Modlitba je radosť

Modlitba je radosť, je to znak našej veľkodušnosti, našej nezaujatosti, nášho intímneho a ustavičného spojenia s Bohom.
Krista sa dotýkame pod jeho maskou chudoby s radosťou, lebo radosť je láska. Radosť je modlitba, radosť je sila, radosť je sieť lásky, do ktorej môžete chytať duše. Boh miluje toho, kto dáva s radosťou. Kto dáva s radosťou, dáva navyše. Najlepší spôsob, ako ukázať naše vyznania Bohu a iným ľuďom, je prijímať všetko s radosťou. Radostné srdce je prirodzeným výsledkom srdca, čo horí láskou.
Nepoužívajme bomby a kanóny na to, aby sme zvíťazili na svetom. Používajme lásku a súcit. Pokoj sa začína úsmevom: usmejme sa päťkrát za deň na osobu, na ktorú v skutočnosti nemáme vôbec chuť sa usmiať. Urobme to pre pokoj. Vyžarujme pokoj Boží, rozsvieťme jeho svetlo a zhasneme vo svete a v srdci každého človeka nenávisť a vôľu po moci.
Utrpenie samo o sebe nie je nič. Avšak utrpenie znášané s Kristovým utrpením je nádherný dar. Áno, je to dar a znak jeho lásky, lebo to bol spôsob, akým Otec preukázal svoju lásku k svetu: „tým, že dal svojho Syna, aby zomrel za nás.“
Ak sa utrpenie prijíma v zhode s utrpením Kristovým, ak sa nesie v zhode s utrpením Kristovým, je radosťou. Spomeňme si, že Kristovo utrpenie sa končí vždy radosťou z jeho zmŕtvychvstania: teda keď vo svojom srdci pocítime Kristovo utrpenie, pripomeňme si, že musí nasledovať zmŕtvychvstanie, že musí nasledovať veľkonočná radosť. Nikdy sa nenechajte naplniť takým smútkom, pre ktorý by ste zabudli na radosť zo vzkrieseného Krista.
Všetci netrpezlivo čakáme na raj, kde prebýva Boh, ale my máme vo svojej moci byť s ním v raji už teraz, byť šťastní s ním priamo v tejto chvíli. Avšak predpokladá to milovať rovnako, ako on miluje, pomáhať ako on pomáha, dávať ako dáva, slúžiť, ako on slúži, podopierať ako on podopiera.
Pomôcť slepému napísať list, či jednoducho ísť vedľa neho, sadnúť si, počúvať ho alebo odoslať jeho poštu, navštíviť niekoho, priniesť kvietok, to je maličkosť, ale vždy je to niečo, je to náš spôsob, ako preukazovať v praxi svoju lásku ku Kristovi.
Modlitba je radosť… Modlitba je láska… Modlitba je pokoj… Modlitbu nie je možné vysvetliť: človek s ňou musí mať skúsenosť. To nie je nemožné. Boh dáva tomu, kto si pýta: „Pýtajte a dostanete.“ Otec vie, čo má dať svojim deťom- ako by to náš nebeský Otec nevedel tým väčšmi!
Pane Ježišu, daj nám pochopiť, že plnosť života dosiahneme iba neprestajným umieraním v sebe samom a vo svojich egoistických túžbach. Lebo iba umieraním s tebou môžeme s tebou vstať z mŕtvych.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *