Meditácie sv. Faustíny o Ježišovom umučení

Tieto zamyslenia k  ružencu Božieho milosrdenstva sú voľne zostavené podľa zápiskov sv. Faustíny. Chcú byť pomôckou pri rozjímaní nad Ježišovým bolestným umučením.

Úvodná modlitba i meditácie sú použité z knihy Božie milosrdenstvo v mojej duši: Denníček sv. Márie Faustíny Kowalskej. Všetky práva vyhradené. Použité s povolením.

 

Úvodná moditba

Ó, môj Ježišu, … spájam svoje túžby s Tvojimi túžbami, ktoré si mal na kríži. (1581). 

Pokorne prosím a… žobrem o Tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. …. Ó, najsvätejšie Srdce, Prameň milosrdenstva, z ktorého vytryskujú lúče nepochopiteľných milostí. … spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. … Ó, Ježišu, nech každá duša dôveruje /Tvojmu/  umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo. Ty svoje milosrdenstvo nikomu neodmietneš. Nebo a zem sa pominú, ale /Tvoje/ milosrdenstvo sa nevyčerpá. Ježišu môj! Túžim priviesť všetkých hriešnikov k Tebe, aby oslavovali Tvoje milosrdenstvo na večné veky (72).

Ó, môj Ježišu, teraz objímam celý svet a vyprosujem preň Tvoje milosrdenstvo (1582)

 

1. desiatok – Agónia Ježiša

Zakúsila som utrpenie, ktoré trpel Ježiš v Getsemanskej záhrade (646).

Pán si ma privinul k svojmu Srdcu a povedal: „Dám ti podiel na svojom umučení, ale neboj sa, buď statočná. Nehľadaj úľavu, ale prijímaj všetko s odovzdanosťou do mojej vôle“ (1053).

Keď sa Ježiš so mnou lúčil, dušu mi zovrela neopísateľná bolesť. Každý úder Ježišovho Srdca sa odrážal v mojom srdci a prenikal moju dušu. Moja láska v tomto utrpení nepredstaviteľne zosilnela. Všetky druhy utrpenia som spolu sním zvlášť prežívala. Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (1054).

 

2. desiatok – Bičovanie

Videla som Pána Ježiša priviazaného k stĺpu a obnaženého. Hneď sa začalo bičovanie. Videla som štyroch mužov, ktorí striedavo krátkymi bičmi šľahali Pána. Srdce sa mi zastavovalo pri pohľade na tie bolesti (445).

Uvidela som Pána Ježiša, ako trpel pri bičovaní. Ó, sú to nepredstaviteľné muky!

 … Jeho krv stekala na zem a na niektorých miestach začali odpadávať kúsky tela. A na jeho chrbte som videla zopár odhalených kostí… Ježiš ticho vzdychal a stonal (188).

Vtom mi Pán riekol: „Trpím ešte väčšiu bolesť ako tú, ktorú vidíš.“ Ježiš mi dal poznať, za aké hriechy sa podrobil bičovaniu, za hriechy nečistoty. Ó, ako strašne Ježiš morálne trpel, keď sa poddal bičovaniu (445).

 

3. desiatok – Korunovanie tŕním

Po bičovaní kati vzali Pána a strhli z neho jeho šaty, ktoré sa mu už prilepili na rany. Pri vyzliekaní sa mu rany obnovi­li. Vtedy hodili na Pána červený plášť, špinavý a potrhaný, na obno­vené rany. Z tŕnia mu uplietli korunu a polo­žili na svätú hlavu. Do ruky mu dali trstinu a vysmievali sa z neho, klaňali sa mu ako kráľovi. Pľuvali mu do tváre, iní vzali trstinu a bili ho po hlave a ďalší mu palicami spôsobovali bolesť. Ešte iní mu zakryli tvár a bili ho päsťami. Ježiš to ticho znášal. Kto pochopí jeho bolesť? Ježiš hľadel do zeme, cítila som, čo sa vtedy odohrávalo v jeho najsladšom Srdci. Nech každá duša rozjíma, ako Ježiš v tej chvíli trpel. Opreteky potupovali Pána. (408)

 

4. desiatok – Nesenie kríža

Vtom som uzrela som celý zástup duší ukrižovaných tak ako Ježiš. Videla som aj tretí zástup duší a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž pevne v rukách. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. Vtom Ježiš riekol: „Vidíš, tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a v opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhnutí – budú sa mi menej podobať aj v sláve.“ (446)

 

5. desiatok – Ukrižovanie

Uvidela som na kríž pribitého Pána Ježiša vo veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal:

„Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov.“ (1032)

Uvidela som ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré sú na obraze. Zrazu som pocítila v duši túžbu po spáse duší a spaľovaní sa za úbohých hriešnikov. Obetovala som sa s umierajúcim Ježišom za svet večnému Otcovi. (648)

Božie milosrdenstvo Tretia hodina

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *