Modlitba v Advente

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne: nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13,11-14).

V: Roste nebesia z výsosti a oblaky dajte Spravodlivého.

R: Otvor sa zem a zroď Spasiteľa.

Najláskavejší Ježišu, svätá Cirkev s duchovnou radosťou slávi pamiatku Tvojho vtelenia, preto aj ja chcem prežívať tieto radostné dni v zbožnej službe Tebe. Všetko v tomto svätom čase budem robiť s tým úmyslom, aby som Ti ďakoval(a) za Tvoju veľkú lásku, že si prišiel z neba na zem a stal sa človekom. Koľko ráz zohnem svoje koleno v tieto dni, prednesiem Ti tým svoju poklonu a preukážem úctu, lebo Ty si sa pre mňa ponížil a prijal ľudskú prirodzenosť. Láskavý Ježišu, pomôž mi, by som sa v tieto dni vyslobodil(a) z otroctva hriechu, prežíval(a) ich v Tvojej službe a s vďačnosťou si spomínal(a) na Tvoje vtelenie. Udeľ mi milosť, aby som úprimne oplakával(a) svoje hriechy a s radosťou očakával(a) Tvoj príchod. Udržuj vo mne i tú myšlienku, že neprídeš zas ako slabé dieťa, ale ako spravodlivý sudca súdiť všetkých. Nech ma táto myšlienka povzbudzuje k dobru a nech ma chráni od hriechu, aby som bez strachu a v nádeji mohol(a) očakávať Tvoj príchod. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *