2. pôstna nedeľa A

Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa, oslávim tvoje meno a budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať.
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.” A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.
Viď Gn 12,1-4a

 

Zatiaľ čo starozákonný biblický úryvok v liturgii prvej pôstnej nedele bol výnimočne „akčný“ (viď napínavý rozhovor ženy s hadom pokušiteľom, Gn 3,1-7), prvé čítanie z druhej pôstnej nedele je oproti nemu trochu nuda. Hoci postavy v úryvku sú dve, hovorí len jedna z nich. Boh povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny…“ Druhá postava, Abram, iba mlčí.
Ženin dialóg s hadom v čítaní minulej nedele bol postavený na elegantnej slovnej argumentácii. Ako však máme definovať úryvok z dnešnej nedele? Snáď Boží monológ? Abram predsa nehovorí ani slovo. Napriek tomu sa nedá povedať, že by Božia výzva zostala bez odpovede. Naopak, môžeme tu pokojne hovoriť o dialógu. Abram totiž Bohu odpovedá, a to tým najlepším spôsobom, ako môže človek odpovedať na Božie výzvy.
Božia výzva adresovaná Abramovi je skrz naskrz nelogická, veď Abram je starý muž a už sa raz s celým svojím klanom vliekol z Chaldejského Uru do Haranu (viď Gn 11,31). Môžeme si len predstaviť, ako zas s námahou balí stany, zhromažďuje celé príbuzenstvo i dobytok a vydáva sa do neznáma… bez akýchkoľvek námietok či argumentov. Naproti tomu žena v rozhovore s ľstivým hadom nechodila po slová ďaleko. Zdanlivo elegantne zvládala slovný dialóg, a predsa ju zaviedol na scestie. Poznala Božiu vôľu (aspoň o tom bola skalopevne presvedčená) a aktívne sa chopila iniciatívy. Jej iniciatíva sa však ukázala ako zdroj prekliatia pre všetky pokolenia (viď Gn 3,16-18).
Abram nepozná Božie zámery. Nedostáva do ruky žiadne GPS, kompas, ba ani obyčajnú zažltnutú mapu. Uspokojí sa s neurčitým prísľubom, že Boh mu ukáže zem, do ktorej má ísť. Práve jeho podriadenosť a odovzdanosť je však zdrojom požehnania pre všetky pokolenia.

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *