Modlite sa všade, aj keď nestíhate

Rôzne modlitebné situácie nás môžu viesť k vnútornému mieru a môžu nám pomôcť spojiť dych s dychom Ducha Svätého. Modlitba odhaľuje, čo je skryté a umožňuje spoločenstvo s Bohom, ktorý je v nás, v iných ľuďoch a vo všetkých stvoreniach. Boh nás stvoril svojím milujúcim pohľadom a pozýva nás, aby sme poznali Jeho kroky v našom svete a vo svojom diele. Keď sa modlíme, poddávame sa tomuto tvorivého spojeniu. Môžeme sa modliť kdekoľvek, aj keď na to nemáme čas. Iba jednoduchý pohyb srdca nasmerovaný k Bohu. Iba pár sekúnd zmenených na modlitbu.

Je to jednoduchá, ale vznešená činnosť, ktorá od nás nevyžaduje veľa času a ktorú môžeme kedykoľvek urobiť. Ježiš sa takto modlil – neustále a za všetky úmysly zatiaľ čo prechádzal krajinou i odpočíval.

Naša história je zapísaná do nášho tela rovnako ako noty v partitúre. Boh chce zložiť symfóniu a postaviť nás, mužov a ženy, do popredia svojho stvorenia, aby sme chránili ovocie jeho lásky. Vo svojej encyklike o ekológii pápež František píše: „Celý hmotný vesmír je jazykom Božej lásky, Jeho bezhraničnou láskou k nám. Pôda, voda, hory, všetko je vyjadrením Božej nehy “(Laudato si, č. 84). V tej istej encyklike cituje pápež sv. Jána z Kríža:

Svätý Ján učil, že všetko, čo je dobré vo veciach a skúsenostiach sveta, je „v Bohu nekonečne dokonalé, alebo lepšie povedané, každá z týchto veľkostí je Boh a všetci sú Bohom spolu“. Nie je to preto, že obmedzené veci na svete sú skutočne božské, ale preto, že mystici prežívajú vnútorné puto, ktoré existuje medzi Bohom a všetkými bytosťami, a teda „cítia, že Boh je pre nich všetko“. Ak obdivuje nádheru hory, nedokáže ju oddeliť od Boha a vidí, že jeho obdiv musí súvisieť s Pánom (Laudato si, 234).

Stvorenie rôznymi spôsobmi evokuje obraz Stvoriteľa, hoci je to iba bledý odraz jeho krásy. Jeho hlas sme počuli pri spievaní vtákov, vo vánku, v hluku stromov, v šepote vôd.

Chválospev sv. Františka z Assisi, nazývaný Pieseň brata Slnka, je úžasnou odpoveďou na túto prítomnosť Pána v kráse stvorenia:

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,

Tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,

len Tebe patria, Najvyšší;

a nijaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno.

Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,

najmä s pánom bratom Slnkom,

ktorý je dnom a skrze neho nám dávaš svetlo.

A on je krásny a žiari veľkým jasom;

o Tebe, Najvyšší, je nám znamením.

Buď pochválený, môj Pane, za sestru

Lunu a hviezdy;

na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.

Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,

za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,

čím dávaš svojim tvorom obživu.

Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,

ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.

Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň,

ktorým osvetľuješ noc.

Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.

Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu

matku Zem,

ktorá nás živí a stará sa o nás

a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.

Buď pochválený, môj Pane, za tých,

čo odpúšťajú pre Tvoju lásku

a znášajú slabosť a trápenie.

Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú,

lebo Ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.

Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,

ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.

Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;

blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,

lebo druhá smrť im neublíži.

Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,

ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

 

Zdroj: Aleteia.org, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *