Môže niekto uvaliť na nejaký rod kliatbu?

Môže niekto uvaliť na nejaký rod kliatbu? Ak áno, ako sa to prejavuje?

Tak, ako existuje požehnanie, existuje aj kliatba. Aby sa prejavili ich účinky, človek musí byť pre ne otvorený. Pre požehnanie sa človek otvára túžbou, modlitbou, životom podľa Božej vôle. Pre kliatbu sa človek otvára túžbou, životom, v ktorom sa porušuje Božia vôľa, praktizovaním okultizmu, mágie a podobných vecí. Aj strach môže byť vstupnou bránou, pretože je v ňom obsiahnutá pochybnosť a nedôvera, že Boh je mocnejší ako všetko zlo, že nás má rád a že nás ochráni.
Kliatba je vyslovenie priania zla druhému človeku alebo symbolický úkon, ktorý tento úmysel vyjadruje. Kliatbu si môže privolať človek alebo aj celý rod sám, ak sa dopustí nejakého veľkého zla.
Keď Boh predložil Izraelitom svoje príkazy a tiež oznámil možné dôsledky ich porušovania, povedal: „Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo…“ (Dt 30, 19).

Dôsledky prekliatia

Dôsledky prekliatia rodu môžu byť rozličné, podľa toho, ako znela kliatba, či sa zamerala iba na určitú oblasť, alebo bola všeobecná. V prvom rade je to však strata Božieho požehnania. Môže sa prejaviť ako neustála séria nešťastí, neúspechov aj pri všemožnom snažení, chorôb, úmrtí, samovrážd, protivenstiev a pod. Niekedy sa stretávame až s určitými abnormalitami, keď napr. nie je možné diagnostikovať evidentne sa prejavujúce choroby alebo domáci vnímajú isté paranormálne úkazy.
Najsilnejšie kliatby sú, keď ich vysloví niekto, kto má nad druhým autoritu – rodič nad deťmi, starý rodič nad vnúčatami, vychovávateľ nad zverencami, predstavený nad podriadenými… V podstate kliatba je akoby modlitbou k zlému duchu, aby spôsoboval želané zlo druhému človekovi. Niekedy sa spája aj s výslovným vzývaním zlého ducha.
Ak je však ten, na ktorého bola kliatba vyslovená, pod Božou ochranou, v Božej milosti a požehnaní, ak sa modlí a žehná aj tým, ktorí mu zlorečia, ak dôveruje Bohu, kliatba mu neuškodí a vráti sa k tomu, od koho vyšla. Preto naozaj niet dôvodu pre strach.

Odstránenie kliatby

Odstránenie kliatby môže byť niekedy zložitý proces. V prvom rade sa musí človek, ktorý vníma vo svojom živote kliatbu, dať do poriadku. Často hovorím, že je to ako s gumenými čižmami. Ak nemajú diery alebo trhliny, môžeš stupiť aj do blata aj do hnoja, noha ti ostane čistá. Ak sa chceš zbaviť kliatby, najprv „zalátaj“ diery vo svojej vlastnej duši a psychike, cez ktoré kliatba na teba pôsobí.
Kliatbu môže v autorite preťať najmä kňaz a následne požehnať rodinu, domy, v ktorých žije i veci, ktoré užívajú. Za prelomenie kliatby sa však môže modliť aj každý veriaci v Ježišovom mene a vo viere, že On je ten, ktorý sníma hriechy sveta, ktorý sa na kríži stal za nás „kliatbou“, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil k Otcovi, aby sa za nás prihováral.
Vo výnimočných prípadoch vedie kliatba k posadnutiu človeka alebo miesta diablom, na čo sú potom určené špeciálne modlitby, ktoré môže vykonať iba kňaz poverený na túto úlohu biskupom.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *