Divotvorca svätý Šarbel

Sv. Šarbel patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejších svätcov. A niet sa čomu diviť. Boh cez neho vykonal a stále koná ohromujúce divy a zázraky, nad ktorými špičkoví vedci a profesori len nemohúcne krútia hlavou… 

Yussef Antoun Makhlouf sa narodil v roku 1828 ako piate, najmladšie dieťa rodičov Antona a Brigity. Už od útleho detstva ho to ťahalo k úpenlivej modlitbe a samote. Kým jeho strýko Tanious chcel, aby s ním pracoval a mama ho chcela oženiť s mladou ženou, Yussef sa ako 23-ročný napriek nesúhlasu rodiny bez slova „stratil“ a opustil svoj domov. Odišiel do kláštora sv. Marona, prijal meno Šarbel a o dva roky neskôr zložil slávnostné sľuby. Úplne sa odlúčil od verejnosti a svojej rodiny a študoval za kňaza, ktorým sa stal v roku 1859. V mníšskom živote sa našiel. Bol mimoriadne oddaný modlitbe, tvrdej práci a kontemplatívnemu tichu.

Prvý zázrak

Predstavení kláštora si nemohli nevšimnúť nadprirodzenú Božiu moc, ktorá sa prejavovala v Šarbelovej tvrdej práci. Začali sa o ňom šíriť chýry ako o zázračnom robotníkovi. Veľký ohlas mal dokonca aj medzi viacerými moslimami. Jeho srdce veľmi horelo pre pustovnícky život. Chcel sa stiahnuť do samoty v neďalekej pustovni sv. Petra a Pavla, no trvalo dlho, kým dostal povolenie od svojich nadriadených. Opustenie múrov kláštora mu odobrili až po prvom nevysvetliteľnom zázraku. Šarbel sa rozhodol napísať v noci naliehavú žiadosť o povolenie viesť pustovnícky život mimo kláštora. V tých časoch toto privilégium dostalo minimum mníchov. Keď sa v noci pustil do písania, došiel mu olej v lampe. Poprosil jedného zo slúžiacich laikov, aby mu ju naplnil. Ten mu zo žartu do lampy dolial čistú vodu. Šarbel však lampu rozsvietil a pokračoval v písaní dlhé hodiny. Predstavení vzali tento div ako znamenie zhora, že Šarbel je pripravený žiť náročný život pustovníka.

A po jeho smrti to začalo…

Už počas života vzbudzoval záujem širokej verejnosti. Povedomie o ňom sa roznieslo za hranice a na ďalšie kontinenty ihneď po jeho smrti. Ako 70-ročný počas slávenia sv. omše utrpel mŕtvicu a o osem dní neskôr zomrel presne na Štedrý deň. Mal postupne upadnúť do zabudnutia, no opak sa stal pravdou. 45 nocí od jeho uloženia do hrobu z jeho hrobky žiarilo jasné svetlo, pre ktoré nenašiel nikto nikdy žiadne vysvetlenie. Posledné miesto jeho odpočinku tak začali navštevovať tisíce zvedavcov. V noci po jeho úmrtí prišli navštíviť spolubratia z kláštora Šarbelovu pustovňu, kde sa modlili kľačiac pri jeho tele. Padal sneh a bola extrémna zima. Počas bdenia sa medzi sebou pýtali: Keď takto trpíme počas jednej noci, ako tu mohol otec Šarbel prežiť 23 rokov?! Po vyše 28 rokoch od jeho smrti bolo telo Šarbela vyšetrené medikmi z Francúzska. V roku 1950 začala z jeho hrobky vytekať voda. Zistilo sa, že telo je naďalej neporušené a  suché, no z jeho kože vyteká istá kvapalina. Na tento ďalší div sa chodili pozerať ľudia z celého sveta.

Nevysvetliteľné uzdravenia

Na jeho príhovor sa udialo množstvo uzdravení. Medzi najznámejšie patria tie, ktoré výrazne prispeli k jeho blahorečeniu. Mníška Maria Abel Kawary trpela 14 rokov črevnými problémami, ktoré lekári po sérii vyšetrení vyhodnotili ako neriešiteľný prípad. Po prebdenej noci v modlitbe vedľa Šarbelovho hrobu bola plne uzdravená. Lekár, ktorý ju vtedy vyšetroval, ohodnotil jej vyliečenie ako „nadprirodzený prípad, ktorý je nemožno ľudsky vysvetliť.

Na príhovor svätého Šarbela bol uzdravený aj Iskandar Oubeid. Kováč svojho času stratil zrak na jedno oko. Tí najlepší oční špecialisti mu povedali, že jeho poškodenie dúhovky má taký vážny rozsah, že naň už nikdy nebude vidieť. O 13 rokov od tejto diagnózy navštívil Šarbelovu hrobku. Po návrate domov sa mu snívalo s mníchom, ktorý mu sľuboval, že ho vylieči. Ráno vstal a zistil, že vidí na obe oči.

Ďalším zázrakom je nevysvetliteľné zmiznutie hrbu Mountahy Daher Boulosovej. Pri hrobke svätého Šarbela sa modlila za svojich synovcov a za to, aby jej naďalej slúžil jej zrak, aby mohla pokračovať vo vykonávaní práce krajčírky. Po troch dňoch od návratu po prebudení zistila, že jej hrb úplne zmizol.

V roku 1993 sa uskutočnil jeden z najslávnejších zázrakov uzdravenia na príhovor svätého Šarbela. 59-ročná Libanončanka Nouhad Al-Chami ochrnula na ľavú strana a mala obrovské zdravotné ťažkosti. Šance na jej uzdravenie boli podľa lekárskych prognóz minimálne. Jej syn Saad navštívil hrob svätého Šarbela, kde prosil za jej uzdravenie. Po návrate jej natrel krk tekutinou, ktorá vyteká z tela svätca a čakal. V noci sa Nouhade v sne zjavili svätý Šarbel so svätým Marunom. Oznámil jej, že jej prišiel operovať krk. Po prebudení Nouhad zistila, že môže chodiť bez akýchkoľvek ťažkostí. Na oboch stranách krku mala 12-centimetrové jazvy so stehmi, z ktorých viseli chirurgické nite. Po navštívení nemocnice lekári skonštatovali, že jej uzdravenie sa nedá vedecky vysvetliť a tak precízne zašité rany ešte nikto nikdy nevidel. V sne sa jej opäť zjavil Šarbel, ktorý jej povedal, že ju uzdravil na svedectvo pre obrátenie ostatných ľudí, ktorí sa odvrátili od Boha. Na pamiatku svojho uzdravenia sa mala každý 22. deň v mesiaci zúčastniť svätej omše v kláštore, počas ktorej mali jej pooperačné rany začať krvácať. A stalo sa. Šarbel ako „bonus“ pridal zázračnú voňavú tekutinu, ktorá vyteká z obrazu, ktorý má Nouhad doma. Ak to niekomu ešte stále nepríde minimálne zvláštne, tak tu je ďalší zaujímavý fakt – olej má zloženie, ktoré sa v prírode bežne nevyskytuje.

Jeho telo začalo podliehať prirodzenému rozkladu, ale až po dlhých desaťročiach. Podľa dostupných údajov z jeho červených kostí stále vyteká zázračná uzdravujúca tekutina. Od jeho smrti doposiaľ, je to podľa odhadov vyše 20 000 litrov.

Legendy hovoria, že po jednom uzdravení, ktoré vykonal povedal uzdravenému „nič som pre teba nespravil, len som sa modlil.“ Pamätajme na to, že aj samotný divotvorca Šarbel je „len“ nástrojom samotného Pána, ktorý si ho použil na zjavovanie svojej moci a slávy. Vďaka oddanosti Šarbela v modlitbe a tichu sa mohlo v Libanone a v okolí obrátiť množstvo ľudí, ktorí sa vrátili späť k viere a začali žiť kresťanské hodnoty. Kiežby nám šiel tento svätec príkladom a my sme začali takto pretvárať naše okolie! Ako poznamenal pápež Pavol VI., ktorý ho blahorečil: „Cirkev víta nového, významného člena mníšskej svätosti, ktorý svojím príhovorom a príkladom obohacuje celý kresťanský ľud.“ Svätý Šarbel, oroduj za nás!

Svätý Charbel pustovník 

Jeden z najväčších divotvorcov 19. storočia si rozhodne zaslúži našu pozornosť. Svedčí o tom množstvo zázrakov, ktoré sa stali jeho príhovor. Kniha autora Eliasa al Jamhouryho nám približuje život svätca a rovnako nás zoznámi s viacerými zázrakmi, ktoré počas svojho života i po smrti vykonal. Atraktívny pre čitateľa je určite aj jeho mystický život.

 

Svätý Šarbel Machlúf 

Útla knižôčka, ktorá nám v skratke priblíži život svätca a posilní našu vieru prostredníctvom novény a modlitieb. Šarbel sa už ako 14-ročný uchyľoval do jaskyne, kde trávil dlhé hodiny v modlitbe, aj preto je veľmi silným orodovníkom a jeho hrob sa stal pútnickým miestom nielen kresťanov, ale dokonca aj viacerých moslimov.

 

Obraz na dreve: Svätý Charbel (40×30)

Svätý Šarbel je kvôli zázrakom, ktoré sa (aj) v súčasnosti dejú na jeho príhovor, stále viac obľúbeným svätcom. Preto už zrejme nikoho neprekvapí, ak na návšteve známych či priateľov nájde v ich dome obraz tohto libanonského mnícha.

 

Sada: Obrázok s ružencom sv. Šarbela 

Svätý Šarbel je ohromným pomocníkom a orodovníkom. Ľudia sa so svojimi prosbami k nemu obracajú aj prostredníctvom modlitby ruženca sv. Šarbela. Po vypočutých prosbách a volaniach častokrát rozširujú úctu k tomuto svätcovi.

 

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *