Modlitba o ukončenie nespravodlivostí

Ó Pane, Ježiš Kristus, náš Boh,
prosíme ťa, prijmi naše úprimné modlitby a odpusť nám naše viny.

S pomeň si na našich nepriateľov, na tých čo nás nenávidia a čo nás utláčajú a neodplať im podľa ich skutkov, ale daj im rozum a pochopenie, podľa svojho veľkého milosrdenstva, aby spoznali, že zlo nemôže priniesť dobro.

Svojou mocnou pravicou zbav svoju Cirkev a svoj veriaci ľud všetkého zla. Pomôž nám, ó Bože, pretože si bol ukrižovaný a zomrel si za spásu všetkých ľudí. Pomôž nám, aby medzi nami aj všade vo svete sa z nenávisti stala láska, aby nepokoj nahradil pokoj a žiaľ ustúpil šťastiu, aby sme mali život v pokoji ako tvoj ľud a spoločne žili ako bratia a sestry.

Ó, najsvätejšia Božia Matka, obraciame sa k tebe v modlitbe, pretože ty poznáš bolesť matky za svojho Syna, ktorý trpel a bol ukrižovaný. Poteš ustrašené matky a otcov trpiacich pre svoje deti, ktoré sú vystavené útokom, násiliu a prenasledovaniu. Uchovaj nás od zla ničomníkov a zachráň nás od každého zla a hriechu.

Obraciame sa v modlitbách aj k vám mučeníci, ktorí ste potešením Boha a ktorí stojíte pred Bohom, modlite sa k nemu, aby uchránil našu krajinu a náš národ od nespravodlivosti, násilia, sporov a nejednoty. V pokání uznávame, že nie sme horúci ani studení v našej horlivosti za pravdu a spravodlivosť tvojho nebeského kráľovstva, pretože sme opustili lásku, ktorú si priniesol na zem.

Ó , Boh pokoja a lásky, pomôž nám vrátiť sa na cestu k tebe. Neodstráň svetlo tvojej Cirkvi z nášho pohľadu, pretože ty si Boh milosrdenstva, dobroty a Milovník ľudstva a tebe patrí sláva – Otcovi, Synovi a Duchu Svätému teraz i na veky vekov.
Amen.

vojna

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *