení bratia a sestry, zo svojej trpezlivosti, tichosti a zo všetkých čností, vďaka ktorým ste sa stali ozdobou neba. Zmilujte sa nad mojou biedou a chudobou! Pomáhajte mi, aby som premohol(a) svet, ako ste ho vy premohli, aby som raz bol(a) prijatý(á) medzi vás.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *