Anjel Rudy

Otázka: 

Dobrý deň,

chcela by som sa Vás opýtať na názor na Anjela Rudyho … iste je väčšine z nás známy, konkrétne jeho vysielanie na TV8 a z internetovej stránky http://www.anjelrudy.sk/

Ide o to, že pár ľudí v mojom okolí verí v jeho úžasné „schopnosti,“ dokonca za ním osobne boli a ja som sa snažila vypátrať o ňom a nájsť nejaké PRAVDIVÉ skutočnosti, avšak márne..

Moje jednoduché vysvetlenia o tom, že je to proti Bohu, neplatia, sú ignorované.. preto Vás prosím o vyjadrenie sa k jeho osobe. O skutočnú pravdu.

S pozdravom L.

 

Odpoveď: 

Milá pani/slečna?

jasnovidec Rudy má vo svojom pôsobení tieto prvky, ktoré sú v rozpore s kresťanstvom,

Božou vôľou a Svätým písmom:

  1. Označenie sa ako jasnovidec, médium:

Katechizmus katolíckej cirkvi b. 2016: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť  (por. Dt 18, 1; Jer 29, 8). Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti (occultas potentias  – okultné sily, mocnosti). Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.“

  1. Označenia ako“liečiteľ duší“, duchovná očista:

Liečiteľ duší môže byť len Boh, ktorý jediný dokáže uzdraviť choroby ľudskej duše a to sú hriechy. A robí to najmä cez kňaza, ktorému dal túto moc. Božie slovo hovorí: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené“ (Jn 20, 23). A tiež: „Čo môže urobiť čistým, kto sám je nečistý? (Sir 34, 4). Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda“ (1Jn 1, 10).

  1. Božský mág:

Katechizmus katolíckej cirkvi: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti (occultas vires – okultné sily), aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie -, vážne odporujú čnosti nábožnosti.

  1. Označenie božský tým a pozemský anjel

Je to protirečenie, lebo buď je pozemský alebo nebeský. Jedine Ježiš, ktorý mal božskú i ľudskú prirodzenosť bol jedno i druhé. Človek alebo tým môže byť boží, ale nie božský. Je to zbožšťovanie.

  1. Anjelské karty:

Je to veštecká metóda, ktorá s biblickou a kresťanskou náukou o anjeloch nemá nič spoločné.

  1. Energetické pyramídy: 

Je to pojem z okultizmu, v ktorom „energetické“ znamená zlého ducha, čiže v tomto prípade pyramídy, ktoré sú pod jeho autoritou a mocou.

  1. Pomoc s „pútavými dušami“:

My v Cirkvi máme na pomoc dušiam modlitby, sviatosti, najmä sv. omšu, obety a možnosť získať úplné odpustky. Ako to je aj v 2 Mak 12, 42-45.

  1. Pojmy z pohanských východných náboženstiev a jogy: čakry, aury
  2. Odstránenie blokád z minulých životov

Protirečí to Biblii, kde sa píše, že človek raz zomrie (v gréčtine hapax –iba jediný raz) a potom bude súd (Hebr 9, 27).

ukazka-z-tv8-b copy

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *