Páter Pio vs. diabol

„Pokušiteľ, ktorý je kedykoľvek v strehu, vedie najprudšiu vojnu proti tým, ktorých vidí ako najopatrnejších, aby sa vyhli hriechu.“
(Svätý Lev Veľký)
Mnoho ľudí na celom svete dobre vie o talianskom kňazovi s menom „Padre Pio“, ktorý niesol stigmy presne 50 rokov a 3 dni – dlhšie ako akýkoľvek iný známy stigmatik v histórii katolíckej cirkvi. Známe sú aj zázraky, ktoré Boh urobil prostredníctvom tohto svätého kapucínskeho mnícha. Čo je však o ňom menej známe, sú určite mnohé démonické bitky, ktoré bol nútený podstúpiť, aby vytrhol duše démonom.
Páter Pio každý deň strávil nespočetné hodiny vypočutím spovedí hriešnikov a diabol ho nútil zaplatiť za to, že privádzal duše k Ježišovi. Otec Joseph Martin, O.F.M. Cap. ktorý bol posledné tri roky jeho života blízkym spoločníkom Pátra Pia, rozpráva príbeh o tom, ako jednu noc diabol Pátra Pia zbil tak silno, že spadol na podlahu svojej cely a dosť zle si porezal hlavu. Nasledujúce ráno, keď mu na pomoc prišiel otec Martin a spýtal sa, čo sa stalo, Páter mu povedal, ako ho diabol zbil. Ďalej sa pod Pátrovou hlavou našiel zakrvavený vankúš, ktorý sa dodnes uchováva v jeho cele v kostole Panny Márie Milostivej. Na otázku, odkiaľ pochádza všetka krv, hovoril, že Najsvätejšia Panna Mária mu vankúš počas noci položila pod hlavu, zatiaľ čo ho utešovala.

Citácie z listov Pátra Pia
„Diabol si nepriznáva porážku. Objavil sa takmer v každej podobe. Za posledných pár dní ma navštevoval spolu s niektorými svojimi spoločníkmi vyzbrojenými palicami a železnými zbraňami, a čo je horšie, ich vlastnej podoby ako diabli. Nemôžem vám povedať, koľkokrát ma vyhodil z postele a vláčil po miestnosti. Ale to nevadí! Ježiš, naša drahá Matka, môj malý Anjel, svätý Jozef a náš otec svätý František sú takmer vždy so mnou….“
(List Padre Agostino, 18. januára 1912.)

„Diabol sa mi neprestáva zjavovať v jeho strašných podobách a biť ma tým najstrašnejším spôsobom ….“
(List Padre Agostino, 21. marca 1912.)

„Predminulú noc som mal veľmi ťažký čas; asi od 22:00 hod, keď som ležal v posteli, do piatej hodiny ráno ten úbožiak nerobil nič iné, len ma neustále mlátil. O piatej ráno, keď ma ten úbožiak opustil, mi celé telo tak vychladlo, až som sa triasol od hlavy k nohám ako trstina vystavená prudkému vetru. Toto trvalo pár hodín. Vypľúval som krv ….“ (List Padre Agostino, 28. júna 1912.)

„Noc už bola dosť pokročilá, keď začali svoj útok najpekelnejšími zvukmi, a hoci som na začiatku nič nevidel, pochopil som, kto vydáva ten zvláštny zvuk. Namiesto toho, aby som sa zľakol, pripravil som sa proti nim bojovať s pohŕdavým úsmevom na perách. Potom sa mi zjavili v najodpornejších formách a aby ma prinútili konať nečestne, začali sa mi predstavovať všetci oblečení [ako žena], ale vďakabohu som im prísne vynadal a správal sa k nim tak, ako si zaslúžia. Potom, keď videli, ako všetko ich úsilie stúpa v dyme, vrhli sa na mňa, zvrhli ma na zem a veľmi tvrdo ma bili, pričom zúfalými výkrikmi a s nadávkami hádzali po miestnosti vankúše, knihy a stoličky. …“
(List Padre Agostino, 18. januára 1913.)

„Vrhli sa na mňa ako svorka hladných tigrov, nadávali mi a vyhrážali sa, že mi za to zaplatia. Môj drahý Otče, dodržali slovo! Od toho dňa ma každý deň bili ….“
(List Padre Agostinovi, 1. februára 2013)

„Ježiš ma napriek všetkým mojim nedostatkom nikdy neprestáva milovať, pretože umožňuje tým stvoreniam so škaredou tvárou, aby ma neustále sužovali. Za posledných dvadsaťdva dní im Ježiš dovolil, aby si neustále na mňa vybíjali svoj hnev. Moje telo, drahý Otče, je pomliaždené celé od všetkých úderov, ktoré dostalo z rúk našich nepriateľov. Neraz išli až tak ďaleko, že mi stiahli nočnú košeľu a zbili ma v takom stave ….“
(List Padre Agostino, 13. februára 1913.)

„Satan sa svojimi zhubnými spôsobmi nikdy neunavuje viesť proti mne vojnu a útočiť na moju pevnosť, obliehajúc ju zo všetkých strán. Slovom, satan je pre mňa ako mocný nepriateľ, ktorý keď sa rozhodne dobyť pevnosť, nestačí napadnúť jednu stenu alebo jeden val, ale úplne ju obklopí, napáda a trápi na každej strane ….“
(List Padre Benedetto, 4. augusta 1717.)
.
„Nesmieme si robiť nijaké ilúzie o nepriateľovi, ktorý je mimoriadne silný, ak sa nechceme vzdať. Duša, ktorá je vtlačená v Bohu, chápe veľké nebezpečenstvo, ktorému je vystavená, ak nie je neustále na svojej stráži.“ (List Padre Agostino, St Padre Pio, 9. mája 2015)

Zdroj: Modlitba.sk, Evendemonsfearmary, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *