Modlitba k preblahoslavenej Panne Márii

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, Pomocnica kresťanov, vypočuj našu modlitbu a svojimi rukami ju polož pred trón tvojho Syna Ježiša.
Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojovať spolu s ním proti pekelným mocnostiam a pýche satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia obdaril nepoškvrnenosťou a naplnil svojou milosťou. Ako Pomocnica kresťanov nás preto môžeš sprevádzať na ceste k tvojmu Synovi Ježišovi.
Prosíme ťa, Panna Mária, aby nám Boh na tvoj príhovor poslal svojich anjelov, aby vyhnali spomedzi nás všetkých zlých duchov, ktorí nás chcú oklamať. Otvor naše uši, aby sme aj my počuli hlas Michala archanjela z neba: Kto je ako Boh?
Pomáhaj nám, aby sme sa podľa tvojho vzoru stávali pokornejšími pred Bohom i pred ľuďmi. Pomáhaj nám rozhodnejšie bojovať proti duchom nečistoty a vzbury. Roznecuj náš smäd po modlitbe. Pomáhaj nám často prijímať sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Pomáhaj nám milovať každého človeka, odpúšťať každému a s každým nažívať v pokoji.
Božia Matka, utiekame sa pod plášť tvojho milosrdenstva a veríme, že budeme chránení pred diablovými hrozbami.
Panna Mária, chráň v nás lásku k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia.
Buď s nami v poslednej chvíli nášho života, chráň nás pred pokušeniami, pochybnosťami, strachom a vzburou, ktorými na nás bude útočiť diabol v poslednej chvíli nášho života.
Pomôž nám, aby sme po pozemskom živote, prežitom v spojení s Otcom, Synom a Svätým Duchom, spolu s tebou prežívali večnú slávu, kde sa definitívne zavŕši víťazstvo nad diablom. Amen.

Zdravas, Kráľovná,…
ona rozsliape hada
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *