Litánie súcitu s chorými

Modlíme sa so zvláštnou láskavosťou a záujmom za tých, ktorí sú chorí alebo bezvládni. Prosme Boha o Jeho utešujúcu milosť a o posilnenie pre chorých v časoch skúšky.

R/: Pane, buď blízko a daj nám svoju útechu.

Keď bolesť a úzkosť sú zdrvujúce: R/

Keď proces uzdravovania je pomalší ako sme dúfali: R/

Keď nám liečba alebo terapia naháňa strach: R/

Keď je veľmi ťažké vzdať sa svojich dlhoročných plánov: R/

Keď vzrastie pocit odcudzenia: R/

Keď sme zoslabnutí a unavení: R/

Keď prídu problémy s netrpezlivosťou a nechuťou: R/

Keď sa k samote pridá úzkosť: R/

Keď nám choroba sťaží komunikáciu: R/

Keď nastane zastrašovanie alebo beznádej: R/

Keď strach znemožní nastaviť tvár budúcnosti: R/

Keď škodlivý účinok choroby zraňuje sebaúctu: R/

Keď zaútočia hnev a nevôľa: R/

Keď nás obklopí utrápenosť a sužovanie: R/

Keď je ťažké spoliehať sa na starostlivosť druhých: R/

Keď vzrastie závisť voči tým, ktorí sú zdraví: R/

Keď nás obklopuje pesimizmus alebo cynizmus: R/

Keď sa zintenzívni úzkosť v potrebe zmierenia sa s Bohom: R/

Keď je choroba mylne považovaná za trest: R/

Keď sú naši milovaní ďaleko: R/

Keď choroba spôsobí finančné problémy a to nás vedie k nepokoju a k zúfalstvu: R/

Keď sme sužovaní pocitom beznádeje: R/

Keď nám slabosť znemožňuje aj myslenie: R/

Keď ustupujú priatelia vystrašený z našej choroby: R/

Keď choroba spôsobí trpiacim náladovosť alebo podráždenosť: R/

Keď sme zastrašení ľútosťou a hanbou z minulých hriechov: R/

Keď je ťažké spať: R/

Keď sa stratí chuť do jedla: R/

Keď máme odpor k nevyhnutnej zmene: R/

Keď sme pokúšaní odmietaním: R/

Keď sa zdá, že nám nikto nerozumie: R/

Keď sme obmedzení pohybom alebo nemôžeme odísť z domu: R/

Keď nás ohrozuje nevšímavosť a apatia: R/

Keď sa zdá, že nám lieky zhoršujú stav: R/

Keď všetko, čo potrebujeme je starostlivý dotyk: R/

Keď je nemožné udržiavať rodinné zvyklosti: R/

Keď je ťažké nájsť silu ísť ďalej: R/

Keď je ťažké modliť sa: R/

Keď je ťažké niesť utrpenie akéhokoľvek druhu: R/

Keď sa blíži smrť: R/

Otče náš…

Najmilosrdnejší Otče, tvoj milovaný Syn ukázal zvláštny súcit malomocným, nežnosť dlhodobo chorým a uzdravenie nemohúcim kladeným pred neho. Kladieme pred teba všetkých, ktorí sú chorí a potrebujú milosť uzdravenia. Nech láska a milosrdenstvo Božieho Lekára zostúpi na trpiacich a chorých. Obnov v nich zdravie a pokoj. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

chory muž

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *