„Moja priateľka: Matka Tereza z Kalkaty“

Rozhovor s kardinálom Comastrim, ktorý zdieľal a stále zdieľa veľmi zvláštne priateľstvo so sväticou, ktorou nie je nikto iný ako Matka Tereza, ktorú všetci poznáme. 

Návrat v čase:Vatikánsky mestský úrad – v nedeľu 4. septembra Matka Tereza, zakladateľka Kongregácie misionárok lásky má byť v Ríme kanonizovaná. Narodila sa v Skopje v Albánsku 27. augusta 1910 a 5. septembra 1997 zomrela v Kalkate v Indii.Jej život bol poznačený pracovitým, trpezlivým a vytrvalým odhodlaním pracovať pre chudobných: mužov, ženy a deti, ktoré boli cez jej prácu a srdce uzdravené, chránené, zachránené z biedy, samoty a poníženia a vrátené dobrému životu v mene Ježiša Krista. Matka Tereza vedela, že mnohé formy ochrany, starostlivosti a vážneho odhodlania zapálili niečo obrovské, ktoré prenášalo teplo Božej prítomnosti. Vedela, že znaky lásky napomáhajú svetu, robia ho lepším a krásnejším miestom a premenia ho na príjemný domov pre každého.Kardinál Angelo Comastri, generálny vikár Jeho Svätosti za Vatikánsky mestský štát a arcibiskup Baziliky sv. Petra, zdieľal veľmi zvláštne priateľstvo s Matkou Terezou a nedávno vydal knihu s názvom „Ho conosciuto una santa“, ktorú vydal katolícky vydavateľ San Paolo.

Vaša Eminencia, aká je Vaša najobľúbenejšia spomienka na Matku Terezu?

„Moja najobľúbenejšia a najzaujímavejšia spomienka bolo naše posledné stretnutie 22. mája 1997. Moja mamička zomrela len niekoľko dní predtým, 5. mája a ja som priznal moju bolesť matke Tereze. Vzala moje ruky do svojich a ako keby mi dodala cez ne mier, povedala: „Teraz bude tvoja matka vždy blízko teba, lebo Nebo nás nerozdeľuje, ale približuje. Pôjdem čoskoro do neba a aj ja budem vždy blízko k tebe a tvojej matke.“ Tieto slová sú ako teplé objatie, ktoré mi pomáha prekonať všetky ťažkosti dodnes.“

Aký priestor zaujímala modlitba v živote Matky Terezy a aký bol jej význam?

„Podľa vôle Prozreteľnosti bola Matka Tereza vyzvaná, aby predniesla reč na Valnom zhromaždení OSN. Generálny tajomník Javier Pérez de Cuéllar ju pozval na verejné zhromaždenie, ktoré sa konalo 26. októbra 1985. Na slávnostnom ceremoniáli predstavil Matku Terezu všetkým účastníkom s týmito slovami: „Nachádzame sa v rečníckej sále. V priebehu rokov stáli na tomto pódiu muži, ktorí sú považovaní za najsilnejších na Zemi. Dnes máme šancu privítať ženu, ktorá je naozaj najsilnejšou osobou na zemi. Nemyslím si, že ju potrebujem predstaviť, lebo nepotrebuje slová. Matka Tereza žiada akciu a pomoc. Som si istý, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je vzdať jej hold a povedať jej, že je oveľa dôležitejšia ako ja a všetci, ktorí sme sa tu zhromaždili. Ona je Organizáciou Spojených národov „Je mierom na svete!“ Po vypočutí týchto veľkolepých slov sa Matka Tereza ešte viac umenšila, ale jej viera bola skvelá, rovnako ako jej odvaha. Ukázala všetkým svoj stále prítomný ruženec a povedala: „Som len chudobná rehoľníčka, ktorá sa modlí. Modlitbou Ježiš vkladá svoju lásku do môjho srdca a ja idem a dám to chudobným, ktorých stretnem počas svojej cesty.“

Na chvíľu mlčala a potom dodala: „Aj vy choďte a modlite sa! Modlite sa a uvidíte chudobných okolo vás. Možno, že žijú priamo pred vaším domom. Možno tam sú ľudia, ktorí potrebujú vašu lásku. Modlite sa a vaše oči sa otvoria a vaše srdce sa naplní láskou.“ Modlitba bola základom života Matky Terezy. V noci 10. septembra 1946 bola Matka Tereza vo vlaku, keď počula „výzvu, aby sa všetkého vzdala a nasledovala Ježiša do slumov, aby mu slúžila medzi najchudobnejšími z chudobných.“ V nasledujúcich desaťročiach spolu s jej misijnými charitatívnymi organizáciami otvorili desiatky centier po celom svete.

Čo podľa nej predstavovalo najzávažnejšie formy chudoby v bohatých západných spoločnostiach?

„Matka Tereza často poznamenala, že sebectvo je najväčším prekliatím človeka. A dodala: „Vyzývam každého, aby našiel sebeckú osobu, ktorá je šťastná.“ Našli ste? Sebeckosť je rozšírená v bohatých spoločnostiach a je to smutný dôvod, prečo sme nespokojní, znepokojení a násilní. Koreňom sebectva, rovnako ako u všetkých chorôb, ktoré nás postihujú, je neprítomnosť modlitby. Oddanosť chudobným založená na modlitbe je jediná liečba sebeckosti a šanca ako nájsť radosť.“

Čo by Matka Tereza musela povedať niekomu, kto sa cíti odrádzaný a zvažuje, že je zbytočné veľkoryso ponúknuť vlastné schopnosti v prospech druhých, pretože svet sa aj tak nezmení?

„Pamätám si, že na ceste z Oslo po získaní Nobelovej ceny mieru v roku 1979 sa matka Tereza zastavila v Ríme. Nádvorie pred skromnou budovou, v ktorej sídlia Misionárky lásky k Monte Celio, bolo preplnený novinármi. Matka Tereza sa im nevyhýbala, ale privítala ich ako jej bolo vlastné, odovzdávajúc každému z nich malú medailu nesúcu obraz Najsvätejšej Panny. Jeden z nich povedal: „Matka, máte 70 rokov! Keď zomriete, svet sa vráti k tomu, čo bolo predtým. Čo sa po tejto náročnej práci zmenilo? Matka Tereza, mali by ste si odpočinúť! Nestojí to za to, toto všetko.“ Usmievala sa a odpovedala: „Vidíte, nikdy som si nemyslela, že by som mohla zmeniť svet!

Jednoducho som sa snažila byť kvapkou čistej vody, ktorá by mohla odrážať Božiu lásku. Nemyslíte si, že je to niečo? „Novinár zostal mlčať a Matka bola obklopená úplným tichom. Matka Tereza sa potom obrátila na novinára a dodala: „Pokúste sa byť sám kvapkou čistej vody, spolu so mnou budú z nás už dve kvapky.

„Si ženatý?“

Novinár odpovedá „Áno, matka.

„Povedz to aj tvojej žene, aby sme boli traja.„Máte deti?“

„Mám tri deti, Matka.“

„Potom povedzte svojim deťom a bude nás šesť.“

„Matka Tereza jasne povedala, že každý z nás má malú, ale veľmi dôležitú lásku; je to malá zásoba lásky, tak malá, že by sme sa mali obávať investovania. Takže jediné čo môžeme, premeniť ju na to, čo si môžeme so sebou ako jediné vziať v čase našej smrti. A tým je charita! ..a dali ste mi jesť, ..a dali ste mi napiť, .. a navštívili ste ma..“Naplňte to, zatiaľ čo máte ešte čas. Všetko ostatné je dym, ktorý rýchlo zmizne.“

Čo videla Matka Tereza ako úlohu muža a ženy v Božom pláne? A čo si myslíte, že je jej najväčším príspevkom v úvahách o ženách?

„Rád by som spomenul jednu konkrétnu epizódu: V roku 1995 Peking hostil štvrtú konferenciu OSN o životných podmienkach žien. Zúčastnili sa jej členské štáty EÚ spolu s ďalšími 174 krajinami. Cieľom stretnutia bolo opätovné potvrdenie rovnosti medzi mužom a ženou. Svätá stolica sa obrátila na Matku Terezu, aby vyjadrila svoj názor. Strach, že sa jej odkazy nebudú zhodovať s väčšinovou odpoveďou, neodradila rehoľníčku od toho, aby vyjadrila svoje myšlienky skromnou odvahou. Nebála sa hovoriť pravdu: bola úplne cudzia konformizmu. Jej posolstvo bolo nasledovné:“Dúfam, že táto konferencia pomôže všetkým poznať, milovať a rešpektovať osobitné miesto žien v Božom pláne, aby mohli plniť tento plán vo svojom živote. Nerozumiem tomu, prečo niektorí ľudia hovoria, že ženy a muži sú úplne rovnakí a popierajú krásne rozdiely medzi mužmi a ženami. Všetky Božie dary sú dobré, ale nie sú tie isté. Ako často hovorím ľuďom, ktorí mi hovoria, že chcú slúžiť chudobným ako ja: „Čo môžem urobiť ja, vy nemôžete. Čo môžete urobiť vy, ja nemôžem. Ale spoločne môžeme urobiť pre Boha niečo krásne.“ Takto je to práve s rozdielmi medzi ženami a mužmi. Boh stvoril každého človeka, každého jedného človeka pre väčšie veci – milovať a byť milovaný. Ale prečo Boh urobil niektorých z nás mužov a iných ženami? Pretože ženská láska je jedným obrazom lásky k Bohu a mužská láska je ďalším obrazom Božej lásky. Oba sú vytvorené na lásku, ale každý iným spôsobom. Žena a muž sa navzájom dopĺňajú a spoločne uvádzajú do činnosti Božiu lásku oveľa viac, než by to dokázali samostatne. Táto mimoriadna sila lásky, ktorá patrí žene, sa najzreteľnejšie prejaví, keď sa stane matkou. Materstvo je darom Boha pre ženy. „Tieto slová sú krištáľovo jasné a nie je potrebné ďalšie komentáre.“

Čo sa učíme od vytrvalosti Matky Terezy v modlitbe a jej oddanosti chudobným počas tých dlhých rokov, ktoré strávila v tom, čo sa stalo pozoruhodne známe ako „kríza viery?“

„Verím – je to môj pokorný názor – že „kríza viery „bola darom od Boha ochrániť Matku Terezu od pokušenia pýchy. Nechajte ma to vysvetliť. Sláva matky Terezy bola taká, že dokonca prevyšovala pápežov a pápežom bol pritom nesmierne obľúbený Ján Pavol II. Matka Tereza bola vyhľadávaná všetkými. Získala Nobelovu cenu za mier, ktorá bola pre katolícku rehoľníčku jedinečným vyznamenaním a takmer nemožným. Bola pozvaná na vystúpenie pred Valným zhromaždením OSN: tento faktor tiež hraničí s nepredstaviteľným a nemožným. Mohol by som pokračovať. Mohla ľahko padnúť do pasce pýchy. Ale Boh tomu zabraňuje tým, že ponorí srdce Matky Terezy do „krízy viery“, ktorá je formou radikálnej chudoby, situácie, v ktorej človek zažíva bolestivú vzdialenosť od Boha a svojej vlastnej malosti. Ako reagovala Matka Tereza? Reagovala tým, že sa viac modlila a rozširovala svoje charitatívne činy a aktivity. Bojovala s temnotou modlitbou a rozširovaním svojich dobročinných prác sa ocitla v Božom náručí, čo je LÁSKA.

„Toto je odpoveď svätca: verná poslušnosť Pánovej vôli.“

Zdroj: Vatican Insider, 27. august 2016

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *