Dva zvyky, ktoré Vám pomôžu prekonať „diablov smútok“

Sv. František z Assisi učil, že diabol robí všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil človeku žiť so svätou radosťou, a teda dosiahnuť šťastie. Na prekonanie tohto problému svätec vyzýva na rozvoj dvoch veľmi účinných návykov.

Buď šťastný

Všetci chceme byť šťastní. Hľadanie šťastia je spoločné pre všetkých ľudí, no šťastie nám často uniká, pričom zanecháva dojem, že hoci robíme všetko podľa pravidiel sveta, aby sme ho dosiahli, tieto pravidlá ľudskú dušu neuspokojujú. V každom z nás sa tak rodí smútok.

Podľa svätého Františka takýto sklon k smútku pochádza od diabla. Svätý František zhrnul svoje myšlienky do série náboženských prednášok, ktoré americký kňaz Francis Xavier Lasance opísal v diele publikovanom v Spojených štátoch s názvom: S Bohom: Kniha modlitieb a úvah.

Smutný by mal byť len diabol a jeho nasledovníci. Naopak, vždy by sme sa mali radovať v Pánovi. Moji milovaní bratia, majte vždy svätú radosť v Bohu, vo vnútri i navonok. Ak sa Boží služobník snaží mať a udržiavať duchovnú radosť, ktorá pochádza z čistého srdca a je upevnená vrúcnou modlitbou, potom mu démoni nemôžu urobiť nič zlé. Musia uznať, že „keďže sa tento Boží služobník teší z neúspechu aj úspechu, nebudú môcť vstúpiť do jeho srdca ani mu ublížiť“.

Dve cnosti, dva zvyky

Svätý František bol presvedčený, že diabol urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil človeku žiť so svätou radosťou. „Ak chceme prekonať tento smútok, musíme sa zamerať na 1. modlitbu a 2. čistotu srdca.“

Hovorí:

Preto, moji milovaní bratia, pretože táto svätá radosť pochádza z čistoty srdca a čistoty ustavičnej modlitby, musíme sa predovšetkým snažiť dosiahnuť tieto dve cnosti, aby sme získali vonkajšiu a vnútornú radosť, po ktorej tak veľmi túžim a ktoré by som chcel vidieť a cítiť v sebe aj vo vás.

Podľa svätého Františka z Assisi teda diabol a svet nemôžu priniesť takéto šťastie. Ale každodenná starosť o čistotu srdca a vrúcna modlitba nám môžu pomôcť na tejto ceste. Je to radosť, ktorá znesie každú ťažkú ​​skúsenosť, pretože je to radosť, ktorá pochádza od Boha.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *