Litánie k sv. Martinovi de Porres

Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Kriste, vyslyš nás!

Kriste, uslyš nás!

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Svätá Mária, oroduj za nás!

Kráľovná posvätného ruženca,

Svätý Martin, stále v Božej prítomnosti,

Svätý Martin, verný služobník Krista,

Svätý Martin, milovník svätej Eucharistie,

Svätý Martin, oddaný blahoslavenej Matke,

Svätý Martin, ctený syn svätého Dominika,

Svätý Martin, milovník posvätného ruženca,

Svätý Martin, apoštol milosrdenstva,

Svätý Martin, príklad láskavosti,

Svätý Martin, zázračne dopravený do vzdialených krajín,

Svätý Martin, horliteľ za obrátenie hriešnikov,

Svätý Martin, ochranca pokúšaných a kajúcich,

Svätý Martin, pomocník duší v pochybnostiach a temnotách,

Svätý Martin, súcitiaci so smutnými a postihnutými,

Svätý Martin, tešiteľ zastrašovaných a nešťastných,

Svätý Martin, mierotvorca v nezhodách,

Svätý Martin, dotknutý všetkým utrpením,

Svätý Martin, tešiteľ chorých a zomierajúcich,

Svätý Martin, anjel v nemocniciach a vo väzení,

Svätý Martin, nástroj zázračného uzdravenia,

Svätý Martin, ochranca opustených detí,

Svätý Martin, pokora skrývajúca Božiu silu,

Svätý Martin, oddaný svätej chudobe,

Svätý Martin, príklad poslušnosti,

Svätý Martin, milovník hrdinského pokánia,

Svätý Martin, silný v sebazápore,

Svätý Martin, obdarovaný darom proroctva,

Svätý Martin, symbol rasovo zmiešaného bratstva,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Oroduj za nás, svätý Martin,

aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa: Otče, Ty povyšuješ ponížených. Ty si prijal svätého Martina, tvojho vyznávača, do nebeského kráľovstva. Na jeho príhovor a pre jeho zásluhy udeľ nám milosť, aby sme aj my nasledovali jeho príklad pokory tu na zemi a tak si zaslúžili byť s ním v nebi, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *