Čo je to ezoterika?

Pôvodný význam tohto slova znamená tajnú náuku pre zasvätených, ktorá slúži k získaniu zdravia, šťastia, sebapoznania a k sebazdokonaleniu a v konečnom dôsledku ku spáse. V skutočnosti je to množstvo synkretických prúdov, ktoré sa tiahnu naprieč dejinami paralelne s veľkými náboženstvami. Nejedná sa o nejaké náboženstvo, ale o systém, ktorý chce byť alternatívou pre existujúce náboženstvá, ale bez nejakých štrukturálnych a dogmatických obmedzení. V podstate je to parazit, ktorý sa priživuje a čerpá isté prvky z náboženstva dominujúceho v tej – ktorej dobe alebo krajine. V našom prípade ide o kresťanstvo.
Jeho stopy badať aj vo Svätom Písme a to dosť výrazne najmä v knihe Genezis pri opise udalostí v Raji. Treba si najprv uvedomiť, že táto časť Prvej Knihy Mojžišovej bola napísaná v kňazských kruhoch v období po babylonskom zajatí okolo r. 570-450 pred Kristom. To znamená, že Židia mali skúsenosť s náboženskými prúdmi Mezopotámie, kde ezoterizmus bohato prekvital. Odrazilo sa to aj biblických témach, ktoré opisoval.
Strom poznania dobra a zla (v podstate „skúsenosť so všetkým“) – nespokojnosť človeka s tým poznaním, ktoré mu Boh dal – túžba byť ako boh na základe získania ukrytého poznania -diabol navádza človeka získať vlastnými silami „božské poznanie“ a neskôr aj nesmrteľnosť. Dôsledok ľudskej zvedavosti a nespokojnosti – strata osobného vzťahu s Bohom, strach, poznanie vlastnej ničotnosti, choroby, zatemnenie rozumu a oslabenie vôle – dedičný hriech.
Toto pokušenie je otvorené až do dnešných dní. Ponuka spásneho ezoterického poznania, ktoré by pomohlo zbožšteniu človeka môžeme v rozličných obmenách vidieť takmer vo všetkých vrstvách dejín. Spomeniem niektoré z nich:

•  Egyptský ezoterizmus pestovaný najmä kňazmi,

•  v Gréckom prostredí Eleusínske mystériá (1500-500 po Kr),

•  v helénskom období Démétrine mystériá

•  iránske a fénické mystériá,

•  thrácko-frýgické mystériá boha Sabazia (od 5. Stor. Po Kr),

•  Keltský náboženstvá, ktoré mali ezoterický charakter,

•  Šamanizmus,

•  v Rímskej ríši gnosticizmus, manicheizmus

•  hermetizmus,

•  židovská Kabala,

•  posolstvo Grálu

•  Slobodomurári, illumináti (ideovo je blízky Rotary klub),

•  Templári, Rosikruciáni (Rád červeného kríža), Alchýmia,

•  Neognosticizmus v rozličných podobách, Teozofia, Antropozofia a nakoniec New Age, ideovo blízke je aj učenie Thaillarda de Chardin

V dnešnej modernej dobe sa ezoterizmus neoslobodil od svojej minulosti a zahŕňa v sebe všetky tieto prúdy, ktoré postupom času do seba nabalil. Svedčia o tom u nás aj Festivaly ezoteriky. Len si pozrime, čo sa na týchto festivaloch ponúka. Predstavujem Vám zoznam tém, ktoré som vybral z programov posledných piatich festivalov:

•  Energetické upírstvo

•  Chanelling

•  Taoistická alchýmia

•  Kabala

•  Numerológia

•  Feng shui

•  Budhizmus a zenbudhizmus

•  Regresná terapia

•  Šamanizmus

•  Muzikoterapia

•  Chiromatia (veštenie z ruky)

•  Relaxačná hudba

•  „Prírodná“ kozmetika

•  Aromaterapia

•  Minerály

•  Fytoterapia (liečenie pomocou byliniek)

•  Antropozofia

•  Keltské náboženstvá

•  Waldorfské školstvo (Rudolfa Steinera)

Okrem toho sú na Slovensku predmetom ezoteriky aj:

•  Mantry

•  Holotropné dýchanie

•  Pranaizmus

•  Arteterapia

•  Výklad snov

•  Bachova kvetova terapia

•  Reiky

•  Taoizmus

•  Ufo

•  Alternatívny diagnostika

•  Akupunktúra

•  Reinkarnačná terapia

•  Ezoterická botanika

•  Mágia

•  Kineziológia

•  Bojové umenia: Kung fu, Tai chi, Aikido, Jiu – jitsu

•  Aura – Soma liečenie

•  Hypnóza

•  Biotronika

•  Irisdiagnostika

•  Silvova metóda

•  Moxa (čínska akupunkt. Metóda, palinové cigary na isté body)

•  Sai Baba a jeho učenie

•  Mandaly

•  Liečivé kryštály, kamene, amulety, talizmany,

•  Vegetariánstvo

•  Osho

•  Telepatia

•  Tarotové karty

•  Špiritizmus

•  Čierna mágia

•  Magické obrazy

•  Pyramídy

•  Kyvadlá

•  Posolstvo Grálu, Večné zákony Makedonovej

•  Horoskopy

•  Astrológia

•  Okultizmus

•  Hare Krišna

•  Reiki

•  Antlantídska škola svetla

•  Joga

•  Psychokinéza

•  Vonné tyčinky a oleje

•  Ajurvéda

•  Filipínski liečitelia

•  Karma, reinkarnácia

•  Eneagram

•  Masáže (čínske)

•  Meditácie
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *