Litánie k Matke ustavičnej pomoci

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.

Svätá Panna, počatá bez poškvrny dedičného hriechu – oroduj za nás.

My, úbohí hriešnici, voláme k Tebe – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme Boha, najväčšie Dobro, z celého srdca milovali – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme Ježišovi, Tvojmu Božskému Synovi, boli vo všetkom podobní – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme Teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme hriech, toto jediné zlo, nadovšetko nenávideli – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme často mysleli na svoju smrť – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme často prijímali sväté sviatosti – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme sa všemožne vyhýbali príležitostiam k hriechu – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme ani v jeden deň svojho života nezanedbali modlitbu – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme sa modlili zvlášť v pokušení – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme odpustili nepriateľom – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme všetkým ľuďom priali dobro – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme pokánie neodkladali zo dňa na deň – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme horlivo pracovali na vykorenení zlých zvykov – ó, Mária, pomôž nám.

Aby sme žili a zomreli v Božej milosti a v priateľstve s Bohom – ó, Mária, pomôž nám.

Vo všetkých potrebách tela i duše – ó, Mária, pomôž nám.

V bolestiach – ó, Mária, pomôž nám.

V chudobe a núdzi – ó, Mária, pomôž nám.

V prenasledovaní a opustenosti – ó, Mária, pomôž nám.

V súžení a trápení – ó, Mária, pomôž nám.

V časoch vojny a nákazlivých chorôb – ó, Mária, pomôž nám.

V pokušeniach zlého sveta – ó, Mária, pomôž nám.

V pokušeniach proti svätej čistote – ó, Mária, pomôž nám.

V boji proti zlým náklonnostiam – ó, Mária, pomôž nám.

V každom nebezpečenstve hriechu – ó, Mária, pomôž nám.

Keď dôjdeme na koniec pozemského života – ó, Mária, pomôž nám.

Keď budeme stonať na smrteľnej posteli – ó, Mária, pomôž nám.

Keď nás bude spomienka na blížiacu sa smrť napĺňať bázňou a strachom – ó, Mária, pomôž nám.

Keď nás budú v rozhodujúcej hodine zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu – ó, Mária, pomôž nám.

Keď nám bude Pánov kňaz udeľovať posledné rozhrešenie a sväté pomazanie – ó, Mária, pomôž nám.

Keď budú pri našej posteli stáť príbuzní a priatelia a s plačom sa budú za nás modliť – ó, Mária, pomôž nám.

Keď zhasne náš zrak a prestane tĺcť naše srdce – ó, Mária, pomôž nám.

Keď budeme odovzdávať svoju dušu do rúk Stvoriteľa – ó, Mária, pomôž nám.

Keď sa naša úbohá duša objaví pred Božským Sudcom – ó, Mária, pomôž nám.

Keď bude nad nami vynesený večný výrok – ó, Mária, pomôž nám.

Keď budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha – ó, Mária, pomôž nám.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

(Pripojiť niekorú liturgickú alebo súkromnú modlitbu dňa Prečistého Srdca Panny Márie.)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *