Hodnoty Božieho kráľovstva

Evanjelium tejto nedele je o ôsmych blahoslavenstvách a začína sa slávnym veršom: „ Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. “ Táto výpoveď o „chudobných v duchu“ sa dnes často chápe nesprávne, alebo sa číta so zhovievavým úsmevom, akoby by to bolo niečo, čomu môžu veriť iba naivní ľudia.
A skutočne, Ježiš nikdy nepovedal jednoducho, „Blahoslavení chudobní v duchu!“ On ani len nesníval o tom, aby také niečo povedal. Dôležitá je druhá časť : Povedal: „ Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ A to je niečo odlišné. Ježišova myšlienka sa úplne zle pochopí a zbanalizuje, keď budeme citovať iba polovicu tejto výpovede. Beda, ak by sme rozdeľovali blahoslavenstvo z tohto dôvodu.
Keby sme ponúkli gramatický príklad, bolo by to, akoby niekto vyslovil podmienkové súvetie a nevyslovil hlavnú vetu . Predpokladajme, že by niekto povedal: „Ak by ste dnes vysiali,“ a ďalej by nič nedodal. Čo by to znamenalo? Vôbec nič! Ale ak by ste dodali: „zajtra môžete žať.“ A všetko by bolo jasné. Takým istým spôsobom keby Ježiš povedal iba: „Blahoslavení chudobní v duchu,“ výpoveď by bola absurdná. Ale keď dodá: „ lebo ich je nebeské kráľovstvo, “ všetko nadobúda zmysel.
Ale aké je to požehnané nebeské kráľovstvo, ktoré dokázalo „zmenu všetkých hodnôt?“ Je to bohatstvo, ktoré sa nestráca, ktoré zlodeji nemôžu ukradnúť, ktoré nemôže zhrdzavieť. Je to bohatstvo, ktoré nemusíme zanechať iným po našej smrti, ale ktoré si môžeme vziať so sebou. Je to „skrytý poklad“ a „vzácna perla“, za vlastníctvo ktorej, hovorí evanjelium, sa oplatí dať všetko.
Príchod tohto kráľovstva spôsobilo akýsi druh „politickej krízy“ globálneho významu, radikálnu reorganizáciu. Otvorilo nové horizonty; tak trochu ako keď v 15. storočí ľudia objavili nový svet – Ameriku – a mocnosti, ktoré mali monopol obchodu s východom – ako napríklad Benátky – zrazu sa ocitli nepripravené a upadli do krízy. Staré hodnoty sveta – peniaze, moc, prestíž – sa zmenili, relativizovali, aj keď neboli zamietnuté kvôli príchodu kráľovstva.
Čo teraz bohatí ľudia? Človek si nahonobí nesmierne množstvo peňazí a cez noc hodnota meny klesne o 100 %. Ráno sa zobudí ako proletár, aj keď o tom ešte nevie. Chudobní na druhej strane majú výhodu s príchodom Božieho kráľovstva, lebo keďže nemajú čo stratiť, sú ochotnejší privítať nový stav vecí a neboja sa nijakej zmeny. Môžu všetko investovať do novej meny. Sú viac pripravení veriť.
Ale my rozmýšľame inak. My veríme, že zmeny, ktoré sú dôležité, sú tie viditeľné a sociálne, nie tie, ktoré sa dejú vo viere. Kto má teda pravdu? V minulom storočí sme zažili mnohé revolúcie tohto typu, ale videli sme aj to, ako ľahko po nejakom čase sa skončili reprodukciou tej istej situácie nespravodlivosti, ktorú chceli odstrániť, ibaže s inými protagonistami.
Existujú úrovne a aspekty reality, ktoré nevnímame holým okom, ale iba pomocou špeciálneho svetla. Dnes satelity v kozme robia infračervené fotografie celých regiónov na zemi a ako odlišne len vyzerajú vo svetle týchto lúčov!
Evanjelium a zvlášť naše blahoslavenstvo o chudobných, nám podáva obraz sveta ožiareného lúčmi špeciálneho svetla, akýmsi druhom „infračerveného“ svetla. To nám pomáha vidieť čo je hlbšie, čo je pod povrchom. To nám dovoľuje rozlišovať to, čo zostáva, a to čo sa pominie.

 

Raniero Cantalamessa 
pápežský kazateľ, kapucín 
4. cezročná
  nedeľa (Sof 2,3, 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a).
Zdroj: Zenit. Rím , 1.2.2008, 0935.
Preložila: –zg-

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *