Krížová cesta „Nauč nás premieňať hnev“

Úvod

Pane Ježišu, pri poslednej večeri si prikázal apoštolom: „ Milujte sa navzájom!“ To platí i pre nás, ale stále to nedokážeme. A predsa si radil:„Učte sa odo mňa.“ Chceme sa tomu dnes učiť pri Tvojej krížovej ceste.

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Nespravodlivo Ťa odsúdili, Pane, zosmiešnili Ťa, trýznili Ťa a Ty si zostal pokojný. Nauč nás, Pane, premeniť náš hnev, keď nás niekto napadne alebo nespravodlivo posúdi naše konanie.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Pane, rozsudok smrti bol krutý, a ešte Ti na plecia uvalili ťažký kríž. Ty si ho prijal. Nauč nás nereptať, keď sme unavení. Nech dokážeme niesť ťarchy dňa ako kríž za druhých.

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Bremeno bolo nad Tvoje sily, Pane, a pád pod ním Ti pridal nové bolesti. Ale nevzdal si sa, pretože Ťa na Kalváriu viedla láska. Nauč nás vytrvalosti v začatej ceste, Pane, aby nás ani únava, nevďak alebo naše slabosti neodradili od úsilia pomáhať s láskou všetkým, ktorí to potrebujú.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Matka Ti bola blízko, keď si trpel, Pane. Kto koho asi viac povzbudzoval? Nauč nás, Pane, nemyslieť na svoje utrpenia, ale venovať čas i pozornosť svojim blízkym a čerpať tak i pre seba silu zo vzájomnej lásky.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Si Boh, Pane, a nechal si si pomôcť od človeka. Nauč nás, Pane, nemyslieť na svoje utrpenia, ale venovať čas i pozornosť svojim blízkym a čerpať tak i pre seba silu zo vzájomnej lásky.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Rozpráva sa o tom, ako si Veroniku odmenil odtlačkom svojej tváre na šatke, ktorú Ti podala. Nauč nás, aby sme i za malú pomoc ľuďom ďakovali a prejavili svoju radosť.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Pane, ani ďalší pád Ťa neodradil od úmyslu zachrániť svet svojou smrťou na kríži. Nauč nás, Pane, aby sme i my mali stále pred sebou poslanie: svojou prácou a životom podľa Tvojej vôle prinášať zmier za hriechy svoje i hriechy sveta a aby sme napriek všetkým chybám, pádom a omylom chceli prísť až do cieľa.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Tvoja vznešená úloha, Pane, Ti nezakryla pohľad na okolitý svet, na jeho tápanie a neistoty a dokázal si svoju energiu ešte rozdať tým, ktorí ju potrebovali. Nauč nás, Pane, myslieť na potreby ľudí viac než na seba, aby sme ochotne dali svoj čas a sily tým, ktorých nám posielaš do cesty.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Krížová cesta vyčerpávala všetky Tvoje sily, Pane, preto si opäť padol. Ale zasa si vstal. Daj, nech na to myslíme, keď už nevládzeme a túžime po odpočinku, a pomôž nám, aby sme slúžili ďalej.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Pane, bol si všetkého zbavený. Šiat, slobody, priateľov … Pripomeň nám to, Pane, keď nás ľudia oberajú o čas, sily, kľud, keď si robia nárok na našu pomoc, ochotu, lásku. Nech im to tiež dokážeme dať!

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Vzali Ti možnosť pohybu, Pane, keď Ťa pribili na kríž. Ale Ty si to ešte skôr ponúkol Otcovi ako výkupný dar za ľudí. Pane, daj, nech svoj život slobodne ponúkneme k službe ľuďom a nečakáme, kým nás k tomu donútia okolnosti.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Dal si Otcovi všetko, Pane! A Tvoj kríž spojil zem s nebom. Pomôž nám pochopiť, Pane, že naše utrpenie prijaté z Tvojej vôle je putom lásky medzi ľuďmi a silou, ktorá vedie k Tebe.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Pane, ležal si v matkinom náručí, keď všetci ušli a stratili vieru v Teba. Nech nás Tvoja Matka učí vytrvalosti vo viere, i keď nás okolie provokuje k zbabelosti a keď všetci pokladajú vernosť Tvojmu evanjeliu a nesebecký život za bláznovstvo.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Tvoje telo ukryl hrob. Zdalo sa, že je všetkému koniec. Pane, daj nám pochopiť, že nikdy nie je koniec Tvojej lásky, že žiadna situácia nie je beznádejná, že i naše chyby sa môžu v Tvojej sile rozplynúť, že i naša malá láska môže povyrásť, že i neprekročiteľné hranice medzi ľuďmi môžu padnúť, že i neriešiteľné problémy môžu mať riešenie. Daj, nech sa dávame viesť Tebou a nechávame v sebe priestor pre pôsobenie Ducha Svätého.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *