Krížová cesta X.

Úvodná modlitba.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Bratia a sestry,
„krížová cesta“
je cestou, po ktorej prešiel Ježiš
verný Otcovmu vykupiteľskému zámeru.
A ešte stále pokračuje na tejto ceste
v živote svojich učeníkov:
skrze nich vo svojej Cirkvi
Ježiša ešte stále odsudzujú na smrť,
pozbavujú Ho šiat, posmievajú sa Mu, križujú Ho.
Prosme Ducha Svätého o milosť,
aby sme rozjímali o Kristovom umučení, ktoré trvá podnes:
aby sme prešli nasledujúce zastavenia krížovej cesty
a aby sme sa s Ježišom – a tak ako On
vložili do uskutočnenia Božieho zámeru,
ktorý naplno oslobodzuje človeka.
Svätý a milosrdný Otče,
daj nám s vierou a láskou
rozvažovať o krížovej ceste,
aby sme ako účastníci Kristovho utrpenia
spolu s Ním vstúpili do Tvojho kráľovstva.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

1. Posledná večera

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Apoštoli spolu s Ježišom sedia za jedným stolom, ale Ježiš zrazu vstal, zobliekol si vrchný odev, prepásal sa zásterou a začal im umývať nohy. V láske si kľakol pred každého jedného. …
Aká je tvoja láska, drahý brat? Ako môžeš povedať Ježišovi: Milujem ťa, keď sa hneváš na svojho brata, keď ho posudzuješ, keď nemáš v úcte svojich predstavených. To nie je pokorné kľaknutie, ale hnusné sebectvo a pýcha.
Prosíme ťa Pane, o pravú pokoru, aby sme dokázali: „umyť nohy“ svojmu blížnemu.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

 

2. Ježiš sa potí krvou.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Je noc. Najtmavšia noc, po ktorej však príde ešte tmavší deň…
Pane spoľahol si sa na človeka, na svojich učeníkov, že budú s tebou bdieť a oni napriek tvojmu príkazu či skôr prosbe, všetci pospali. Aj tí najbližší. Vo chvíľach smrteľnej úzkosti, keď si ich najviac potreboval, oni spia. Kedy ti mali byť bližšie, ak nie túto noc? A oni spia. …
Pane ty aj nás prosíš: „Nespite, … bdejte so mnou, aby ste neprišli do pokušenia. Ak sa chcete uchrániť pred nástrahami diabla, musíte bdieť! Veď je predsa noc.“
Prosíme ťa Pane, daj nám silu bdieť s Tebou. „Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.“ A ak zaspíme, príď nás zobudiť, aby sme mohli bdieť s Tebou.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

 

3  Judášova zrada a Ježišovo zajatie.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Veru, veru hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých, ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ “…
Nie som aj ja niekedy takýmto zradcom, ako bol Judáš a nepredám svojho priateľa za niekoľko strieborných?
Pane, prosíme ťa, urob nás takými, aby sme boli hodní tebe slúžiť a ohlasovať Tvoje meno.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

4.  Ježiš pred veľradou

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Načo ešte potrebujeme svedectvo, veď sme to sami počuli z jeho úst.“
Tu sa uskutočňuje pravé odsúdenie. Keďže tento rozsudok musí potvrdiť Pontský Pilát, odvádzajú ho za ním. Ale veľrada, ktorá sa schováva za: „v mene Boha“, už rozhodla. Nie sú aj moje rozhodnutia „v mene Boha“ len rozhodnutia „v mojom mene“?
Pane Ježišu Kriste, Teba odsúdili pred veľradou. Nedopusť aby sme aj my odsudzovali druhých, ale daj aby sme odpúšťali a napomáhali vzájomnej láske medzi nami.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

5. Peter zapiera Ježiša

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa!“ (chvíľa ticha) „Nepoznám toho človeka.“
Pane, koľkokrát sme ti sľúbili, že ťa nezaprieme?! A koľkokrát sme padli? Daj nám, silu po každom páde vstať a prejaviť ľútosť ako Peter, a keby sme mali ešte niekedy padnúť, nech je to vždy pád na kolená, lebo vtedy má človek pred Tebou najväčšiu „výšku“.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

 

6. Ježiš pred Pilátom

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pilátov výrok nad Ježišom: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“
Táto trápna veta plná rozporov sa nesie svetom už tisícročia. Je všade okolo nás a tiež sa denne napĺňa. Má tak široké spektrum prejavu v ľudskom správaní, že nevšímavosť, ľahostajnosť a neuvážené súdy pripravujú blížneho nielen o solidaritu, ktorá mu má byť prejavená, ale častokrát aj o jeho vlastný život.
Ja si utrpenie druhých často vo svojej ľudskej biede nedokážem naplno uvedomiť, alebo sa len spokojne povznesiem nad to všetko, pretože sa ma to „až tak“ netýka.
Pane, denne počúvame stovky slov, ako sa máme čo najlepšie formovať a dať to najlepšie pre tento svet. Daj, aby sme si tým všetkým konečne rozšírili obzory svojho srdca a nikdy nezabúdali, že čokoľvek dobré, ktoré kedy vykonáme si urobil Ty, cez nás…

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

7. Ježiša zbičovali a tŕním korunovali.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Bičovanie – strašná potupa pre mňa. Pred všetkými ma bijú, posmievajú sa. Som pre nich ten najposlednejší. Ježiš to vydržal, nekričal, ale na každého aj v bolesti pozeral s láskou.
Vojaci mu nasadili tŕňovú korunu. Ukrutná bolesť. To sa musí prežiť. Ostré tŕne sa vryli do hlavy a kvapky krvi mu stekali. Aká strašná bolesť.
A čo robíš ty, keď ťa niekto bičuje svojimi slovami, alebo keď ťa korunuje korunou opovrhnutia? Nevraciaš mu ešte väčšiu tŕňovú korunu? Alebo robíš ako Ježiš? – Všetko prijmeš s láskou?
Pane, nauč nás prijať ostne tŕňovej koruny. Nauč nás to. Vďaka aj za bičovanie a všetky bolesti.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

 

8. Ježiša odsúdili na smrť

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Vtedy je odsúdený Pilátom, dnes súdime my:
v mene zákona- povraz
v mene zákona- zastreliť
v mene zákona- elektrické kreslo
v mene zákona- potrat
Vinný- nevinný- nie je to jedno? Veď aj tak len prekáža, tak preč s ním- „Ukrižuj ho!“
Možno nebol zlý, už ani neviem, ale stále sa mi plietol do života. A tie zákony, čo si vymyslel – PCHA! Len blázon by ich dodržiaval, len blázon.
Tak ho berte, nech ide – „Ukrižuj ho! Ukrižuj!“
Pane Ježišu, prosíme Ťa daj nám vieru, aby sme Ťa nezapreli ani v tých najťažších chvíľach a aby sme si uvedomili, že v Tebe máme všetko.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

9. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž a ženy plačú nad Ježišom

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Zoslabnutý Ježiš padá pod ťarchou kríža. Vojaci sa boja, že im zomrie po ceste na Kalváriu. Za to by mohli byť nakoniec umučení aj oni. Preto prinútia Šimona Cyrenejského, aby mu niesol kríž.
Bojím sa kríža. Nechce sa mi niesť svoj kríž a nad to ešte pomáhať niesť cudzí. A predsa v nijakom inom znamení niet spásy, iba v kríži.
Milosrdný Ježišu, daj nám rovnakú milosť, akú sú udelil Šimonovi z Cyrény: milosť niesť s Tebou kríž prijatím na seba bolesti toho, kto trpí. Kiežby nik z nás nepremárnil šancu danú človeku z Cyrény:
– prinútený silou niesť ťarchu kríža za druhého,
– prinútený poslúžiť,
poznať Teba a mať účasť na Tvojej vykupiteľskej muke. Tebe Ježišu, silný v slabosti česť a sláva naveky.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

10. Ježiša pribíjajú na kríž

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kríž je jediný a pravý rebrík do raja a okrem neho niet iného, po ktorom by sa dalo vystúpiť do neba.
Pána Ježiša neukrižovali zlí duchovia, ale ty si ho ukrižoval spolu s ostatnými križuješ ho znovu, keď nachádzaš rozkoš v nerestiach a hriechoch. Ježiš Kristus nazval smrť na kríži svojou hodinou.
Pane, pomáhaj nám, aby sme v Tvojom kríži obdivovali Otcovu lásku a s úprimným srdcom Ťa nasledovali. Nech naša jednota s Tebou v Najsvätejšej obete rodí v nás jednotu v Tvojom mystickom tele.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

11. Ježiš a kajúci lotor.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“
Koľkokrát sa mi zdá, že ten môj životný údel je ťažký, neznesiteľný. Myslím si, ako veľmi trpím. Hľadám východisko ako si život uľahčiť, zjednodušiť, okrášliť. Niekedy dokonca i reptám voči Bohu. Treba mi však uvedomiť si, podobne ako si uvedomil kajúci lotor, že Kristus sa obetoval aj za mňa, trpel aj za moje hriechy. On, Boh, sa takto uponížil z lásky ku mne.
Pane, Ty si nebol nikdy pyšný a vždy si bol pokorný a poslušný, poslušný až na smrť na kríži. Prosíme Ťa, daj nám silu prekonávať našu pýchu a posiľňuj našu pokoru, aby sme naše vzťahy prežívali v takomto duchu pokory.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

 

12. Ježišovi prebodli kopijou bok

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kríž a na ňom visí telo. Nehybné, mŕtve telo. Akoby toto všetko bolo málo, akoby už nestačilo, keď pristupuje ku krížu vojak a do mŕtveho tela vráža ostrý hrot kopije. Krv a voda. Milosť vytekajúca z tela Božieho Syna.
Pane Ježišu, stačila by jediná kvapka Tvojej krvi, aby boli zmyté hriechy sveta. No ty prijímaš tieto hrozné muky, aby sa splnilo Písmo. Prosíme Ťa, daj nám silu prijať kríž, ktorý je potrebný pre našu spásu.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

13. Ježiša pochovávajú

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Hrob- tmavé, chladné miesto. Je len diera v zemi, kam sa uloží mŕtve, chladné telo a privalí sa kameňom. Privalili sme ho kameňom, aby k nám už neprišiel a zabezpečili sa strážou.
Moja láska k Nemu je taká chladná, ako ten balvan, ale Jeho láska je veľká, väčšia ako moja- tá aj ten balvan dokáže odvaliť.
Pane Ježišu, Tvoja láska k nám odvalila balvan, ktorý dali vojaci na hrob.
Prosíme Ťa Pane, pomáhaj nám, aby sme aj my dokázali odvaliť balvan z našich sŕdc a zahoreli láskou k Tebe a k svojim blížnym.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

14. Zmŕtvychvstanie

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Prečo plačeš? Koho hľadáš? Prečo sa rmútiš? Ešte si neuveril Pánovým slovám: „Ja na tretí deň vstanem“? Hľadáš v tomto svete všetko možné. Správy a informácie sa k tebe dostanú neuveriteľnou rýchlosťou.
Hráš sa na veľkého teológa a možno si ani neuveril, že Ježiš žije. Ostal si na Kalvárii a čakáš na Pána. Príde?
On je už tu! Ježiš je tu! On je živý! Aleluja! A práve tebe teraz hovorí: „Pokoj s tebou! Ja som to!“
Už počuješ? A čo urobíš, je práve na tebe!
Pane, odpusť nám. Veľakrát sa z nás bohoslovcov stávajú len teológovia, ale nie kresťania- tvoji učeníci. Daj nám silu, aby sme vedeli počúvať Tvoj hlas a kráčať za Tebou. Za živým Kristom- Svetlom sveta.

V: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
O: Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za najväčší dôkaz Tvojej lásky voči nám, ktorý si nám dal vo svojom Synovi, v jeho obete za našu spásy. Ďakujeme Ti, že si nás v Kristovi prijal za svojich synov a dcéry a dal si nám Ducha synovstva. Nech nám je krížová cesta Tvojho Syna stálym povzbudením k veľkodušnému plneniu Tvojej vôle vo všetkých okolnostiach života.
Nech sa aj my staneme nástrojmi Tvojej otcovskej a zachraňujúcej lásky k ľuďom – aby sme sa pričiňovali o to, že by sa život ľudí premieňal na život rodiny Tvojich synov a dcér, a tak sme mohli byť prijatí do Tvojho večného kráľovstva. Amen

Pomodlime sa na úmysel sv. Otca:
Otče náš…. Zdravas…. Sláva Otcu …

Pane Ježišu Kriste, vysliš svätého otca, Pápeža Jána Pavla, svojho námestníka aby dosiahol všetko o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, skrze krista, nášho Pána. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *