Môže cez vkladanie rúk nepomazanými rukami pôsobiť zlý duch?

Vkladanie rúk je symbolom odovzdávania vyššej duchovnej moci, ktorou je človek naplnený. Toto gesto sprevádza tiež požehnávanie a niekedy aj modlitbu príhovoru. V týchto prípadoch sa človekovi vyprosuje vyššia moc, čiže Božia milosť. Z Biblie poznáme sviatostné i nesviatostné vkladanie rúk.
Ak človek vkladajúci ruky je nejakým spôsobom otvorený pre vyššiu moc, ktorá ale nie je Božia (hriechom, úmyslom, praktizovaním okultizmu, mágie, špiritizmu, satanizmu, veštenia a pod.), a ten, na ktorého vkladá ruky, sa vierou otvára pre ducha, ktorým je naplnený, môže to spôsobiť zlé účinky.
Pokiaľ viem, niektorým ľuďom vkladanie rúk za takýchto okolností prinieslo nepokoj, psychické a duchovné problémy. Keďže kňazi boli pri kňazskej vysviacke osobitným spôsobom stotožnení s osobou Ježiša Krista a tak v jeho mene a moci konajú, ich vkladanie rúk, pokiaľ je v súlade s praxou Cirkvi, nemôže spôsobiť nič zlé. Kňaz, aj keď by bol v stave ťažkého hriechu, platne vysluhuje sviatosti, ktorých súčasťou je aj vkladanie rúk.
Iné by bolo, keby kňaz vkladal ruky výslovne so zlým zámerom alebo spájal ho s prvkami mágie a povier. Ale viac sa k tejto téme netrúfam vyjadriť, pretože som ju podrobnejšie neskúmal a ani nemám o nej bližšie teologické informácie.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *