Zelený štvrtok

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. „Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte: „Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom!
[…]
I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť.
[…]
Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu.
Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt.
Viď Ex 12,1-8.11-14

 

V popise, ako má izraelská pospolitosť prežiť noc, kedy Pán prejde egyptskou krajinou a usmrtí všetko prvorodené, výrazne vystupuje do popredia ustanovenie o tom, aby izraelské rodiny namazali veraje a vrchný prah dverí svojich domov krvou baránka. Svätopisec pritom zdôrazňuje, že táto krv bude znamením, ktoré Pán uvidí, keď bude prechádzať Egyptom a nezastihne označené domy zhubným úderom.
Starozákonní biblickí autori sa vyjadrujú veľmi živo a názorne. Radi používajú plastické príklady a prirovnania. Preto sú v biblických knihách často aj tie najhlbšie pravdy o Bohu a jeho vzťahu k svetu a k človeku vyjadrené pomocou pôsobivých a zároveň veľmi jednoduchých obrazov.
Ako inteligentných čitateľov (či poslucháčov) by nás teda nemal prekvapiť, či dokonca odradiť, obraz Boha, ktorý kráča egyptskou krajinou a všíma si, ktoré dvere sú označené baránkovou krvou. Posolstvo, ktoré chce biblický autor predávať stále novým a novým generáciám nie je o tom, ako Boh kráča po uliciach nejakého egyptského mesta a díva sa, ktoré dvere domov sú nejako označené, ale o tom, že Boh je prítomný v dejinách svojho ľudu a veľmi konkrétne zasahuje v jeho prospech. A preto možno povedať, že znamenie, na ktoré sa v tomto biblickom texte kladie dôraz, nie je adresované Bohu, ale človeku. Znamenie na dverách neslúži Bohu, aby vedel, ktorý dom komu patrí. Znamenie na dverách slúži človeku. On potrebuje tieto konkrétne gestá a symboly, aby dokázal živo vnímať, že Boh o ňom vie a stará sa o neho. I toto znamenie zároveň slúži ako príprava na deň, keď Boh odloží všetky znamenia a už sa nepriblíži k ľuďom prostredníctvom nich, ale bezprostredne – v osobe svojho Syna.

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *