Kardinál Müller: „Zažívame obrátenie k svetu – nie k Bohu!“

Oni majú na programe žehnanie homosexuálov, intercommunio s protestantami, relativizáciu nerozlučiteľnosti sviatostného manželstva, zavedenie ženatých kňazov – viri probati, zrušenie celibátu a uznanie sexuálnych vzťahov mimo manželstva!
Veriacim, ktorí berú náuku Cirkvi ešte vážne, vypália znamenie konzervatívci a vystrčia ich mimo Cirkvi.

Rím, 28.6.2018 (kath.net)

Kardinál Gerhard L. Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, v interview pre „Catholic World Report“ vyslovil vážnu kritiku kardinála Marxa:
„Skupina Biskupskej konferencie Nemecka s jej predsedom na čele sa vidí ako usmerňovač trendu Katolíckej cirkvi na pochode do moderny. Sekularizáciu a odkresťančovanie Európy vidia ako nezvrátiteľný vývoj. V ich očiach je preto nová evanjelizácia bojom proti objektívnemu behu histórie.“
Kardinál ďalej povedal, že „pre Cirkev hľadajú kútik, v ktorom by mohla v pokoji prebývať“. „Preto sa musia v ich očiach všetky náuky viery, ktoré sa stavajú proti hlavnému prúdu v spoločnosti – mainstreamu – zreformovať.
Ako dôsledok toho sa má podávať Eucharistia ľuďom bez katolíckej viery a ľuďom, ktorí sa nenachádzajú v stave posväcujúcej milosti! Ďalej majú na programe žehnanie homosexuálov, intercommunio s protestantami, relativizáciu nerozlučiteľnosti sviatostného manželstva, zavedenie ženatých kňazov – viri probati, zrušenie celibátu a uznanie sexuálnych vzťahov mimo manželstva. To sú ich ciele a aby ich dosiahli, sú pripravení aj spôsobiť rozkol v biskupskej konferencii.“
„Veriacim, ktorí berú náuku Cirkvi ešte vážne, vypália znamenie konzervatívci a vystrčia ich mimo Cirkvi. Týchto verných veriacich hanobia aj liberálne a protikatolícke médiá.“
Kardinál Müller znova jasne konštatoval, že nijaký biskup nemá autoritu podávať Eucharistiu kresťanom, ktorí nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou. „Výnimka existuje iba v nebezpečí smrti.“ Ďalej kritizoval, že dnes už ani biskupi nepoznajú katolícku vieru o jednote sviatosti a cirkevného spoločenstva. Nevernosť katolíckej viere sa ospravedlňuje „pastoračnými dôvodmi“. To však odporuje princípom Cirkvi, ako zdôraznil kardinál.
Na záver kardinál pranieroval jav, že v Cirkvi sa stalo kritérium pre „dobrého biskupa“ alebo „dobrého kňaza“, ak je obľúbený vo verejnej mienke:
„Zažívame obrátenie k svetu namiesto k Bohu. Potrebujeme kňazov a biskupov, ktorí sú naplnení horlivosťou za Boží dom a vzali na seba záväzok napomáhať úplnú spásu ľudí na púti viery do večnej vlasti. Niet nijakej budúcnosti pre kresťanstvo typu ´light´. Potrebujeme kresťanov s misionárskym duchom.“
Kardinál tiež znova kritizoval pápeža Františka, že minimalizoval význam Kongregácie pre náuku viery:
„Viera je dôležitá pre vykúpenie. Pápežská diplomacia môže vykonať veľa dobrého vo svete. Ale hlásanie viery sa nesmie podriadiť pozemských mocenským hrám!“

–zg-

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *