List kňazovi od Matky Terezy

Drahý spolupracovník Krista, Kňaz, Otec … povedal si Ježišovi „ÁNO“ a On ťa vzal za slovo. Slovo Božie sa stalo Ježišom, chudobným. A tak túto hroznú chudobu – prázdnotu zažívaš. Boh nemôže naplniť to, čo je plné. Môže naplniť iba prázdnotu hlbokú biedu a tvoje „áno“ je začiatkom bytia alebo prázdnoty.

To nie je to, koľko skutočne musíme „dať“ ale akí sme prázdni, aby sme Ho mohli v našom živote plne prijať a nechať Ho žiť Jeho život v nás. V Tebe dnes chce znovu prežiť svoje úplné podriadenie sa svojmu Otcovi. Dovoľ mu to. Nezáleží na tom, čo cítiš, ale na tom, čo On cíti v Tebe. Odvráť svoje oči od seba a raduj sa, že nemáš nič, že nie si nič, že nemôžeš nič robiť. Daruj Ježišovi veľký úsmev zakaždým, keď ťa vystraší tvoja bezmocnosť a ničota.

Je to Ježišova chudoba. Ty a ja ho musíme nechať žiť v nás a skrze nás vo svete. Prilipnite k Panne Márii, lebo aj ona, skôr ako sa mohla naplniť milosťou vďaka Ježišovi, musela prejsť tou temnotou. „Ako sa to stane…?“, ale vo chvíli, keď povedala „áno“, musela ísť a dať Ježiša rýchlo Jánovi a jeho rodine. Neustále dávaj Ježiša svojim ľuďom.

Nie slovami, ale svojím príkladom, láskou k Ježišovi, vyžarovaním Jeho svätosti a šírením Jeho vône lásky všade kam ideš. Len udržuj Ježišovu radosť ako svoju silu. Buď šťastný a v pokoji, prijímaj všetko, čo dáva a daj všetko čo berie s veľkým úsmevom. Patríš k Nemu. Povedz Mu – ja som tvoj, a ak ma rozdelíš na kusy, každý kus bude iba Tvoj. Nech je Ježiš obetou a kňazom v Tebe.

Začala som navštevovať naše domy v Indii, takže mám krásny čas osamote s Ježišom vo vlaku. Kňazi, modlite sa za mňa, rovnako ako ja za Vás.

Boh ťa žehnaj,

Matka Tereza

Zdroj: motherteresaofcalcuttaspeaksonpriesthood, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *