Môžeme nahliadnuť do tajomstiev posledných časov?

Anna Katarína Emmerichová. Pre niekoho známe meno, iný sa s ním možno stretá po prvý krát. Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová sa narodila sa 8. septembra 1774 v Coesfelde v Nemecku, v rodine chudobných roľníkov, kde vyrastala v biednej chatrči. Celý svoj život sa nachádzala v ťažkej situácií. Do svojich 28 rokov pracovala ako slúžka, hoci od útlej mladosti mala len jednu túžbu – stať sa rehoľnou sestrou. No pre chudobu ju nechceli do kláštora prijať. Nakoniec jej prosba bola vyslyšaná, ale keďže nemala veno, ktoré by kláštoru priniesla, aj tu žila v extrémnej chudobe a spolusestry ju využívali ako slúžku. Anna Katarína však bola vďačná za všetko a čím viac ju sestry ponižovali, tým úprimnejšie a horlivejšie sa za ne modlila. Jej radosť z rehoľného života však netrvala dlho. Žila v čase veľkého morálneho úpadku Katolíckej cirkvi a rozvoja cirkvi protestantskej. Po deviatich rokoch musela opustiť kláštornú izbičku a augustiniánsky kláštor – ako mnoho ďalších v tomto období, bol zrušený.

Anna Katarína Emmerichová nežila životom bežného človeka. Boh ju už od maličkého dievčatka zahŕňal zvláštnymi darmi a videniami. Bolo pre ňu prirodzené vidieť a rozprávať sa s malým Ježiškom na lúke, či debatovať s anjelom strážnym. Naopak, nerozumela nechápavým pohľadom svojich blízkych, keď im rozprávala svoje zážitky a interpretovala, čo jej povedal Ježiš či Panna Mária.

Boh chránil a mal v obľube toto dievčatko, neskôr ženu, na ktorej jednoduchosti, skromnosti a absolútnej oddanosti chcel ukázať svoju všemohúcnosť. V dobe rozvracania Cirkvi, keď sa ľudia otáčali Bohu chrbtom, žili pre pozemský blahobyt a v nemorálnosti,  v malej nemeckej dedinke,  v skromnej izbe, žila a trpela, chorobou pripútaná na lôžko Anna Katarína Emmerichová.

K bližšiemu spoznaniu tejto veľkej mystičky som dospela takpovediac „odzadu“. Dostala sa mi do rúk kniha, ktorej autorkou bola Anna Katarína Emmerichová – dovtedy mne neznáma osoba. Kniha mala veľmi pútavý názov  Tajomstvá posledných časov a ešte zaujímavejší podtitulok Videnia neba, pekla, očistca, anjelov, satana a poslednej bitky Cirkvi. Ľudská zvedavosť je veľmi silná a hoci je to ťažká téma, kto by nechcel vedieť ako skončí tento svet a čo je na „druhom brehu“? A tak som začala čítať.

Prešla som dnes v noci po celej diecéze a bola som zvlášť v dóme, kde som videla všetko zlyhanie a nedbanlivosť duchovenstva ako miestnosť preplnenú odpadom a umelo prikrytú. Musela som vynášať všetku špinu do vody, ktorá ju odplavovala. Vliekla som sa celkom uštvaná. Po tejto práci prišla ku mne duša dcéry jednej ženy z môjho kraja a povedala, aby som prišla pomôcť jej matke do očistca. Sprevádzala ma až tam. Videla som matku – bola to utáraná a maškrtná žena, bola celkom sama, neustále ústami prežúvala, ako keby maškrtila alebo hrýzla.“ (str. 77)

Súd nad dušou vidím v okamžiku na mieste, kde človek zomiera. Vidím pri ňom stáť Ježiša, Máriu, patróna duše a jeho anjela; aj pri protestantoch vidím prítomnú Máriu. Tento súd trvá veľmi krátko.“ (str. 77)

Anna Katarína Emmerichová:

Tajomstvá posledných časov

Kniha sa mi čítala pomerne ťažko. Niektoré videnia sa mi zdali až príliš detailné a skutočne som pochybovala, či nejaká ľudská bytosť vôbec mohla mať takéto zjavenia. A tak som nedočítanú knihu odložila a namiesto odhaľovania tajomstiev posledných časov som chcela odhaliť tajomstvo Emmerichovej. Nemusela som dlho hľadať, lebo to istévydavateľstvo Zachej.sk, vydalo aj knihu Anna Katarína Emmerichová – životopis.

Po prečítaní naozaj obšírneho a podrobného životopisu, podloženého historickými faktami a autentickými fotografiami (teda v tom čase maľbami), môžem povedať, že som sa „zoznámila“ s  nezvyčajnou ženou. Niet pochýb o úžasných Božích milostiach, ktoré Pán dal tejto mystičke.  No neboli to len dary nadprirodzených videní, či už očistca, života Panny Márie, rôznych svätcov, narodenia Ježiška, dar rozlišovania relikvií, bilokácie. Boh ju obdaroval aj stigmami a obrovskými telesnými i duševnými bolesťami, ktoré s pokorou prijímala a obetovala. Obete najčastejšie prinášala za duše v očistci, ale veľa trpela aj za kňazov a často na seba brávala telesné bolesti žijúcich, aby sa trpiacim uľavilo. Celý život bolo jej telo nástrojom premieňania veľkej bolesti v milosti, potrebné pre spásu duší.

Thomas Wegener:

Anna Katarína Emmerichová – životopis

V roku 1818 pricestoval do dedinky, kde Emmerichová žila,básnik Clemens Brentano. Clemensovu tvár vizionárka videla skôr, ako sa objavil na prahu jej dverí. Jeho príchod do Dulmenu bol Božím riadením. Rovnako tak bolo mystičkevnuknuté, že má tomuto mužovi s dôverou diktovať videnia, ktoré jej Boh sprostredkoval. Vďaka Brentanovým zápisom sa nám zachovali videnia blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, cez ktoré nám Boh dovoľuje nazrieť do tajomstiev posledných časov, života Panny Márie, či do tajov očistca.

Anna Katarína Emmerichová:

Život Panny Márie

Anna Katarína Emmerichová:

Úbohé duše z očistca

9. februára 1824 Emmerichová odovzdala svoju čistú dušu do rúk Stvoriteľa, ktorému dala všetko vrátane posledného výdychu. Vďaka obetám a životnému svedectvu tejto omilostenej rehoľníčky sa vrátilo počas jej života i  po jej smrti do Katolíckej cirkvi mnoho zblúdených veriacich. Bohu teda vyšiel pôvodný plán a zámer s touto neobyčajnou ženou: na jej jednoduchosti ukázal svoju všemohúcnosť.

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk  

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *