Je používanie vonných tičiniek a sviečok hriechom?

V prvých storočiach kresťanstva jedným z najvýraznejších znakov odpadu od pravej viery bolo vhodenie kadidla pred sochou pohanského božstva. Keď bol kardinál Jozef Tomko na misijnej ceste v ktorejsi východnej krajine, pri prezeraní si pamiatok a chrámov, budhistický mních vhodil štipku kadidla do nádoby so žeravými uhlíkmi. Kardinál to chcel zopakovať vrámci uctenia si miestnych tradícií. Miestny misionár ho však upozornil, aby to nerobil, lebo by to bol znak vzdania pohanského kultu.
Vonné tyčinky, ak si dobre všimnete, sa pália pri modlitbách v budhistických chrámoch. Ich cieľ je asi taký, ako naše kadidlo, ktoré používame pri liturgii. Predstavuje modlitby stúpajúce k božstvu a úctu, ktorá sa tomu božstvu vzdáva. Samozrejme, v prípade vonných tyčiniek, ide o uctenie si pohanských božstiev. Vyrábajú a používajú sa s tým cieľom. Je možné, že už pri samotnej výrobe ich sprevádza akýsi rituál „požehnania“ či iné náboženské vzývania.
Niekto povie, že v našich podmienkach ten cieľ vo väčšine prípadov už nemá spojitosť s budhizmom. Ak sa však pozrieme do literatúry o aromaterapii, ktorá je dostupná v našich podmienkach, zistíme, že cieľom spaľovania vonných esencií nie je v prvom rade príjemná vôňa (podľa mňa je to skôr smrad), ale ich účinky na ľudskú psychiku a na ľudského ducha.

Vonné tyčinky a aromaterapia
V knihe Vonné tyčinky a jiné aromatické látky od autorky Erny Droesbeke sa medzi cieľmi rozličných druhov vonných látok uvádza „zaháňanie zlých duchov“. Konkrétne sa píše: „Zaháňanie negatívnych síl, duchov a strašidiel z určitého priestoru pomocou kadidla slúžiaceho k exorcizmu.“
Prevedenie rituálu vyháňania sa popisuje takto: „Celý byt alebo miestnosť starostlivo očistite a zapáľte bielu sviecu v blízkosti miesta, kde cítite negatívne sily najsilnejšie. Spaľujte v niekoľkých miestnostiach kadidlo zmiešané s myrhou, santalovým drevom a lotosom. Odriekávajte pritom modlitbu, v ktorej budete vzývať priaznivých duchov a prosiť ich o pomoc pri vyháňaní negatívnych energií z domu.“
Na inom mieste autorka uvádza: „Keď chcete privolať duchovné a ochranné sily a odvrátiť zlo, spaľujte v lampičke olivový olej. Zmes z kadidla… ochráni dom pred nepriaznivými a negatívnymi vplyvmi a naviac privolá lásku a priateľstvo.“
V spomínanej knihe sa ako ďalší účinok aromatických látok uvádza uzdravenie a zdravie. „Pri liečení a magnetizme sú vonné látky ideálne… V tomto prípade je vonná esencia prostriedkom na prenos liečivých síl a energií na chorých, ktorí sa po liečení cítia nabití a ako znovuzrodení. Liečiteľ si môže pred ošetrovaním pacienta postriekať tiež ruky éterickým olejom, čo má ešte dodatočne posilňujúci efekt.“

Ako funguje aromaterapia?
Ako však vysvetľujú zástancovia aromaterapie jej účinky? Dovolím si opäť citovať zo spomínaného diela: „Keď pálime aromatické látky, priťahujú určitú energiu alebo silu, ktoré ovplyvňujú psychiku človeka.“ Určité aromatické látky môžu samozrejme vyvolávať isté zmeny v psychike človeka aj z prirodzeného hľadiska. Ale ide tu aj o niečo viac? Zvlášť keď sa aromatické esencie používajú s výrazným magickým podtónom?
Zaujímavé pohľad na túto skutočnosť nachádzame u sv. Bazila Veľkého. Ten napísal: „Démoni, zapredaní rozkoši a vášňam, v značnej miere nachádzajú pôžitok v obetiach a nimi sa „živia“. V čase, keď sa spaľujú obety, krv sa horením mení na výpary a tieto, rozložiac sa na jemné častice, prechádzajú do stavu, ktorý zodpovedá podstate démonov. Samozrejme, neživia sa výparmi tak, ako by ich jedli alebo si nimi napĺňali útroby, ale podobne ako ustrice a iné živočíchy toho druhu, ktoré prijímajú potravu celou svojou bytosťou. Z tohto dôvodu démoni žiadostivo požierajú plyny, ktoré vznikajú horením obetí, a vťahujú do seba dym čadeného tymiánu ako látky, ktorá je im prispôsobená za pokrm.“
V aromaterapii môže však nastať aj takýto prípad. Ak je aromatická látka zariekavaná, aby získala určité magické alebo duchovné účinky, je možné, že ju vzývaný duch alebo tajomná sila, čiže diabol, prenikne svojou mocou a cez ňu bude negatívne pôsobiť na toho, kto ju bude spaľovať. Najnovší rituál rímskeho exorcizmu totiž hovorí: „Prítomnosť diabla a iných démonov sa prejavuje a vystupuje nielen v osobách pokúšaných alebo posadnutých, ale aj vo veciach a na miestach, ktoré nejakým spôsobom prenikli svojou činnosťou, a tiež v rozličných formách opozície a prenasledovania Cirkvi“.

Postoj k používaniu aromatických esencií
Ale aby som odpovedal na Vašu otázku: Ak vieme, že aromaterapia, ktorej súčasťou je aj používanie vonných tyčiniek z prostredia východných náboženstiev, má pozadie, ako som uviedol vyššie, jej používaním by sme páchali hriech. Jednak preto, že je to pohanská praktika na uctievanie cudzích božstiev spätá s cudzími náboženstvami a jednak pre to, že ide o praktiku povery, keď sa tyčinkám alebo inej vonnej esencii pripisujú účinky, ktoré zo svojej fyzikálnej podstaty nemôžu prirodzene spôsobovať.
Ak to človek nevie, nepácha hriech. Avšak v takom prípade by sme ešte mohli uvažovať o zavinenej nevedomosti, lebo v dnešnej dobe nie je problém za pár minút získať o povahe aromaterapie bližšie informácie na internete alebo v ktoromkoľvek kníhkupectve.
Pokiaľ ide o vonné sviečky, závisí od toho, kde ich kupujete a kto ich vyrába. Určite by som ich nekupoval v ezoterických predajniach. Dobré je všimnúť si značku výrobcu a cez internet sa ľahko dozviete, či sa táto firma spája s filozofiou aromaterapie, ktorú som tu spomenul. Dobré je to aj z toho hľadiska, aby sme kúpou takýchto výrobkov nepodporovali organizácie, ktoré šíria protikresťanské hodnoty alebo ktoré sú napojené na hnutie new age.
Samozrejme jestvujú aj výrobcovia, ktoré takéto sviečky a oleje vyrábajú len s tým úmyslom, aby spríjemnili svojou vôňou naše domovy a dekoračne skrášlili naše domácnosti a nepripisujú im žiadne mimoriadne účinky. Proti používaniu takýchto produktov nemožno naozaj nič namietať.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *